• FOTO: J¿rgensen, Roland

Slik kan fremtidens Oslo S bli

Ny lokaltogstasjon, ny bussterminal og full ombygging av Oslo S. Slik ser jernbaneekspertene for seg morgendagens kollektivknutepunkt.
På et historisk møte for få dager siden slo Jernbaneverket alarm. De siste årene er det avgitt store arealer med jernbanegrunn til bolig- og næringslivsformål. Høyhus gror opp som paddehatter på begge sider av togsporene på Oslo S. Med et «utfordringsnotat» i hånden gjorde jernbanefolket det klart at en kapasitetsøkning for tog kan bli utelukket hvis dagens Oslo S bygges inne.

Men, hvis ideene som Aftenposten i dag kan presentere blir realisert, vil landets hovedbanestasjon bli bygget fullstendig om.

I stedet for å sause fjerntog, godstog og lokaltog sammen, som i dag, kan Oslo S bli både oversiktlig og velfungerende. Og gi passasjerene mulighet til å komme inn på stasjonen vestfra, østfra og på midten, via en bro over jernbanesporene.

Krever ny tunnel.

Forrige søndag gikk fagbevegelse, arbeidsgiverorganisasjoner og miljøbevegelse i den nye jernbanealliansen sammen om å kreve en ny tunnel gjennom Oslo. De hevdet at uten et nytt dobbeltspor under bakken kommer man ingen vei. I denne artikkelen kan du lese at kravet får støtte hos togselskapene, forskere og politikere. Og hvorfor Stockholm, som har færre tog på vei gjennom hovedstasjonen enn Oslo, bygger en ekstra tunnel, og hvorfor Zürich, som allerede har mange tunneler, gjør det samme.

Det er ikke tid til å stå og vente på at varene kommer frem når det passer noen å la et tog passere gjennom Oslo. Anders Langeland, Universitetet i Stavanger.

Med alliansens utspill i ryggen ringte Aftenposten Jernbaneverket for å høre om det finnes tegninger eller planer for en ekstra tunnel. Nei, svarte kommunikasjonsdirektør Svein Horrisland, noe sånt finnes ikke i skuffene.

Men det var ikke hele sannheten.

For da Jernbaneverket hadde gått og grublet litt og funnet ut at de var grundig lei av å fungere i rollen som lavmælte og lojale byråkrater, altså byråkrater som ikke skal vifte med ideer og tanker før pengene ligger på bordet, kunne de vise til skisser og digitale bilder for et fremtidens jernbanehjerte:Artikkelen fortsetter under bildet.

FOTO: Øhman Rolf

Her er grunnene til at kapasiteten må utvides kraftig:

  • Europeiske jernbaneeksperter beskriver dagens tunnel mellom Skøyen og Oslo S som kritisk overbelastet.
  • Bare i tiden frem mot 2012 har NSB, Flytoget og godstog- selskapet CargoNet meldt inn ønsker som går ut over det Jernbaneverket kan tilby av kapasitet. Med dobbelt så mange flytog fra Lysaker og en økning for NSBs rutetog på over 35 prosent, ønsker togselskapene 30 tog i timen gjennom Oslo. Jernbaneverket setter foreløpig grensen på 24.
  • I sin utredning om høyhastighetsbane i Norge påpeker det tyske Deutsche Bahn behovet for en ny tunnel.
  • Men dette er bare begynnelsen. Når dobbeltspor til Halden, Lillehammer og Skien står klare, når Flytoget eventuelt får ja til å øke frekvensen og legge opp ruter til Rygge og Torp, når ambisjonene om å overføre enorme mengder med gods fra vei til bane og om Stortinget virkeliggjør planene om høyhastighetstog, vil behovet for mer togkapasitet under Oslo vokse voldsomt.
  • Det kan fort dukke opp nye, private togaktører, som f.eks. vil starte egen rute mellom Porsgrunn og Oslo.
  • De nye togene NSB har bestilt vil kreve fem kilometer med spor bare til parkering, når de ikke er i bruk.
  • På toppen av dette regner man med at befolkningen i Oslo de nærmeste årene vil vokse med flere hundre tusen. Det i seg selv vil øke behovet for en kraftig utvidelse av kollektivtrafikken.


