• Når Narvik lufthavn blir lagt ned, skal pengene det koster å drive denne flyplassen være med å finansiere Hålogalandsbrua. Forskningsleder Jon Inge Lian ved Transportøkonomisk Institutt mener andre regioner bør tenke på samme måte.

    FOTO: ILL.: COWI AS/STATENS VEGVESEN

Nye veier - færre flyplasser

Nye veier korter ned tiden mellom landets flyplasser. –På tide å tegne nytt flyplasskart, mener forsker. Men Regjeringen overlater det til lokale initiativer.

Les også:

Narvik blir først ut. Når den nye Hålogalandsbrua står ferdig – trolig i 2016 – slukkes samtidig lysene på Narvik lufthavn. Millionene som statseide Avinor sparer på å legge ned den regionale flyplassen, skal via utbytte til Staten gå til å finansiere broen. Den gir nemlig narvikingene kortere reisetid til stamruteflyplassen Evenes.

–Nedleggelse av flyplassen er en akseptabel pris å betale når vi får en bro som korter ned reisetiden til Evenes fra 60 til 40 minutter, mener Narvik-ordfører Karen Margrethe Kuvaas (Ap).

Forskningsleder Jon Inge Lian ved Transportøkonomisk Institutt (TØI) oppfordrer både andre regioner og Regjeringen til å tenke på samme måte. Han mener det er på tide å se på flyplasstrukturen på nytt, og ikke minst se den i sammenheng med veiutbygginger. Nye veier, broer og undersjøiske tunneler kutter avstandene.

–Dagens struktur er utgått på dato. Bedre og nye veier har gjort at noen flyplasser på Vestlandet og i Nord-Norge bare ligger en times kjøretur unna hverandre. I tillegg er avstandene til nærmeste stamruteflyplass blitt kortet ned.

Gevinster

I tillegg til Narvik, peker Jon Inge Lian på flere områder hvor veiene er blitt bedre og der flyplasstrukturen etter hans mening er overmoden for en endring: Helgeland, Lofoten og Vesterålen, på Vestlandet, og i Finnmark.

–Det er store samfunnsøkonomiske gevinster å hente ved færre flyplasser, mener han.

Ifølge Lian vil ikke gevinstene bare falle på Staten og Avinor, men også på passasjerene. Samles en region om en større flyplass, vil dette gi bedre tilbud og lavere priser, mener han. TØI-forskeren ønsker ikke å gi et tall på hvor mange flyplasser Norge bør ha i fremtiden. Han erkjenner at faglige argumenter er én ting, politikk noe helt annet.

–Regjeringen vegrer seg nok også for å gå inn i denne debatten. Det er som å ta hånden inn i et vepsebol.

Avventende

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil nemlig ikke ta noe initiativ til å vurdere dagens flyplasstruktur, med mindre det kommer lokale forslag til endringer. Da er statsråden åpen for å vurdere vei-investeringer i sammenheng med nedleggelse av flyplasser.

–Det er ikke aktuelt å sette flyplassnedleggelser som betingelse for vei-investering, uten at det kommer et lokalt initiativ om det, understreker hun.

Meltveit Kleppa tror imidlertid dette kan bli en aktuell problemstilling i årene fremover. Samferdselsdepartementet har derfor bedt Avinor legge frem en oversikt over steder hvor det tatt lokale initiativ, der nedlegging av en eller flere lufthavner – kombinert med utvikling av annen infrastruktur, som veiutbygging – likevel kan gi området et bedre transporttilbud totalt sett.

–Denne oversikten vil danne grunnlaget for det videre arbeidet med flyplasstrukturen i Nasjonal Transportplan, opplyser samferdselsministeren.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Innenriks

Milliardutgift

Tilsammen 29 av landets 46 statlige flyplasser har status som regionale flyplasser (kortbaneflyplasser), de fleste med 800 meters rullebane. 22 er lokalisert i Nord-Norge, fem på Vestlandet – i tillegg til en på Fagernes og en på Røros. Rutetilbudet på regionalnettet er kjøpt av Staten, gjennom en anbudskonkurranse. I fjor ble det kjøpt innenlands flyruter for tilsammen 575 millioner kroner. Samlet sett er støtten til regionalnettet, inkludert underskuddet på driften av flyplassene, over 1,2 milliarder kroner. Det utgjør ca. 1000 kroner pr. passasjer.

Siste nytt