• Stein Reinertsen (52) er landets ferskeste biskop, utnevnt tidligere denne måneden. Men vie fraskilte, det vil han ikke.

    FOTO: LISE ÅSERUD

Ny biskop har aldri viet fraskilte

Landets ferskeste biskop, Stein Reinertsen, vier ikke fraskilte. - Milde himmel, sier Aps parlamentariske leder.

Prosten i Mandal, 52 år gamle Stein Reinertsen, ble historisk da han tidligere i desember ble den første biskopen som siden reformasjonen er utnevnt av Kirken selv.

Dette skjedde på et møte i Kirkerådet og er en direkte konsekvens av at Stortinget i vår endret den delen av Grunnloven som slo fast at biskopene oppnevnes av Kongen i statsråd.

Den nyoppnevnte biskopen i Agder og Telemark vigsles i slutten av januar, og omtales som en konservativ teolog. Likevel er det nytt for de fleste at han aldri har villet vie folk med tidligere ekteskap bak seg.

Ikke fordømmelse

- Det er riktig at jeg ikke har viet fraskilte. Samtidig er det viktig for meg ikke å møte mennesker med fordømmelse. Det har alltid vært en åpning for gjengifte i luthersk etikk, sier Stein Reinertsen.

Han ønsket i utgangspunktet ikke å begrunne sitt eget standpunkt, men gjør det likevel.

- Grunnen til at alle kirkesamfunn til alle tider har drøftet dette temaet, er noen ord av Jesus og Paulus om gjengifte i Paulus’ første brev til korinterne. Her virker det som om de er restriktive, sier han og legger til at dette ikke er enkle tekster å tolke og forstå i 2012.

-  I noen sammenhenger kan nei til gjengifte være forståelig. Mens i andre situasjoner kan det være vanskelig, fordi livet kan være tøft og urettferdig. Kart og terreng stemmer ikke alltid. Mange mennesker har gått langt og kjempet hardt for å holde ekteskapet sammen, uten at det likevel gikk. Noen ganger er det også viktig og rett at ekteskapet oppløses.

Les også

Kirken valgte Reinertsen til biskop

Fredag ble det skrevet kirkehistorie da kirkens egne kvinner og menn valgte Stein Reinertsen til ny biskop i Agder og Telemark.

Utroskap

På direkte spørsmål om når han mener det kan «være forståelig» å si nei til gjengifte, svarer han først at det er når noen «helt uten grunn er utro og bryter ut av ekteskapet for å finne seg et annet menneske».

Senere korrigerte han svaret: Et eksempel kan være når et menneske som selv sier at det lever i et godt ekteskap, likevel bryter ut for å innlede et nytt forhold. Forpliktende kjærlighet er noe annet enn forelskelse.

- Men du har ikke viet noen uansett årsak til skilsmissen? Hvorfor?

- Jeg synes det er vanskelig å være dommer og si hvem som er skyldig eller uskyldig part. Derfor har jeg latt være.

Reinertsen sier han da har lagt til rette for at andre prester har viet fraskilte, noe han vil fortsette med som biskop.

- Milde himmel! Jeg er veldig overrasket, er Helga Pedersens umiddelbare reaksjon.

Aps parlamentariske leder sier det er «viktig at Kirken utøver klokskap når den utnevner nye ledere, og at de nye biskopene som utnevnes, representerer det mangfold som finnes blant kirkens medlemmer.»

Hennes kollega i Sp, Lars Peder Brekk, karakteriserer det som trist at det fortsatt er slike holdninger i bispekollegiet. Han advarer Kirken mot å bli så smal at dens posisjon som folkekirke trues.

Les også

En anonym sliter i en historisk viktig del av Kristen-Norge: Finn Kleppe (87) er en av de siste av den gamle typen kristenpredikanter i Norge.

Historier om himmel og helvete

Deler av det religiøse Norge er en godt bevart hemmelighet for mange.

SV-statsråd Kristin Halvorsen mener biskopen legger «sten til byrden for mennesker som møter kjærligheten på nytt og ønsker å dele resten av livet sammen» og råder ham til å lese Paulus med litt mer romslighet.

KrFs parlamentarisk leder, Hans Olav Syversen, sier han er klar over at man har to syn på dette i Kirken, men legger til at han tror den nye biskopens syn er i et meget klart mindretall.

- Personlig ville jeg ikke hatt noen betenkninger med å vie fraskilte, sier KrF-politikeren.

A-magasinet kan i dag fortelle kjærlighetshistorien til tidligere biskop Odd Bondevik og fraskilte Wenche Yamamoto Bondevik. De giftet seg i sommer, etter å ha vært hemmelige kjærester i nesten 25 år.
Ville ikke bli biskop i Oslo

Striden om hvem som skulle bli biskop i Oslo i 1998, skapte vondt blod i Bondevik-regjeringen. Nå røper Odd Bondevik at han var glad han ikke vant.

I 1998 var det strid rundt utnevnelsen av ny biskop i Oslo etter Andreas Aarflot. Det sto mellom Odd Bondevik og Gunnar Stålsett. Bondevik fikk flest stemmer i den kirkelige avstemningen og var derfor innstilt av KrFs kirkeminister, Jon Lilletun. Stålsett, tidligere leder i Sp, var favoritt i Sp og Venstre.

Siden Odd Bondevik er fetteren til Kjell Magne Bondevik, som da var statsminister, valgte sistnevnte å erklære seg som inhabil for å unngå kritikk. Det bidro til at Sp og Venstre vippet utfallet av saken i sin retning. Stålsett ble utnevnt etter intense og vanskelige diskusjoner internt i Regjeringen.

Nå røper en av hovedpersonene i striden at han overhodet ikke hadde lyst til å bli Oslo-biskop, noe ingen hadde kjennskap til den gang.

- Jeg sa jo ikke noe om det, sier han.

Han forteller at det var Andreas Aarflot selv som ba ham stille, selv om de var uenige i en del teologiske spørsmål.

- Jeg er glad Gud lot deg slippe Oslo. Det ville blitt mye bråk, sier Odd Bondeviks nybakte ektefelle, Wenche Yamamoto Bondevik. Hun forteller at avgjørelsen ble feiret med bløtkake på bispedømmekontoret i Møre da Regjeringen utnevnte Stålsett.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Innenriks

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Bibelen og gjengifte

  • Bibelen omtaler skilsmisse og gjengifte flere steder.
  • I Paulus’ brev til korinterne (1. Kor 7:10-11) sies følgende: «Til dem som er gift, har jeg dette bud, ikke fra meg selv, men fra Herren: En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Men er hun skilt fra ham, skal hun enten fortsette å leve ugift eller forlike seg med mannen. Og en mann skal ikke skille seg fra sin hustru.»
  • Ifølge Paulus er en hustru «bundet så lenge hennes mann lever».
  • I Matteusevangeliet (Matteus 5,32) slås det fast at den «som skiller seg fra sin hustru av noen annen grunn enn hor, han blir skyld i at det begås ekteskapsbrudd med henne. Og den som gifter seg med en fraskilt kvinne, bryter ekteskapet».
  • Flertallet av landets prester vier i dag fraskilte, og skilsmisser blant Kirkens egne ansatte forekommer oftere enn før. Biskop Per Oskar Kjølaas i Nord-Hålogaland var den første biskopen som skilte seg. Det skjedde i 2009. Han har giftet seg på nytt med en fraskilt - og fortsetter som biskop.

Siste nytt