Jernbanealliansen får følge av noen politikere:

–Vi har innsett at vi må ha en ny Oslo-tunnel, ikke minst hvis vi skal gjennomføre planene om lyntog. Det er tvingende nødvendig, sier SVs samferdselspolitiske talsmann, Hallgeir Langeland.

Det samme synet har Venstres Borghild Tenden.

Gods bare om natten.

Anders Langeland ved universitetet i Stavanger har doktorgrad i bærekraftig transport, med spesielt fokus på godstransport.

–Det burde være en feltutvidelse på Oslotunnelen. Tidligere har det vært akseptert at godstog kun kjører her om natten. Men moderne næringsliv krever rask fremføring. Det er ikke tid til å stå og vente på at varene kommer frem når det passer noen å la et tog passere gjennom Oslo. Godstogene fra Stavanger kommer i dag like raskt til terminalen på Alnabru i Oslo om de starter på formiddagen eller på kvelden. Man må løse kjerneproblemet først, som er Oslo, og så bygge seg utover, sier Langeland.

Start planleggingen og realiser tunnelen. Øyvind Rørslett, utviklingssjef i Jernbaneverkets Region Øst

Stockholm og Zürich.

–Jeg ser mange paralleller til Stockholm, sier Øyvind Rørslett, utviklingssjef i Jernbaneverkets Region Øst.

–Stockholm er en større by, med et større T-banenett enn Oslo, men færre tog er innom hovedstasjonen enn ved Oslo S. En ny tunnel her skal stå ferdig i 2017, sier han.

Minst 600 tog er i dag innom Oslo S pr. døgn. På hovedstasjonen i Zürich er over 2000 tog innom. Likevel bygges en ny tunnel også under denne byen. Totalt skal togkapasiteten i Zürich opp 60 prosent.

Hva det vil koste å bygge en ny tunnel under Oslo, er det i dag ingen som vil svare på. I 1999, da Nationaltheatret stasjon sto ferdig med i alt fire spor, lød sluttsummen på 700 millioner. Det vil si ca. 1,3 milliarder 2009-kroner.

I Stockholm er ny tunnel, en strekning på seks km, beregnet til 16 mrd. kroner, opplyser Rørslett.

–Ser man ut over Oslo S i dag, mot Gamlebyen, ser det ut som om dere allerede er bygget inne. Hvor går smertegrensen?

–Den nærmer seg. Jernbanen er nå bygget «inntil», sier Rørslett diplomatisk.

–Deler dere oppfatningen av at en ny tunnel må bygges nå?

–Vi tenker i perspektiv frem mot 2020. Da vil behovet trolig være betydelig.

–Men dersom penger og folk ble stilt til rådighet, er behovet der allerede nå?

–Vi vil prioritere videre utbygging av dobbeltspor på InterCity-triangelet først. Og deretter vil jeg si: Start planleggingen og realiser tunnelen, sier Rørslett.

- Vanskelig å komme unna ny tunnel

Bra initiativ av Jernbaneverket! Slik kommenterer Liv Signe Navarsete (Sp) jernbanens ønske om å ta et nytt grep på Oslo S.

–Jeg stoler på at vi får til den varslede kapasitetsøkningen i 2012. Men på lengre sikt må jernbanekapasiteten økes ytterligere. Nå starter diskusjonen om og analysene for hvordan navet i systemet kan bygges ut, sier samferdselsministeren.

–Oslo S bygges tilsynelatende inne. Må da utvidelsene skje under bakken?

–Enten det, eller så må knutepunkt flyttes. Men vi må tenke oss nøye om før vi flytter på sentrale knutepunkter som dette.

–Er det behov for en ny jernbanetunnel under Oslo?

–På sikt er det vanskelig å komme utenom. Men det må være åpent for alle innspill, sier Navarsete.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Siste nytt