• Stasjonen på Høvik skal bygges om, bygninger rives og flere spor for parkering av tog skal bygges. Men fordi dette likevel ikke vil skje i nær fremtid, og samme skjebne har rammet flere prosjekter, er den varslede togrevolusjonen i 2012 utsatt på ubestemt tid.

    FOTO: STEIN BJØRGE

Regjeringen tok livet av «togrevolusjon»

Både NSB og Jernbaneverket ble overrasket og satt sjakk matt da Regjeringen satte bom for jernbaneløftet 2012.

Les også:

Pendlertogene skulle gå hvert 10. minutt fra Asker og Lillestrøm mot Oslo. Rutetabeller var ikke lenger nødvendig. Bare folk hadde tålmodighet til å vente til 2012.

Slik er togrevolusjonen «Ruteplan 2012» gjennom de siste to år solgt inn til Østlandets togpassasjerer, av jernbaneselskapene og to samferdselsministre.

Men i statsbudsjettet for 2011 ble hele revolusjonen sendt ut i det blå med følgende formulering: «Det er nødvendig med en gradvis innføring av den nye rutemodellen.»

Godt gjemt

Budskapet var gjemt så godt at de færreste fikk det med seg. Men NSB og Jernbaneverket fikk det med seg. De ble tatt på sengen.

- Dette kom helt uventet, sier sjef for persontog i NSB, Tom Ingulstad.

I Jernbaneverket (JBV) tar kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland ansvar for at flere delprosjekter har tatt lengre tid enn man håpet. Og at JBV selv har foreslått å utsette «Ruteplan 2012», noen måneder, for å være sikre på at alt skulle bli klart. Men at hele prosjektet ble sendt ut i det uvisse, kom ifølge Horrisland overraskende.

Han konstaterer at det er Regjeringen selv som har sendt «Ruteplan 2012» ut i det blå, ved at det ikke kommer penger til delprosjektene som storsatsingen er avhengig av.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) tar da også fullt ansvar (se egen sak).

Saken fortsetter under bildet.

NSBs konsernsjef Einar Enger (f.v), statsråd Magnhild Meltveit Kleppa og jernbanedirektør Elisabeth Enger på Mantenas verksted i Lodalen i Oslo i oktober 2010. (FOTO: SVEND OLE KVILESJØ)

FOTO: SVEND OLE KVILESJØ

Symbolplass

På Høvik vest for Oslo ligger området som symboliserer hvorfor jernbaneløftet inntil videre er avlyst. Området, som også i dag benyttes av NSB, må bygges kraftig ut, slik at tog ikke bare kan parkeres og endre kjøreretning. Vogner må kunne kobles av og på. NSB trenger plass. Problemet er at pengene til Høvik uteble i budsjettet. Det samme er tilfellet for flere slike vende- og parkeringsplasser, som på Eidsvoll og i Drammen.

I fjor sommer varslet NSB at jernbaneløftet sto i fare, med mindre Samferdselsdepartementet inngikk forpliktende avtaler som ville sikre personell og verkstedkapasitet. I dag sier Tom Ingulstad i NSB at departementet fulgte opp dette.

- Vi kunne underveis ønsket oss enda klarere avtaler med departementet, men de har likevel vært gode nok til at planene kunne gjennomføres. Vi mener at departementet hittil har levd opp til våre krav om avtaler, sier Ingulstad.

- Det er porteføljen av prosjekter hos Jernbaneverket som uteblir, som gjør at man ikke lenger kan sikte mot en dato. Noe som er veldig uheldig, sier han.

- Når ble dere klar over at det ikke ville komme noen togrevolusjon i 2012?

- Det ble, helt ærlig, ikke klart før statsbudsjettet forelå. Det har lenge vært diskutert en mulig risiko for at ikke alt ble klart, men ikke at hele ruteendringen ville utebli, sier Ingulstad.

Avgjort i juni

Både NSB og Jernbaneverket sier de har holdt departementet løpende oppdatert på vedlikeholdsbehov og hvilke investeringer togrevolusjonen krevde.

6. august sendte Jernbaneverket et brev til departementet der de anbefalte at togrevolusjonen ble utsatt til sommeren 2013. Brevet ble ikke besvart. Men i august var det allerede gått et par måneder siden departementet hadde bestemt seg for en langt mer dramatisk utsettelse.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Dette er saken

Våren 2008 fikk Jernbaneverket forslaget til ny ruteplan oversendt fra Samferdselsdepartementet. Jernbaneverket foreslo selv oppstart i 2012. 15. oktober konstaterte NRK Dagsnytt at den varslede togrevolusjonen på Østlandet – «Ruteplan 2012» – er utsatt på ubestemt tid.

Sagt av Regjeringen

Både i mars og april i år kommenterte samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa spørsmål om «Ruteplan 2012» i Stortinget. Da kom det ingen signaler om at togrevolusjonen ikke ville bli noe av. I januar lovet Kleppa helt konkret et bedre togtilbud for pendlerne i 2012. I september i fjor sa forgjenger Liv Signe Navarsete at «jeg stoler på at vi får til den varslede kapasitetsøkningen i 2012. Men på lengre sikt må jernbanekapasiteten økes ytterligere». «Ruteplan 2012» går også igjen som målsetting i en rekke dokumenter mellom jernbaneselskapene og departementet det siste året.

Siste nytt