Skjerper kravene til politiet

Politifolks sikkerhet var overordnet "ethvert operativt hensyn", ifølge instruks. Nå blir reglene endret. Etatens interne regler slo fast at politifolks helse skulle være avgjørende i enhver situasjon. - Ikke rettslig holdbart, mener politidirektør Øystein Mæland.

22. juli gikk det 75 minutter fra massakren startet på Utøya til politiet pågrep Anders Behring Breivik. De to første bevæpnede politifolkene var på plass ved Utvika ca. klokken 17.51, og noen minutter senere ankom beredskapstroppen fra Oslo.

27 mennesker ble drept i løpet av de siste 25 minuttene før Behring Breivik ble pågrepet kl. 18.34. Politiets aksjon har utløst en debatt om hva vi kan forvente av politiet i farlige situasjoner.

Skal prioritere helse

Politiets "instruks for systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsstyring (HMS-styring)" fra 2007 er krystallklar: Politisjefene skal sette ansattes helse og sikkerhet foran "operative forhold":

Enhver politisjef "skal prioritere ansattes helse, miljø og sikkerhet foran operative, administrative og økonomiske forhold ved planlegging og utføring av enhver aktivitet", het det i punkt 1.5. i HMS-håndboken til politi- og lensmannsetaten.

Dette til tross for at politiloven pålegger politifolk en plikt til å handle, også i farlige situasjoner.

Reglene ble innført etter at Stoltenberg-regjeringen i 2006 endret arbeidsmiljøloven.

Foreslår nye regler

Nå har politidirektør Øystein Mæland sendt ut nye HMS-regler, som skjerper kravet til at politifolk må være forberedt på å risikere helsen. Hensynet til "operative forhold" skal ikke lenger være underordnet helse, miljø og sikkerhet.

I stedet innføres en ny tekst om at ved "politioperative tiltak og aksjoner må fastsatte krav til helse, miljø og sikkerhet vurderes og avveies i forhold til handleplikten politiet har etter politiloven og politiinstruksen".

- Ikke rettslig holdbart

- Det har aldri vært tvil om at handleplikten er styrende. Det vi nå har fått, er i tråd med det som er rettslig riktig. Det er ingen særlig tvil om at de gamle formuleringene vi hadde ikke har vært rettslig holdbare. De gamle reglene kunne tolkes som om HMS-hensyn skulle være avgjørende i enhver situasjon. Det var en gal måte å fremstille det på, sier Mæland.

Politidirektøren avviser at regelendringen skyldes politiets opptreden 22. juli.

- Vår evaluering har ikke gitt grunnlag for å si at mannskapene ikke overholdt handleplikten. Men det er viktig at det som sies i en HMS-håndbok står på trygg juridisk grunn. Vi kan vel si at 22. juli ga argumenter for en skjerpet oppmerksomhet rundt denne type formuleringer, sier Mæland.

Møter motbør

Hovedverneombud for politi- og lensmannsetaten, Audun Buseth, sier at det ikke nytter å endre regler uten å innføre konkrete tiltak.

- Det kan oppfattes som en svekkelse av HMS-arbeidet i politiet, sier Buseth.

per.anders.johansen@aftenposten.no

Les også

Siste fra Innenriks

Slik var reglene

Punkt 1.5, prioritering: "Enhver linjeleder skal prioritere ansattes helse, miljø og sikkerhet foran operative, administrative og økonomiske forhold ved planlegging og utføring av enhver aktivitet i Politidirektoratet og underliggende enheter."

Overordnet mål: "Det skal være trygt å arbeide i politi- og lensmannsetaten."

Politiet skal drives "på slik måte at det ikke oppstår skade på personell, miljø eller materiell."

Flere bilder

Politidirektør Øystein Mæland (t.h.) har sendt ut nye HMS-regler som setter operative forhold foran politifolks helse og sikkerhet. Bak: Oslos politimester Anstein Gjengedal.

Politidirektør Øystein Mæland (t.h.) har sendt ut nye HMS-regler som setter operative forhold foran politifolks helse og sikkerhet. Bak: Oslos politimester Anstein Gjengedal. FOTO: Stein J Bj rge

Siste nytt