• Rikke Lind har erfaring fra både Maritimt Forum og Norges Rederiforbund. Nå skal hun lede Redningsselskapet.

    FOTO: FOTO: SVEIN ERIK FURULUND

Statssekretær blir ny sjef i Redningsselskapet

Statssekretær Rikke Lind (43) slutter i Nærings- og handelsdepartementet (Ap) for å bli generalsekretær i Redningsselskapet.

- Vi er veldig fornøyd med at Rikke Lind sa ja til å ta jobben og er trygge på at hun vil tilføre Redningsselskapet mye med sin kompetanse og bakgrunn, og fortsette det viktige arbeidet vi utfører for sjøfarende langs vår lange kyst, sier president Lars Hellandsjø i Redningsselskapet.

Lind har vært statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet siden 2007, og har hatt både Dag Terje Andersen, Sylvia Brustad og Trond Giske som sjef.

Før hun ble statssekretær, jobbet Lind som daglig leder i Maritimt Forum og seksjonsleder for næringspolitikk i Norges Rederiforbund. Hun har også vært politisk rådgiver for Arbeiderpartiets stortingsgruppe, og organisasjonssekretær for AUF. Fra 2000 til 2001 satt Lind som stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Akershus.

Lind etterfølger Øyvind Stene, som har ledet Redningsselskapet siden 2006.

Når Rikke Lind kan tiltre i Redningsselskapet, avhenger av hvor lang karantene hun får.

Les også

Siste fra Innenriks

Redningsselskapet

Stiftet 9. juli 1891

Formål: Å redde liv og berge verdier på sjøen. Jobber også for å verne kystmiljøet og driver opplysnings- og ulykkesforebyggende arbeid.

Har 41 redningsskøyter i beredskap langs hele kysten og på Mjøsa og Femunden.

Hovedkontoret ligger på Høvik i Bærum.

Organisert som en frivillig humanitær medlemsforening. Har ca. 280 ansatte.

Siste nytt