Mistenker korrupsjon

Direktør Roar Arntzen ved St. Olavs Hospital i Trondheim politianmelder utstyrsleverandøren Coloplast etter at han ble kjent med kontrakten.

- Dette er etter min mening forsøk på bestikkelser. Jeg finner det utidig at en bedrift som er leverandør av utstyr til oss, inngår avtaler med ansatte ved sykehuset. Dette er en ansatt som kan påvirke omfanget av vår bruk av produkter fra denne bedriften, sier direktør Roar Arntzen ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Tette bånd.

Det er første gang i Norge at en sykehusdirektør går til politianmeldelse av en leverandør på grunn av tette bånd med sykehusansatte. Men avtalen som har fått sykehusdirektøren til å reagere, er ikke unik. Coloplast har tilsvarende avtaler med sykepleiere ved flere store norske sykehus. Etter det Aftenposten kjenner til har sykepleiere ansatt ved Haukeland sykehus, Fylkessykehuset i Haugesund, Sykehuset Østfold, Ahus, Sunnaas Sykehus og Stavanger universitetssykehus tilsvarende avtaler. Flere av avtalene ble inngått allerede i 1996.Fredag ble Arntzen gjort kjent med kontrakten mellom sykepleieren og Coloplast. Da satte han umiddelbart sine jurister til å forberede en politianmeldelse. - Jeg har orientert firmaet om at vi vil politianmelde forholdet. Anmeldelsen blir levert så snart den er klar, sier Arntzen. Han og hans jurister mener forholdet rammes av straffelovens paragraf 276 a, litra B. Der står det: For korrupsjon straffes den som gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av stilling, verv eller oppdrag. - Etter min mening betaler Coloplast sykepleieren for å komme inn i et marked, sier Arntzen.- Hvorfor anmeldes ikke sykepleieren også?- Det ser jeg på som en personalsak.

Konsulentavtale.

Aftenposten har fått tilgang til avtalen som er inngått mellom Coloplast og sykepleieren. Sykepleieren blir gjennom avtalen medlem av et panel av sykepleiere som skal yte konsulentbistand til Coloplast. Selskapet er en av landets største leverandører av utstyr som brukes til pasienter som har utlagt tarm eller urinrør. Den aktuelle sykepleieren jobber spesielt med disse pasientene ved St. Olavs hospital, som også kjøper utstyr fra Coloplast. I henhold til avtalen skal sykepleieren være med på gruppemøter, individuelle møter og eventuelt gi råd til firmaet over telefon. For dette vil sykepleieren motta 2100 kroner pr. møte fra Coloplast. I tillegg dekkes reise og oppholdsutgifter. Coloplast kan også dekke tapt arbeidsfortjeneste begrenset oppad til 1000 kroner pr. møte.- Det er ikke beløpene, men prinsippet som er viktig for meg, sier Arntzen. - Er det flere sykepleiere som har slik avtale?- Det vet jeg ikke, men det sjekker vi nå, sier Arntzen.

Beklager.

- Jeg beklager det hvis Arntzen er av den oppfatning at disse avtalene er ulovlige. Da er vi innenfor noe som flere vil kunne oppfatte som uetisk. Vi burde formalisert disse kontraktene, sier administrerende direktør Reidar Mathisen i Coloplast. Han opplyser at dette er firmaets mulighet til å få innsikt i de problemene som brukerne av firmaets produkter har.- Det er imidlertid mitt inntrykk at pengene fra oss går til avdelingene og ikke til den enkelte sykepleier, sier Mathisen. Han legger til at Coloplast nå er i ferd med å utarbeide nye avtaler hvor det kontraktsfestes at pengene for sykepleiernes konsulentvirksomhet tilfaller sykehuset og ikke den enkelte sykepleier, og at kontraktene er godkjent av avdelingens ledelse. - Kontraktene er på nytt vurdert av juridisk ekspertise både med tanke på at vi skal følge norsk lov og at kontraktene er etisk forsvarlig, sier Mathisen.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

COLOPLAST-AVTALEN

Avtalen Coloplast har med norske sykepleiere er en del av et større internasjonalt prosjekt. Pr. i dag er det 28 forskjellige paneler med sykepleiere i 18 land, Norge inkludert. Totalt er over 150 sykepleiere med. Gruppen møtes to ganger i året. Møtet varer i en til to dager. Alt som blir diskutert i gruppen er strengt hemmelig.

Flere bilder

- Etter min mening betaler Coloplast sykepleieren for å komme inn i et marked, sier direktør Roar Arntzen ved St. Olavs Hospital FOTO: GEIR OTTO JOHANSEN

Siste nytt