• NSBs nyeste lokaltogsett trengte en justering, og nå sjekker Andreas Papoutsis (t.v.) og Bjørn Bråthan at elektronikken som styrer septikksystemet fungerer som den skal.

    FOTO: MAGNUS KNUTSEN BJØRKE/AFTENPOSTEN

NSB bryter løfter om bedre tider

Uten fire milliarder kroner ekstra blir det ikke noe av den lovede bedringen i togtilbudet fra 2013. - Regjeringen har bommet, sier NSB.

Elektrikerne Andreas Papoutsis og Bjørn Bråthan tar en siste sjekk av elektronikken som styrer kloakksystemet på NSBs nyeste lokaltog. Rørene til septikktanken viste seg å være for smale, og etter ombyggingen er vognsettet nå øyeblikkelig klart til å rulle ut på skinnene igjen.

Papoutsis, Bråthan og resten av kollegene på NSB Lokaltog på Sundland i Drammen har ansvaret for vedlikehold av alle NSBs lokaltog i østlandsområdet. Om noen år, når tidenes jernbanesatsing i Norge er blitt en realitet, vil NSBs verkstedsarbeidere ha ansvaret for enda flere togsett enn i dag.

Både Regjeringen og NSB har lovet en kraftig økning i togtilbudet i Oslo-området fra og med årsskiftet 2012-2013. Dette inkluderer ny ruteplan, flere og hyppigere avganger, 20 prosent flere seter, 50 splitter nye togsett og nytt dobbeltspor vestover fra Oslo til Drammen.

Men nå varsler NSB Samferdselsdepartementet om at selve grunnlaget for å gjennomføre satsingen ikke er på plass. NSB anklager Regjeringen for å ha unnlatt å forholde seg til at flere togsett, flere avganger og bedre spor krever flere lokførere, flere konduktører og flere verkstedarbeidere til vedlikehold.

Vil ha klarhet.

I et strategidokument som er sendt samferdselsminister Liv Signe Navarsete (Sp) skriver NSB at det trengs 950 millioner kroner ekstra, hvert år de neste fire årene, for å finansiere de nye medarbeiderne.

Selskapet skriver at storsatsingen på tog vil rakne om ikke skriftlige avtaler og den ekstra milliarden kommer på plass nå.

- Vi planlegger første økning i avgangsfrekvens og rutetabell alt i 2012, og det er ikke lenge til. Derfor er det veldig viktig å få på plass en avtale med staten om hva som egentlig er ambisjonene for togsatsingen, sier Tom Ingulstad, plandirektør i NSB.

Pengene de etterspør skal gå til å rekruttere flere folk og øke kompetansen på verkstedene.

- Vi vet at tilbudet i dag ikke er tilfredsstillende. Derfor er vi opptatt av å få en dialog med staten om hvor mye som skal satses, hva som er ambisjonene, sier Ingulstad.

Kniven på strupen.

NSB mener Regjeringen i praksis fortsatt ikke har forpliktet seg til å gjennomføre satsingen det er enighet om. NSB sier i strategidokumentet at ambisjonene i Nasjonal transportplan for 2010-2019 ikke bare må oppfylles, de må helst overoppfylles, om den storstilte togsatsingen skal bli en realitet.

Statssekretær Geir Pollestad i Samferdselsdepartementet bekrefter at det foreløpig ikke er inngått noen skriftlig avtale for pengeoverføringer til den varslede togsatsingen.

- Dette har ikke skjedd, men det skal skje. Vi og NSB er likevel enige om selve satsingen, og vi har gitt klarsignal for oppgradering av spor, for å ta igjen etterslep av vedlikehold og for kjøp av nye tog. Men før vi underskriver avtaler, må det forhandles. Dette forbereder vi nå, og forhandlinger vil bli gjennomført over sommeren, sier Pollestad.

- Får de milliarden de ber om?

- NSB har ansvar for å levere det togtilbud som er avtalt etter forhandlinger. NSB kjøper materiellet, og må sørge for å ha folk til å betjene det. Men det er riktig at bemanningssituasjonen i NSB har vært krevende, og at den fortsatt vil være det.

Mindre penger.

Pollestad mener det ikke er grunnlag for å si at NSB har fått mindre penger enn de skulle hatt i årene 2007-2010.

- Men vi vet at lønnsomheten i NSB har svingt over tid. Nå har vi varslet en ny utbyttemodell, der NSB får større frihet til å bruke et eventuelt overskudd til nye investeringer, sier han.

I strategidokumentet hevder NSB at dagens pengeoverføringer, med avtaler for innkjøp av tjenester hvert fjerde år, ikke lenger fungerer. De ønsker hyppigere pengeoverføringer.

- Dagens ordning bør ikke være noe problem. Nå er det ikke veldig overraskende at NSB ønsker en lettere tilgang til penger. Men det er naturlig å komme inn på dette temaet i forhandlingene, svarer Pollestad.

NSB ønsker i tillegg å forsere byggingen av nytt dobbeltspor østover, mellom Oslo og Ski, som de mener er nødvendig for å få effekt av togsatsingen mot 2012.

- Nasjonal transportplan forteller hvilke prosjekter som skal prioriteres. Oslo-Ski er ett av dem. Tidspunktene vil bli ytterligere avklart i løpet av året, sier Pollestad.

Les også

Siste fra Innenriks

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

NSBs ambisjoner

Det ble gjennomført 52,3 millioner reiser med NSBs persontog i fjor. Ved utgangen av 2012 skal nytt dobbeltspor Oslo-Drammen være klart. Samtidig skal NSB stille med ny rutemodell, 50 nye togsett og 20 prosent flere seter til lokaltrafikken i Oslo-området. Ny rutemodell fra årsskiftet 2012–2013: Avgang hvert 10. min. på de store stasjonene mellom Asker og Lillestrøm. Avgang hvert 15. min. for tog som stopper på alle stasjoner mellom Asker og Lillestrøm hele dagen. Avgang hvert 20. min. mellom Drammen og Eidsvoll. Tre avganger i timen i rushtiden på Vestfoldbanen til og fra Tønsberg, hvorav to tog vil få 10 min. redusert reisetid til Oslo sentrum, og en ekspressavgang med 20 min. kortere reisetid enn i dag. To avganger i timen hele dagen mellom Oslo og Jessheim, som representerer regionen med størst vekst i østlandsområdet. Avgang hver halvtime mellom Moss og Lysaker hele dagen. Forbedret tilbud på dagtid med avgang hvert kvarter mellom Kolbotn, Holmlia, Hauketo og Oslo S. Avgang hver time til Kongsvinger hele dagen. Kilde: NSBs paragraf 10-plan 2010-2014.

Flere bilder

Motoren fra 1970 er nyoverhalt, og Jan Erik Eriksen skrurtil mutterne som holder motoren på plass. FOTO: MAGNUS KNUTSEN BJØRKE/AFTENPOSTEN

NSBs nyeste togsett er allerede ombygd på verkstedet i Drammen. FOTO: MAGNUS KNUTSEN BJØRKE/AFTENPOSTEN

Siste nytt