PST bekymret over jihad-reiser

Politiets sikkerhetstjeneste ser alvorlig på at norsk ungdom lar seg friste til å delta i såkalt hellig krig i land fjernt fra Norge. Blant annet frykter PST at flere nå får kamptrening i Syria.

- Det er et reelt problem at unge nordmenn kan overtales til å reise på jihad i konfliktområder langt fra norske grenser, havne i farlige situasjoner, delta i ulovlige terroraksjoner, skriver avdelingsdirektør Tore Risberget i PST i sin blogg.

I trusselvurderingen for 2012 skrev PST at medlemmer av ekstreme islamistiske nettverk i Norge er involvert i aktiviteter av mer operativ karakter enn tidligere. Flere reiser til konfliktområder for å få trening, kamperfaring og møte internasjonale kontakter.

- Slike opphold kan påvirke den enkeltes ønske og evne til å planlegge terrorhandlinger her i landet, mener Risberget. Til VG sier PSTs informasjonssjef Martin Bernsen at PST frykter at personer fra ekstreme miljøer får kamperfaring fra Syria.

PST ber om hjelp fra alle til å følge med på unge som kan være i faresonen, slik at jihad-verving kan forebygges.

 

Les også

Siste fra Innenriks