Pille mot alkoholsug til Norge neste år

Norsk overlege mener medikamentet har gitt gode resultater.

Mandag ble det presentert studier om en ny pille mot alkoholmisbruk. Ifølge legemiddelfirmaet Lundbeck bidrar pillen til å redusere alkohol forbruket med to tredeler fordi lysten på alkohol dempes.

Dagens Medisin, som omtaler medikamentet, skriver at pillen trolig kommer på det norske markedet i løpet av første kvartal neste år.

Overlege Jon Johnsen ved Klinikk for rus og psykiatri ved Blakstad sykehus har jobbet med rusavhengighet i en årrekke, og har doktorgrad på farmakologisk behandling av rusmiddelavhengighet. Han kjenner godt til det nye medikamentet.

– Dette er gode resultater med en betydelig reduksjon både i daglig alkoholforbruk og antall dager med høyt forbruk, sier Johnsen til Dagens Medisin.

Kvalme og svimmelhet

Medisinen Nalmefene tas i pilleform. Ifølge Dagens Medisin virker pillen på belønningssystemet i hjernen ved at det minsker lysten og suget etter mer alkohol. Den skal tas ved behov, ut fra sannsynlighet for stort inntak, og pillen skal tas en til to timer før man begynner å drikke alkohol.

Det anbefales ikke å ta mer enn en pille hver dag. De vanligste bivirkningene er kvalme, svimmelhet og søvnproblemer.

Det har vært tre studier på medikamentet, og i den første studien falt i gjennomsnitt forbruket fra 84 til 30 gram alkohol pr. dag, mens antallet dager med høyt alkoholforbruk falt fra 19 til 7 dager.

Jon Johnsen påpeker at medikamentet ikke er egnet for alle med alkoholavhengighet:

– Ved kronisk alvorlig langtkommen alkoholavhengighet kan helseskadene være så store at det beste er totalavhold. For disse pasientene vil nok det å ta dette medikamentet på egen hånd bli for risikabelt, siden de er svært sårbare for nye perioder med hard bruk av alkohol med lite kontroll.

Det finnes allerede et lignende legemiddel, naltrekson, som også kan tas i pilleform. Ifølge Johnsen har imidlertid nalmefene mindre toksisk virkning på leveren.

De tre studiene har fulgt internasjonale regler. Ingen av studiene er foreløpig publisert. Det har ikke vært norske personer med i studien.

I Norge neste år

I desember sendte legemiddelselskapet Lundbeck søknad om godkjenning av nalmefene til de europeiske legemiddelmyndighetene. Lundbeck Norge regner med at medikamentet kommer på det norske markedet i løpet av første kvartal 2013.

Alkoholavhengighet er av WHO rangert som nummer ni på listen over de mest belastende sykdommene, og som den nest viktigste risikofaktoren etter tobakk for tap av friske leveår i land med høy gjennomsnittsinntekt.

tine.dommerud@aftenposten.no

Les også

Siste fra Innenriks

Siste nytt