Se hva de kastet på 1200-tallet

En søppeldynge fra middelalderen, oppdaget under utgravningene i Bjørvika, viser at innbyggerne i gamle Oslo var dyktige håndverkere, flinke til å reparere og hadde sans for dekor.

Mange hundre kilo med gjenstander og dyrebein er kommet for dagen i bunnlagene over området der taket til senketunnelen i Bjørvika kommer. Fra juni til begynnelsen av august i år avdekket i alt elleve arkeologer, fordelt på to skift, store mengder avfall som skiver seg fra middelalderens Oslo på 1200- og 1300-tallet.- Vi har bl.a. funnet deler fra rundt 1000 sko, flere treboller hvorav én med runer i bunnen, videre deler av 26 sverdslirer og 66 knivslirer, forteller arkeolog og daglig leder under utgravningene, Lise Marie Bye Johansen fra Norsk institutt for kulturminneforskning.

Kunstnerisk.

- Blant skoene fant vi en stor variasjon av typer. Det var vekslende skomoter også i middelalderen. Noen var svært fint utskåret med mønster på overlæret, og var rett og slett nydelige. Noen sko var hele med sømmene bevart. Skoene er stort sett blitt laget i grovt lær. De bærer preg av slitasje, og vi har sett mange spor etter reparasjoner. Trolig ble de brukt helt til de var utslitt. Lærsålene er de delene av skoene som vi har funnet flest av hele. Deler av overlæret kunne nemlig skjæres opp og brukes til bl.a. remmer. Noen av skoene bærer preg av å ha vært hjemmelaget. Skinn fra både kalv, ku og geit har vært brukt i produksjonen. Skomakerne har tydelig vært svært dyktige håndverkere og har hatt sans for dekor, sier Lise Marie Bye Johansen.

Ikke metall.

En sverdslire av lær og et veskelokk er begge dekorert med et mønster av franske liljer. Man har også funnet rester av to kammer, en laget av gevir, den andre av tre. Derimot er det ikke påvist rester av verktøy, våpen eller smykker av metall. Metall sank gjerne på grunnere vann fordi det var tyngre.Av slakte- og matavfall har man funnet nok ben til å fylle minst ti moderne søppelsekker. Det er mye ben av storfe, særlig ku, men også av sau og geit, mindre av gris. Noen av bena er blitt spaltet for å få ut margen. Andre ben ble brukt til andre formål etter slaktingen og måltidene. Noen ben er utskåret og kan ha vært brukt for eksempel som håndtak. Man har også funnet en knokkel med et hull i og som trolig har vært en slags leke.

Elveavsatt.

- Avfallet er trolig elveavsatt, dvs. det er blitt kastet i Alnaelva, som rant på middelalderbyens østside, og er så blitt ført med elvevannet ut i havnebassenget. Men noe avfall kan også ha blitt dumpet fra byens brygger eller fra båter på havnen. Uansett er det typisk søppelavfall, ikke produksjonsavfall fra verksteder, poengterer Lise Marie Bye Johansen.På 1200- og 1300-tallet sto havoverflaten to-tre meter høyere enn i dag fordi landet siden har hevet seg. Lagene med avsetningene av avfallet har vært opp til tre meter tykke.- Det har vært en kjempegøy oppgave. Vi har funnet mange ting som vi ikke har avdekket under tidligere utgravninger i byen. Således supplerer disse funnene det vi allerede har lært på en fin måte.

Les også

Siste fra Innenriks

Flere bilder

Middelaldersko brukt på 1200- eller 1300-tallet i Oslo. FOTO: JAN TOMAS ESPEDAL

Kam i tre. FOTO: JAN TOMAS ESPEDAL