• Hamad Ebrahim Belal Mohammad, faren til Mohyeldeen Mohammad, ledet bønnen under karikaturprotesten.

    FOTO: LARS AKERHAUG

Mohammads far: - Det mangler frihet i dette landet

Hamad Ebrahim Belal Mohammad leste bønn under karikaturprotesten.

Les ogå:

Mohyeldeen Mohammad holdt tale under karikaturprotesten i Oslo (FOTO: LARS AKERHAUG).

FOTO: Akerhaug Lars

Hamad Ebrahim Belal Mohammad og familien har vært gjennom en tøff uke, etter at sønnen har advart mot et nytt 11. september , støttet dødsstraff mot homofile, tatt avstand fra demokratiet og angivelig skal ha drapstruet Dagbladets journalister.

Det var sønnen som tok initiativ til karikaturprotesten mot Dagbladet og PST gjennom en gruppe på Facebook, sammen med blant annet terrorfrikjente Arfan Bhatti.

- Vi deltok i demonstrasjonen fordi det mangler frihet i dette landet. Det finnes frihet, men den har mangler, sier faren.

Han mener reaksjonene etter sønnens uttalelser viser at muslimer blir behandlet som annenrangs borgere.

- Hvordan føler familien seg etter alt medietrykket?

- Vi har skjønt at det mangler frihet for muslimer, gjentar faren.

Faren er etter det Aftenposten.no får opplyst en kjent profil i det muslimske miljøet på Østlandet.

Vi har skjønt at det mangler frihet for muslimer i dette landet. Hamad Ebrahim Belal Mohammad.

- OverdrevetSelv reagerer han kraftig på medias dekning av karikaturprotesten og sønnens uttalelser, der han advarer om muligheten av et nytt 11. september.

- De har overdrevet. Han bare gjenga det samme som Politiets Sikkerhetstjeneste skriver i sin trusselvurdering.

- Ikke forskjellSønnen har blitt beskrevet som en radikal muslim og ifølge VG har han vært under politiets overvåkning en viss periode.

Aftenposten.no vet at det skal ha vært gjort forsøk på å snakke med sønnen om hans radikale holdninger i forkant av karikaturprotesten, men dette skal ikke ha ført frem.

- Er dere radikale muslimer?

- Vi er muslimer.

- Er det forskjell på radikale og moderate muslimer?

- Ikke i det hele tatt, sier Mohyeldeens far.

Holdt bønnSelv ledet familiefaren en felles bønn på arabisk under karikaturprotesten i Oslo forrige fredag. Da ba Belal Mohammad Gud om «tilgivelse» for det «onde» han mente «de vantro» hadde gjort.

- Gi ingen vei til de vantro, sa Bilal Mohammad også under fredagsbønnen.

Utsagnet er basert på et vers fra Koranen, muslimenes hellige bok.

- Støtter de som er undertryktPå Facebook og internett har sønnen skrevet om sin beundring for «sjeik» Osama bin Laden.

- Vi kaller ham ikke sjeik, sier faren.

Han er krystallklar på at han ikke støtter lederen for terrornettverket al-Qaida, selv om han anser Osama bin Laden for å være muslim.

- Hva mener du om det sønnen din har sagt om mujahidun, Taliban og al-Shabab.

- Vi er muslimer. Vi støtter de som er undertrykt, ikke de som undertrykker.

- Alle har rett til å forsvare seg selv, sier Belal Mohammad.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Siste nytt