• I november skal Politiets Fellesforbund ta stilling til om de ønsker våpen i beltet.

    FOTO: SCANPIX

Norsk politi skjøt én gang i 2011. Svensk politi hadde 76 episoder

Svensk politi skyter og dreper i snitt én person i året. Snart skal Politiets Fellesforbund ta stilling til om de vil at Norge skal følge i Sveriges fotspor og gi alle politifolk våpen i beltet.

23. juli i fjor ble en mann knivstukket og drept i Sarpsborg. Politiet bevæpnet seg og rykket ut. Gjerningsmannen, som senere ble erklært strafferettslig utilregnelig av retten, var bevæpnet med hammer og kniv.

Mannen hogg etter forbipasserende på gaten, nektet å overgi seg og veivet med kniven mot politiet.  De sprayet ham med pepperspray, men det hjalp ikke.  Et varselskudd ble utløst til ingen nytte. Politiet var bekymret for egen og andres sikkerhet.

Skjøt mann i låret

Til slutt skjøt de ham i låret. Mannen gikk i bakken og politiet fikk slått våpnene ut av hendene hans.

Dette var faktisk den eneste gangen norsk politi avfyrte skudd i 2011, ifølge statistikk fra Politidirektoratet. Dette i skarp kontrast til våre skandinaviske naboland. Tall Aftenposten.no har hentet inn viser at:

  • I 2011 avfyrte svensk politi skudd ved 76 ulike anledninger. 12 gjerningspersoner ble truffet.
  • I 2011 avfyrte dansk 87 skudd med pistol. 10 personer ble truffet (dansk politi har til Aftenposten.no ikke oppgitt hvor mange episoder dette tilsvarer).

Ifølge Politidirektoratets tall har norsk politi i løpet av første halvår 2012  bare avfyrt skudd én gang, i mai på Uranienborg i Oslo mot en person som var mistenkt for å ha skutt en mann i magen. Mannen truet politiet med våpen, politiet skjøt mot ham, men ingen ble skadet.

Svensk politi har til sammenligning skutt 21 ganger i år.

Operative politifolk vil ha våpen

I Sverige og Danmark har politiet vært bevæpnet i flere tiår, mens norsk politi ikke har våpen i beltet.

Det gis imidlertid bevæpningstillatelse til enkelte oppdrag. I de fleste politidistrikter er det nedlåst våpen i politibilene, såkalt fremskutt lagring.

Dette kan det bli slutt på i høst.

I november skal landsmøtet til Politiets Fellesforbund ta stilling til om de vil ha generell bevæpning. 

En undersøkelse som ble offentliggjort forrige uke, viste at 8 av 10 operative politifolk ved Grønland politistasjon, som er Norges største, ønsket dette. Høyre og Frp uttalte at undersøkelsen er  et tungtveiende argument for generell bevæpning. Det er Stortinget som til slutt må avgjøre spørsmålet.

- Skyldes tilgjengeligehet

Professor Johannes Knutsson sier nei til bevæpning av norsk politi.

FOTO: POLITIHØGSKOLEN

Professor Johannes Knutsson ved Politihøgskolen i Oslo har forsket mye på politiets våpenbruk. Han er imot bevæpning av norsk politi og mener svensk og dansk politi skyter oftere fordi de har våpen lett tilgjengelig.

- Selvsagt er det slik at tilgjengeligheten på skytevåpen er en tung faktor. Det er den mest påtagelige tunge faktoren, sier den svenske forskeren til Aftenposten.no.

Han har sammenlignet skuddsituasjoner i Sverige og Norge, og sier at det ikke er trekk ved kriminalitetsbildet som burde tilsi at svensk politi har mye større behov for å skyte. 

Norsk politi trekker seg tilbake

Ifølge Knutssons forskning skyter politifolk i Sverige oftest i nødverge og under overraskelsesangrep. En typisk situasjon er når ordenspatrulje tar seg inn i en leilighet og blir angrepet av en ruset person med kniv.

Da kan svensk politi velge om de vil skyte eller dra seg unna. Norsk politi har bare ett valg. De drar seg unna, organiserer en gruppe og løser situasjonen, som regel uten å bruke skytevåpen, forklarer Knutsson.

I Sverige er det snitt to politifolk tilstede når det skytes, mens det i Norge er fem. Mens norsk politi skyter på åtte meters hold, avfyres skuddene i Sverige bare tre meter unna gjerningspersonen.

- Den ene er en ukontrollert situasjon, den andre er en kontrollert situasjon, forteller han.

Ifølge tallene hans skyter og dreper svensk politi i snitt en person i året.

- Tallene er veldig stabile, sier Knutsson.

I Norge er to personer skutt og drept av politiet de siste ti årene. 

- Norge vil bli et annet samfunn

Knutsson etterlyser gode og saklige argumenter for bevæpning.

- Det har jeg overhodet ikke sett i debatten. De som vil endre dette har et veldig stort ansvar. De vil endre Norge på en fundamental måte. Norge blir et annet samfunn med bevæpnet politi, sier Knutsson.

