• Mullah Krekar under rettssaken i Oslo tingrett tidligere i år. Hans forsvarere, advokat Arvid Sjødin til venstre og advokat Brynjar Meling til høyre.

    FOTO: NTB SCANPIX

Mullah Krekar fikk redusert straff i lagmannsretten

Aktor ba om syv år. Dømt til to år og ti måneders fengsel for trusler.

Aktor i Borgarting lagmannsrett ba om syv års fengsel for mulla Krekar. Men Krekar ble frifunnet for tiltalepunktene om oppfordring til terror og får derfor en langt mildere straff.

Han må sone to år og ti måneder i fengsel, med fradrag av 255 dager som han har sittet i varetekt, fremgår det av dommen som falt torsdag 6. desember.

– Han er frifunnet for alt som er relatert til terror, men dømt for trusler og ett tilfelle av påvirkning av rettens aktører, opplyser Krekars forsvarer, advokat Arvid Sjødin til NTB.

Les også

Aktor ba om syv års fengsel for mulla Krekar

Aktor i Borgarting lagmannsrett ber om syv års fengsel for mulla Krekar, som er tiltalt for blant annet oppfordring til terror.

Advokaten sier det ikke er tatt stilling til om denne dommen skal ankes.

Må betale erstatning

Mullah Krekar er funnet skyldig i fire tilfeller av trusler under særdeles skjerpende omstendigheter. Dette gjelder alvorlige drapstrusler.

Retten skriver i dommen at det er snakk om fire ulike overtredelser. Disse har rammet tre navngitte kurdere og Høyreleder Erna Solberg. Samt en mer ubestemt krets av personer, de som på en eller annen måte kan ha et medansvar dersom mullah Krekar blir utvist fra Norge.

Borgarting lagmannsrett har bestemt at Krekar må betale 130.000 kroner i oppreisningserstatning til hver av de tre kurderne han har truet.

- Provokasjoner

Krekars forsvarere har anført at de tre fornærmede kurdernes handlinger, den enes bokutgivelse og de to andres brenning av Koranen, må anses som provokasjoner.

Forsvarerene påpeker at dette gjorde at Krekar handlet i en form for berettiget harme.

Retten betviler ikke at mullah Krekar og andre muslimer har følt seg alvorlig krenket av disse handlingene, og at de ut fra Krekars religiøse åsted fortjener en streng straff.

Imidlertid kan ikke hans harme, slik lagmannsretten ser det, anses som berettighet i lovens forstand.

Retten mener de fornærmede har opptrådt innenfor ytringfrihetens grenser gjennom sine handlinger, mens mullah Krekar på sin side klart har overskredet disse grenser.

Beslaglegger PC

Påtalemyndigheten fikk også medhold i sitt krav om at PCen som mullah Krekar benyttet ved fremsettelsen av de truslene han dømmes for, blir inndratt.

Anket to dommer

Krekar anket to dommer fra tingretten tidligere i år til lagmannesretten.

I mars ble han dømt til fem års fengsel, og i august ble han dømt til ett års fengsel. Krekar har nektet skyld på alle tiltalepunkter.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Mullah Krekar

  • Mullah Krekar er kurder fra Nord-Irak, født 7. juli 1956 og heter egentlig Najmuddin Faraj Ahmad. Kom til Norge i 1991 som kvoteflyktning. Kona og fire barn er i dag norske statsborgere.
  • Ærestittelen mullah brukes på forskjellige måter i islam, men oftest om rettslærde utdannet ved et islamsk universitet. Krekar har ingen slik utdannelse.
  • Bygde fra 1991 til 2002 opp og ledet den islamistiske opprørsgruppen Ansar al-Islam. Reiste flere ganger til Midtøsten mens han hadde flyktningstatus i Norge
  • Har uttrykt støtte til Osama bin Laden, men avviser at han er tilknyttet terrornettverket al-Qaida.
  • Vedtatt utvist fra Norge i februar 2003 av hensyn til rikets sikkerhet.
  • I 2005 slo Oslo tingrett fast at vedtaket om å utvise ham var gyldig, noe Høyesterett bekreftet i 2007. Vedtaket er ikke effektuert fordi Irak ikke kan garantere at han ikke får dødsstraff.
  • Krekar har siden 8. desember 2006 stått på FNs terrorliste.

Kilde: NTB

Siste nytt