• Barne- og likestillingsminister Audun Lysbakken fra Sosialistisk venstreparti.

    FOTO: Erlend Aas/Scanpix

Professor mener Lysbakken-bevilgning er korrupsjon

BI-professor Petter Gottschalk mener at pengeutdelingen til selvforsvarskurs som statsråd Audun Lysbakken (SV) sto for, kan kalles korrupsjon.

- Ved å begunstige noen av sine egne, så vil man kunne forvente gjenytelse på et seinere tidspunkt, og det er korrupsjon, sier Gottschalk til Dagbladet.

Han stiller spørsmål ved Lysbakkens rolle og habilitet rundt pengeutdelingen, som gikk til organisasjoner sterkt knyttet til SVs ungdomsorganisasjon SU, og med personer fra SU i ledelsen.

- I denne sammenhengen har det nok vært ubevisst, men den som blir favorisert, kan føle seg forpliktet på et seinere tidspunkt til å gi gjenytelser. Hvis en med partitilhørighet i departementet gir penger til ungdomsorganisasjonen i partiet, kan det fra angivers side være støtte til et godt initiativ, mens mottaker kan føle seg forpliktet til en gjenytelse som for eksempel en stemme på dem som ga bidraget, sier han.

Fredag gikk lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Anders Anundsen (Frp), ut og sa han ville kreve en redegjørelse fra Lysbakken fordi tildelingen aldri ble utlyst og for at deler av pengepotten gikk til «Jenteforsvaret» som på dette tidspunktet var en undergruppe av SU.

Nå får Anundsen støtte fra en samlet opposisjon. Ifølge Dagbladet vil seks av komiteens ti medlemmer gå inn for at Lysbakken må redegjøre for pengebruken.

- Normal prosess

Statssekretær Henriette Westhrin (SV) i Barne- og likestillingsdepartementet har beskrevet prosessen som normal i en e-post til VG Nett.

– Det er vanlig praksis å gi støtte til organisasjoner for bestemte tiltak som de har søkt på dersom organisasjonen har kompetanse og erfaring og kan sørge for gjennomføring av tiltaket som er ønsket, anfører hun.

Westhrin påpeker at de to organisasjonene som ble begunstiget med midler, selv tok kontakt med departementet fordi midlene var omtalt i statsbudsjettet for 2011.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Innenriks

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Siste nytt