Stadig mer barneporno på nettet

Redd Barna er overbevist om at norske barn er blitt misbrukt og at enten bilder eller film er blitt lagt ut på Internett.

Svært omfattende. Samtidig med at politiet slår til mot barneporno i hele Norden, advarer Redd Barna mot at barnepornografi på Internett blir mer og mer vanlig.- Vi mener barnepornografi får en stadig økende andel av pornografien som finnes på Internett, sier Elizabeth Skogrand i Redd Barna. Hun er ansvarlig for organisasjonens arbeid mot barnepornografi, og samarbeider med kolleger som arbeider med det samme i fem andre lands Redd Barna-organisasjoner.Det er vanskelig å måle omfanget av barnepornografi på nettet, blant annet fordi det er så enormt omfattende. Men av et totalt antall websider på 2 milliarder, kan halvparten være pornografi. En stor del av denne milliarden er barnepornosider.- Det er vanskelig å si hvor mange prosent som er barneporno, men basert på alt det vi finner, så vil jeg si at andelen helt klart er økende, sier Skogrand.Hun forteller at store mengder barneporno utveksles ved hjelp av nyhetsgrupper og chatrom på nettet. Organisasjonen Innocence in Danger skriver i sin årsrapport for 2003 at det er blitt identifisert 4598 chatrom der barneporno er blitt utvekslet. Skogrand sier at Redd Barna også er overbevist om at også norske barn er blitt misbrukt og at enten bilder eller film er blitt lagt ut på Internett.- Vi vet at det foregår overgrep mot barn i Norge, og vi har lett tilgang på teknologi, så vi regner med at bilder av norske barn finnes på Internett, sier hun.Redd Barna er blitt kontaktet av norske barn som har fortalt at dette har skjedd med dem.Avdelingsleder Harald Skjønsfjell i Kripos sier han ikke vet om bilder norske barn har havnet på nettet. - Men det jeg kan si med 100 prosent sikkerhet er at det er blitt avdekket overgrep mot norske barn i forbindelse med barnepornosaker.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Siste nytt