• Tirsdag klokken 11 leverte de to rettspsykiatrisk sakkyndige Terje Tørrissen og Agnar Aspaas sin rapport om terrortiltalte Anders Behring Breiviks mentale helse til Oslo tingrett. Rapporten på 319 sider konkluderer med at han ikke var eller er psykotisk.

    FOTO: ERLEND AAS

Nye sakkyndige: Behring Breivik har flere sympatisører i Norge

«De sakkyndige legger til grunn at han har sympatisører i Norge og andre land.» Dette er en av grunnene til at de nye sakkyndige mener Anders Behring Breivik ikke er psykotisk.

Aftenposten kjenner innholdet i den nye, hemmeligstemplede rettspsykiatriske rapporten som ble gitt Oslo tingrett tirsdag.

I rapporten går de nye sakkyndige mye lenger i å fastslå at Behring Breivik har støtte for sine handlinger, enn det som hittil har vært kjent.

Der de to første sakkyndige kalte Behring Breiviks bruk av «vi» som vrangforestillinger, slår psykiaterne Aspaas og Tørrisen fast i sin vurdering av tiltalte:

«Hvorvidt han har dekning for å representere et stort «vi» kan vanskelig bekreftes, men de sakkyndige legger til grunn at han har sympatisører i Norge og andre land. Man finner ikke grunnlag for å mene at bruk av betegnelsen «vi» representerer noen form for identitetsforstyrrelse.»

Sjekket hans miljøer

I motsetning til de første sakkyndige, har Aspaas og Tørrissen også undersøkt flere av nettmiljøene som Behring Breivik tilbrakte mye tid i:

«Det er velkjent fra nyhetsbildet og fra nettsteder de sakkyndige har besøkt, at det finnes politiske subkulturer som slutter seg til de ekstreme politiske ideer som observanden har forfektet», skriver de i sin vurdering.

De viser til at han har fått mange støtteerklæringer etter 22. juli:

«Under varetekt mottar han en jevn strøm av sympatierklæringer fra meningsfeller. De sakkyndige finner derfor ikke grunnlag for å oppfatte observandens ytterliggående og urealistiske politiske oppfatninger og mål som uttrykk for psykotiske tankeprosesser.»

«Ingen særegenheter»

I tillegg til det som er kommet frem tidligere denne uken, påpeker de nye sakkyndige flere andre sider ved hans mentale helse:

Ingen form for avvik eller eiendommeligheter ved hans adferd. Ingen tegn på sviktende kognisjon. Ingen særegenheter i tale eller tenkning. Ingen tegn på sansebedrag eller realitetsbristende forestillinger.

«Derimot opprettholder han og forsvarer sitt ideologiske syn, herunder bruk av vold og terror, for å oppnå sitt politiske mål: å beskytte den norske og europeiske kultur fra å gå til grunne under press fra fremtidig muslimsk og islamistisk dominans», skriver de to psykiaterne.

Knights Templar

Der de to første sakkyndige kaller tiltaltes tanker om organisasjonen Knights Templar som grandiose vrangforestillinger, skriver Tørrissen og Aspaas:

«Det at han viljestyrt har diktet opp en fremtidsvisjon kan likevel ikke forstås som uttrykk for en psykose. Slik de sakkyndige ser det, har han hele tiden visst at hele ideen med Knights Templar har sprunget ut av hans egen fantasi.»

- Normal forsiktighet

De to første sakkyndige mente at Behring Breivik var paranoid da han var redd for å bli oppdaget av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) under planleggingen.

«Man finner det derfor ikke påfallende at observanden under flere års forberedelser til terroraksjoner, har hatt tanker om potensiell overvåking eller interesse fra politiet», skriver de i sin vurdering av Behring Breivik.

De beskriver hans overveielser og påpasselighet som «uttrykk for helt normal forsiktighet og realistiske overveielser om å kunne bli oppdaget».

Psykose "helt usannsynlig"

Selv om Aspaas og Tørrissen sier det ikke er tvil om at Behring Breivik har hatt og har høye tanker om sin egen betydning, og at «selvbestaltede titler» som ridderjustitiarius tyder på grandiositet, tolker de dette som at «han har trukket seg selv inn i en urealistisk fremtidsdrøm basert på totalitær og militant ideologisk svermeri».

De går så langt som å konkludere med at det «er helt usannsynlig at observanden har en psykoselidelse» da de undersøker ham.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Den nye rapporten

  • De to nye rettsoppnevnte sakkyndige, psykiaterne Terje Tørrissen og Agnar Aspaas, leverte tirsdag sin rapport om Anders Behring Breiviks mentale helse til Oslo tingrett.
  • Rapporten er på 310 sider og konkluderer med at Behring Breivik ikke er psykotisk og heller ikke var det under terrorhandlingene 22. juli.
  • Dermed vurderer de ham til å være strafferettslig tilregnelig.
  • Det er stikk motsatt av konklusjonene i den første rapporten levert av psykiaterne Synne Sørheim og Torgeir Husby november i fjor, som ga ham diagnosen paranoid schizofren og at han dermed er strafferettslig utilregnelig.

Siste nytt