Stepper blir nasjonalpark

Indre Wijdefjorden har unikt høyarktisk steppelandskap og planter ingen har sett. Slikt blir det nasjonalpark av.

Ikke hørt om stedet før? Da er du ikke alene. Kun et fåtall, mest forskere, ekstreme turfolk og fangstfolk, har besøkt bunnen av Svalbards lengste fjord.Forslaget er ute til høring og Kongen skal snart godkjenne Indre Wijdefjorden Nasjonalpark. 745 kvadratkilometer landområder på begge sider av fjorden og 382 kvadratkilometer sjøareal vil inngå i verneområdet.- Alt vil bli som før. Men status som nasjonalpark vil verne arealet mot tyngre tekniske inngrep, sier naturvernrådgiver Sissel Aarvik hos Sysselmannen.

Paradis.

Botanikere har jublet etterhvert som de gransket dette høyarktiske steppelandskapet. Her er det funnet helt nye arter og arter som er sjeldne både på Svalbard og i europeisk sammenheng. Stepperøyrkvein er første gang påvist i Europa. Svalbardsaltgras er en karplante som fra før kun er funnet på en holme i Kongsfjorden, Svalbard.Arter som småsåte, myrtust og ullbakkstjerne er også unike for Svalbard. To arter av gras er fortsatt til spesialanalyse. Ingen har sett lignende tidligere, og de kan være med på å gjøre den nye nasjonalparken enda mer spesiell.- Indre Wijdefjorden har det mest eksklusive av Svalbards vegetasjon. Slike høyarktiske steppeområder er ikke kjent fra før i Europa, og i verdenssammenheng finnes det på få steder helt nord i Canada, sier Aarvik.

Rikt dyreliv.

I forslaget til ny nasjonalpark trekkes også frem det spesielle miljøet i fjorden. Innerst er Wijdefjorden nesten 250 meter dyp, lenger ut er den kun ca. 50 meter. Også et rikt dyreliv vil inngå i parken. Her er mye ringsel, isbjørnen er på konstant vandring etter noe å spise og det er funnet flere fjellrev-hi. Det er bra bestand av rein og rype i området, kortnebbgåsen hekker langs Wijdefjorden, ærfuglen har reir på holmene. I Einsteinvatnet trives svalbardrøye.Fangsthytta på Austfjordneset og dens bistasjoner er de eneste bygningene i den nye nasjonalparken. Ellers er det ingen naturinngrep. Selskapet Svalbard Mineral har funnet barytt innenfor det som nå blir nasjonalpark. Her vil eventuelle planer om gruvedrift komme i konflikt med nasjonalparkens bestemmelser. Det russiske gruveselskapet Trust Arktikugol har to utmål like utenfor nasjonalparken.

Les også

Siste fra Innenriks

Flere bilder

Naturvernrådgiver Sissel Aarvik er glad for at Indre Wijdefjorden på Svalbard blir nasjonalpark. FOTO: OLE MAGNUS RAPP

Siste nytt