• Norske fedre står i en særstilling i Europa. Kun Sverige og Island har ordninger som kan måle seg med den norske pappapermisjonen.

  FOTO: Sara Johannessen / NTB Scanpix

Norske fedre i særstilling i Europa

Norske fedre har krav på 12 ukers pappapermisjon med lønnskompensasjon. I andre land er tilbudet 1-3 dager.

Aftenposten har gjennomgått permisjonsordningen i flere europeiske land. Norske fedre er i en særstilling.

Med sine 12 forbeholdte fedreuker med full lønn er det få land i Europa som matcher de ordningene norske fedre har.

I flere land har fedre bare krav på 1-3 dager lønnet fri i forbindelse med fødsel. De færreste land har egne fedrekvoter, og velger far å ta ut permisjon over lengre tid, vil det bety en kraftig lønnsreduksjon.

- Norge, Sverige og Island er i en særstilling fordi vi i det hele tatt har en egen fedrekvote. For fedre i andre europeiske land er det nok ikke et reelt valg å ta ut permisjon når barna er små fordi det betyr en så kraftig lønnsreduksjon, sier Trude Lappegård i Statistisk sentralbyrå. Hun forsker på familiepolitikk og fruktbarhet.

Lappegård forteller at konsekvensene er at norske og svenske fedre deltar mye mer i omsorgen for de minste barna enn det som er vanlig i andre land.

Verdens beste permisjon

Aftenposten har snakket med småbarnsforeldre fra Russland, Italia og England. Alle innrømmer at de stusser over den norske tidsklemmedebatten og forslag om å innføre enda flere goder for norske småbarnsforeldre.

- Det er ikke så rart at dette blir en fjern debatt for dem. Norge og Sverige har kanskje verdens beste permisjonsordninger og barnehagetilbud, sier Lappegård.

Hun peker på at vi har den lengst betalte permisjonen og i tillegg et svært godt stillingsvern.

- Det er mange andre land som også har lange permisjonsordninger, men de har ikke like høy kompensasjon som vi har her, sier Lappegård.

I statsbudsjettet er det planlaget at fedrekvoten skal økes til 14 uker og den totale permisjonstiden til 49 eller 59 uker fra 1. juli 2013.

På mange arbeidsplasser får far også dekket et visst antall dager, opptil 14, i forbindelse med fødsel. Dette kommer i tillegg til fedrekvoten.

Lappegård tror at dersom Norge ble rammet av en finanskrise som mange andre europeiske land har vært igjennom, måtte vi regne med at velferdsordninger for småbarnsforeldre kunne bli skadelidende.

Smiler av Norge

Lappegård holder ofte foredrag rundt i Europa om de norske permisjonsordningene og hvordan det har bidratt til at vi både har høy fruktbarhet og høy kvinnelig yrkesdeltagelse. Hun får likevel ikke inntrykk av at andre land legger seriøse planer for å kopiere den norske modellen.

Video

- Dette er indrefileten av tiden

Pappa Christoffer Mortensen har gjort tre timer på ettermiddagen hellig. Resten brukes på jobb.

- Det er noen som smiler og synes det høres flott ut, men for dem er dette ikke relevant i den økonomiske situasjonen de er i. Når jeg forteller at norske ministre tar fedrekvote, er det ofte en litt avmålt undring i salen. For dem er det en helt fjern virkelighet - og dette er land som vi på mange andre områder føler oss like, som Frankrike og Tyskland, sier Trude Lappegård.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Småbarnsforeldre i tidsklemma

 • Aftenposten har de siste ukene skrevet om småbarnsforeldre i tidsklemma.
 • En YS-undersøkelse hvor 3000 kvinner og menn har svart på spørsmål om balanse mellom hjem og jobb, viser at det er fedrene som oftest føler at jobben går ut over familielivet.
 • I Sverige har det vært debatt om småbarnsforeldre bør få 35-timers arbeidsuke med full lønn.
 • YS foreslår at småbarnsforeldre bør få seks timers arbeidsdag frem til barna er tre år.

Foreldrepermisjon i andre land

 • Storbritannia: Mor kan ta 52 uker permisjon, men kun de første seks ukene er lønnet. (90 prosent av lønnen.) De resterende ukene får mor utbetalt 142 euro i uken. Fedre får to ukers permisjon med 90 prosent lønn. Dette er statens minstesatser, mange arbeidsgivere tilbyr mer sjenerøse ordninger.
 • Danmark: 52 ukers permisjon med full lønn. 18 av ukene må tas av mor, to av ukene må tas av far, resten kan deles fritt.
 • Sverige: 13 måneders permisjon med opp til 80 prosent lønn. Syv uker før og syv uker etter fødsel er forbeholdt mor. 60 dager er forbeholdt far. Fedre får også 10 arbeidsdager lønnet i forbindelse med barnets fødsel.
 • Hellas: 17 uker permisjon med full lønn til mor, to dager til far.
 • Italia: Fem måneders lønnet permisjon opp til 80 prosent av lønn for mor. Far har tre måneders delvis lønnet permisjon, avhengig av forhold i arbeidsgivers avtaler.
 • Tyskland: 14 ukers permisjon med full lønn for mor. Deler av lønnen betales av staten, arbeidsgiver dekker resten. Deretter følger 12 måneder som kan tas av enten mor eller far med opptil 65 prosent av lønnen.
 • Spania: 16 ukers permisjon med full lønn. 15 av dagene kan overføres til far.
 • Sveits: 16 ukers permisjon med full lønn til mor. Tre dager med lønn til far.
 • Russland: 20 ukers permisjon med opp til 100 prosent av minstelønn. Deretter kan man ta permisjon inntil barnet er 18 måneder gammelt med en begrenset støtte som avhenger av om det er første, andre eller tredje barn. Kan tas av mor, far eller andre omsorgspersoner (besteforeldre, naboer).
 • Nederland: 16 ukers permisjon med 100 prosent lønn. Fedre har rett til to dagers permisjon med full lønn. Både fedre og mødre kan ta opp til 26 ukers ulønnet permisjon inntil barnet er åtte år. Dette girskattelettelser som veier opp for deler av lønnstapet.
 • Finland: 15 uker med 80 prosent lønn til mor. Følges av 22,5 uke som kan deles med 80 prosent lønn.
 • Frankrike: 16 uker som deles før og etter fødsel med 100 prosent lønn. Øker til 26 uker med tredje barn. Fedre har 14 dagers permisjon med full lønn. Kilde: Wikipedia og The Independent
 • Norge: 47 ukers permisjon med 100 prosent lønn (inntil 6 G, 485.000 kroner), eller 57 ukers permisjon med 80 prosent lønn. 12 uker er forbeholdt far. I statsbudsjettet er det planlagt at fedrekvoten skal økes til 14 uker, og den totale permisjonstiden til 49 eller 59 uker fra 1. juli 2013. På mange arbeidsplasser får far også dekket et visst antall dager, opptil 14, i forbindelse med fødsel. Dette kommer i tillegg til fedrekvoten.