Porno-frifinnelse i Høyesterett

Høyesterett sier ja til å vise usladdet pornografi.

Høyesterett forkastet onsdag påtalemyndighetens anke over frifinnelsen av pornoredaktør Stein-Erik Mattsson for brudd på pornoloven. Domstolen mener framstilling av normal seksuell aktivitet ikke er støtende og at det dermed ikke skal være straffbart å vise usladdet pornografi i Norge.

- Høyesterett støtter en kynisk industri. Når grovere porno blir tillatt, vil det selvfølgelig være slik at grovere porno finner veien til barn og unge. Da er det trist at dette legitimeres og at barneministeren i dagspressen har banet veien for dette, sier stortingsrepresentant Bjørg Tørresdal (KrF), med klar adresse til statsråd Karita Bekkemellem (Ap) som har ytret ønske om at pornosladden fjernes.

Kristelig Folkeparti vil sette alt inn på å bevare pornosladden, og vil at Stortinget skjerper pornolovgivningen.

- Vant 5-0

Mattsson er etter den enstemmige kjennelsen endelig frifunnet for brudd på straffelovens bestemmelser om spredning av hva som anses som støtende pornografi.

- Det ble 5-0 i Høyesterett. Jeg er fryktelig, fryktelig glad. Nå skal jeg feire med noen glass pils, sa en storfornøyd Stein-Erik Mattsson til NTB etter at Høyesteretts kjennelse var klar onsdag ettermiddag.

- Etter en samlet vurdering er jeg kommet til at terskelen for hva som i dag skal anses for å være støtende - og dermed straffbart - ikke kan sies å være overskredet. Jeg tilføyer at jeg ikke har funnet vurderingen tvilsom, uttaler førstvoterende høyesterettsdommer Ole Bjørn Støle i kjennelsen.

Ingen av de øvrige fire dommerne i saken erklærte seg uenige med Støle.

Takket

Sommeren 2002 produserte og distribuerte Stein-Erik Mattsson det usensurerte bladet Frie Aktuell Rapport. Foruten å dele ut magasinet på Karl Johans gate i Oslo, sendte han alle stortingsrepresentanter ett eksemplar. Bladet viste par i seksuell aktivitet, både heterofile, yngre og eldre mennesker, og homofile par.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Flere bilder

Høyesterett mener framstilling av normal seksuell aktivitet ikke er støtende og at det dermed ikke skal være straffbart å vise usladdet pornografi i Norge. FOTO: AFP