• - Det er en knusende dom

    Aftenpostens Inge D. Hanssen mener alle bevismessige stener i Øygard-saken er snudd.

    VIDEO: Dag W. Grundseth

Ordfører Rune Øygard dømt til fengsel i fire år

LILLEHAMMER (Aftenposten.no): Vågå-ordfører Rune Øygard (Ap) er dømt til fengsel i fire år for seksuelle overgrep. Han anket dommen på stedet.

Øygard ble mandag dømt for overtredelsen av straffelovens paragraf 195 og 196, til fengsel i fire års fengsel for seksuelle overgrep mot en nå 17 år gammel jente.

- Dommen er enstemmig, sa tingrettsdommer Torunn Kvisberg.

Da domsavsigelsen var ferdig i 12.40-tiden mandag anket Rune Øygard dommen på stedet. Dermed skal saken også behandles i lagmannsretten. Saken er forhåndsberammet, og kommer dermed trolig opp i april.

Øygard har hele tiden nektet straffskyld, men retten har ikke festet lit til Øygards forklaring:

- Hans forklaring fremstår som oppkonstruert, kunstig og ikke troverdig, sa dommeren etter å ha redegjort for Skype-meldinger som ble sendt mellom tiltalte og fornærmede, og fortsatte senere:

- Etter rettens skjønn er dette en klart kjæresteaktig og seksualisert tone, sa hun om Skype-samtalene.

- Ingen formildende omstendigheter

Retten har i sin dom lagt stor vekt på Skype-meldingene som politiet fant da de undersøkte tiltaltes PC.

Skype-meldingene underbygger etter rettens skjønn at det var et seksuelt forhold.

Video

- Øygards fremtid i lokalpolitikken er død

Aftenpostens Harald Stanghelle kommenterer dommen.

Retten har også lagt vekt på at fornærmede ikke hadde tilgang til disse Skype-loggene da hun forklarte seg for politiet.

Retten har ikke funnet noen formildende omstendigheter i saken.

- Tiltaltes fohold ligger tett opp til misbruk av tillit, som ikke er omfattet av tiltalen. Dette er straffeskjerpende, mener tingrettsdommeren.

Ikke svekket troverdighet

Kripos har rekonstruerte tekstmeldinger som var slettet på både tiltaltes og fornærmedes telefoner. Innholdet i disse meldingene styrker fornærmedes forklaring, slår retten fast.

- Meldingene er ikke forenlig med tiltaltes forklaring, men derimot stemmer både omfang og innhold med fornærmedes forklaring, heter det i dommen.

Retten viser i dommen til at det ikke er kommet frem noe som svekker forklaringen hennes.

Tvert i mot så viser retten til flere forhold som styrker hennes troverdighet. Jenta har opprettholdt sin forklaring gjennom flere dommeravhør og i retten.

Video

Slik vurderte retten de seksualiserte Skype-meldingene

Dette mente retten om det sekualiserte innholdet i Skype-meldingene.

Det første avhøret ble dessuten holdt før Skype-loggen ble funnet og før tekstmeldingene fra telefonene ble rekonstruert.

Tviler ikke på jenta

- Retten finner etter dette ikke grunn til å tvile på fornærmedes forklaring om det seksuelle forholdet, heter det i dommen. 

- Retten fester ingen lit til tiltaltes forsøk på å forklare seksualiserte meldinger med sjargong.

Retten mener tiltalte ikke forklarer seg sant om Skype-meldingene og det har fått betydning for dommernes vurdering av Øygards troverdighet også om det som man ikke er omhandlet i Skype-loggen og tekstmeldingene.

150.000 i oppreisning

Øygard må også betale 150.000 kroner i oppreisning til jenta. Dommen ble avsagt seks uker etter at rettsforhandlingene ble avsluttet i Sør-Gudbrandsdal tingrett på Lillehammer. Følg domsavsigelsen i Vågå-saken direkte

Øygard sto lent lett fremover mot dommeren, med hendene foldet foran seg og hodet lett bøyd fremover, under domsavsigelsen. 

Etter at de satte seg igjen, utvekslet han noen få ord med sin forsvarer Mette Yvonne Larsen, som hadde et lettere oppgitt uttrykk i ansiktet.

Det var ingen reaksjoner å se hos noen av de andre på tiltaltes side i retten, bak ham sitter blant andre hans kone.

Fullt gjennomslag

Aktor Thorbjørn Klundseter la i sin prosedyre ned påstand om fire års fengsel. Dermed får aktoratet fullt gjennomslag for sin påstand

Video

- Straffen er der den skal være

Statsadvokat Thorbjørn Klundseter mener at fire år fengsel er en passende straff for Rune Øygard.

.

Øygard selv har hele tiden nektet straffskyld, og hans forsvarer Mette Yvonne Larsen prosederte på full frifinnelse for ordføreren.

Rettens oppgave har dermed vært å vurdere hvorvidt bevisene i saken er sterke nok for domfellelse.

Blant de viktigste bevisene var jentas forklaring, tekstmeldinger som ble sendt mellom dem og Skype-meldinger.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Flere bilder

Rune Øygard har hele tiden nektet straffskyld, men retten har ikke festet lit til hans forklaring.

Jenta ble trøstet under en pause i rettssalen i Lillehammer. FOTO: Hans O. Torgersen