- Det har en veldig sterk samfunnsverdi å ha ubevæpnet politi. Skytevåpen kommer ofte til anvendelse, og det innbærer skadede og traumatiserte mennesker. Å ha skadet eller drept noen er tungt å bære for politifolk. I debatten glemmer man at norsk politi er vel trent i bruk av skytevåpen og at de har tilgang til det hvis det trengs. Forskjellen mellom Norge, sammenlignet med Sverige og Danmark, er når det skjer noe uventet, sier han.

Tror norsk politi blir bevæpnet

Arne Johannessen i Politiets Fellesforbund.

FOTO: Gorm Kallestad / SCANPIX

Leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, tror også at det blir flere skuddsituasjoner når politiet har våpen tilgjengelig.

- Er ikke det et argument mot bevæpning?

- Jo, det er det. Samtidig er det et spørsmål hvordan du skaper størst trygghet for politiet og publikum. Det er et dilemma at man plutselig kan komme opp i en situasjon der noen drar opp et våpen og du ikke har tid til å hente våpenet i bilen. I de situasjonene kan det handle om liv og død for de som er på jobb og dem man skal beskytte, sier han.

Johannessen tror uansett norsk politi, før eller senere, vil bli bevæpnet.

- På et eller annet tidspunkt kommer også norsk politi til å bli bevæpnet, det er jeg helt overbevist om. Det er bare å se på utviklingen i vold og trusler mot politiet. Det har endret seg dramatisk de siste årene. Da er det nokså naivt å tro at man i all fremtid vil ha ubevæpnet politi i Norge. Da er det viktig å være i forkant. I Danmark og Sverige ble bevæpning innført etter tragiske drap på politiet, sier han.

- Argumentet er at «da kan man like gjerne innføre det nå, for å være godt forberedt»?

- Ja, det er et godt argument. Men jeg har ikke tenkt å gi deg konklusjonene i dag, vi er midt i en prosess. Men på et eller annet tidspunkt skjer det. Da vil det være behov for enda mer trening av politifolk. Men det er mange hensyn å ta, det er ikke noen enkle ja- eller nei-svar med to streker under svaret, sier han.

Tror kriminelle bevæpner seg oftere

SVs justispolitiske talsmann Akhtar Chaudhry mener tallene fra Sverige og Danmark viser at bevæpnet politi ikke gir noe tryggere samfunn.

- Politiet blir ikke tryggere og det øker også risikoen for at vanlige forbigående og de kriminelle blir utsatt for unødvendig fare. Kanskje de kriminelle i Danmark og Sverige tar med i sin beregning at politiet har våpen og at de dermed også bevæpner seg oftere, sier han.

Les også

Siste fra Innenriks

Sverige: Skuddepisoder

Antall ganger svensk politi har avfyrt skudd:

2003: 27 (mot person: 10, varselskudd: 7, vådeskudd: 10)

2004: 33 (mot person: 14, varselskudd: 14, vådeskudd: 5)

2005: 27 (mot person: 9, varselskudd: 9, vådeskudd: 9)

2006: 19 (mot person: 8, varselskudd: 3, vådeskudd 8)

2007: 29 (mot person: 10, varselskudd: 12, vådeskudd: 7)

2008: 46 (mot person 20, varselskudd: 16, vådeskudd: 2, ukjent: 8, skadet gjerningsmann: 11)

2009: 39 (mot person: 13, varselskudd: 11, vådeskudd: 3, ukjent: 12, skadet gjerningsmann: 10, drept: 1)

2010: 30 (mot person: 15, varselskudd: 7, vådeskudd: 1, ukjent: 3, skadet gjerningsmann: 4)

2011: 76 (mot person: 30, varselskudd: 32, vådeskudd: 14, skadet gjerningsmann: 12, drept: 1)

2012 (først halvår): 21 (mot person: 10, varselskudd: 6, vådeskudd: 2, ukjent: 3)

Merk: Det finnes ikke tall for skadede og døde før 2008.

Kilde: Rikspolisstyrelsen

Danmark: Antall politiskudd

2011: 87 skudd avfyrt (49 varselskudd, 10 personer truffet)

2010: 39 skudd (6 varselsskudd, en person truffet).

2009: 32 skudd (10 var varselsskudd, tre personer truffet)

Kilde: Rigspolitiet

Norge: Skuddsituasjoner

Antall situasjoner hvor politiet har avfyrt skudd:

2002:  1

2003:  1

2004:  5

2005:  3

2006: 3

2007: Ingen.

2008: 2

2009:  3

2010:  6

2011: 1

1.halvår 2012: 1

Kilde: Politidirektoratet

Norge: Trusler om bruk av skytevåpen

Antall ganger politiet har truet med å bruke skytevåpen 2002-2012:

2002: 70 tilfeller

2003: 72 tilfeller

2004: 67 tilfeller

2005: 52 tilfeller

2006: 75 tilfeller

2007: 65 tilfeller

2008: 55 tilfeller

2009: 58 tilfeller

2010: 75 tilfeller

2011: 66 tilfeller

1.halvår 2012: 28 tilfeller

Kilde: Politidirektoratet

Siste nytt