"Osama bin Laden er en god mann"

Mullah Krekar legger ikke skjul på sin sympati for Osama bin Laden, og står inne for at han vervet selvmordsbombere i sin motstandskamp i Nord-Irak.

Da Økokrim sist lørdag ba om å få mullah Krekar fengslet, ble en rekke uttalelser fra mullahen lagt frem som bevis. Uttalelsene skal stamme blant annet fra de råd og oppfordringer Krekar har gitt på islamistiske nettsteder. Men den kurdiske mullahen forteller åpent i mediene om hva han mener både om selvmordsbombere og islam. I februar i fjor ble Krekar intervjuet av tyske Der Spiegel. De to journalistene spurte Krekar når han sist traff bin Laden. Slik svarte mullahen, ifølge Der Spiegel:"Osama bin Laden er en god mann. Han er juvelen i islams krone. Han har viet hele sitt liv og alle sine penger til Allahs lære. Men jeg har aldri truffet ham. Og jeg har heller ingen kontakt med ham."

- Et viktig våpen

Senere sier journalistene at Krekar skal ha utdannet selvmordbombere. Og Krekar svarer: " Ja, naturligvis, for oss er det et svært viktig våpen, når vi står en mot hundre i en militær kamp."Men han sier også at Ansar al-Islam aldri har drept sivile. "Jeg ser kanskje ut som Osama bin Laden. Men jeg er ingen bin Laden", sier Krekar til det tyske magasinet.

Skåne gjester

Også i norske medier har Krekar latt seg intervjue om islam. Tidsskriftet Babylon trykket i sitt siste nummer et lengre intervju om Krekars islam-forståelse. Her tar Krekar avstand fra attentater som rammer den som er gjest hos muslimer. Men han fordømmer ikke attentater der utlendingene kan sees på som okkupanter."Når en utlending kommer til et muslimsk land med offisielle reisedokumenter, skal hans sikkerhet være garantert for, selv om dokumentene er falske. Så lenge utlendingen har handlet i god tro, er han beskyttet. (...) Jeg tenker også på denne måten", sier Krekar. Han mener også at muslimer som bor i Norge ikke har lov til å skade nordmenn:

"Religiøs plikt"

"Profeten sa at vi ikke kan gjøre dere noe galt ettersom dere passer på oss og har gitt oss tilflukt. Vår religiøse plikt er derfor å gjøre det som er pålagt her i landet. Den som kommer inn i dette landet ved hjelp av visum eller oppholdstillatelse, kan ikke misbruke dette mot nordmennenes land og eiendom. Et vers i Koranen stadfester dette. På samme måte må muslimer gi nordmenn trygghet i muslimske land. (...)En kan heller ikke prøve å skade utlendinger eller utenlandsk eiendom i Norge. Dette har jeg sagt flere ganger i moskeen", sier Krekar i intervjuet.

Vil forandre Norge

Han snakker også om hvordan det er å leve i et ikke-muslimsk land: "Vi kan leve i samfunnet - men vi må arbeide for å forandre det." Det samfunnet Krekar ønsker seg, er basert på sharia."Når islam får politisk makt, vil den gjøre sharia til det vi kan sammenligne med en grunnlov", sier Krekar, men understreker at samfunnet forandrer seg. "Hvis det ikke finnes svar i kildene som utgjør sharia, må de selv vurdere kildene for å utlede lover (...) - tiden går jo fremover!", sier Krekar.Han legger ikke skjul på at hans ideal ikke er en demokratisk stat. Den islamske staten han ønsker seg, er "styrt av en kalif som er vel bevandret i religiøse og politiske spørsmål. Han er både pave og konge på samme tid. Stillingen kan han ha fått gjennom maktbruk, men han må ha uavhengige ulama (islamske lærde, red. anm) som støtter ham", sier Krekar.Han anerkjenner ingen av dagens muslimske land som islamske stater. Men Afghanistan under Taliban var nær: "Selv vil jeg kalle den staten Taliban opprettet et islamsk fyrstedømme", sier Krekar til Babylon.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Siste nytt