• Under ledelse av utenriksminister Jonas Gahr Støre, som her er fotografert under et besøk på Svalbard i fjor, har Regjeringen arbeidet for at andre land skal interessere seg for nordområdene. Men han regnet ikke med at de skulle drøfte slike problemstillinger uten at Norge var med.

    FOTO: AINA HOLST/SCANPIX

Støre "gikk i taket"

Storbritannia har drøftet Svalbards fremtid med EU-land, USA og Russland, men ikke med Norge.

En novemberdag i fjor bredte deg seg i Utenriksdepartementet en ubehagelig følelse av at noen av våre beste venner samt nære naboer var i ferd med å sammensverge seg mot Norge. Enkelte fryktet at den prestisjetunge norske nordområdesatsingen hadde havarert, og at norsk diplomati var påført et nederlag.Norske diplomater hadde nemlig snappet opp at Storbritannia i all stillhet hadde invitert en lang rekke land til et møte for å drøfte noen av de mest følsomme spørsmål som er knyttet til håndhevelsen av norsk suverenitet over Svalbard. Konferansen var allerede over da Oslo ble kjent med den.

Unaturlig.

Deltagerne som alle kom fra land som har undertegnet Svalbard-traktaten, utvekslet synspunkter på adgangen til fiskeressursene utenfor Svalbard, de drøftet det kontroversielle spørsmålet om Norges adgang til å opprette en økonomisk sone rundt øygruppen, og - ikke minst - om andre lands rett til likebehandling når det gjelder utnyttelse av eventuelle olje- og gassforekomster.Anført av utenriksminister Jonas Gahr Støre har Regjeringen anstrengt seg stort for at andre land skal interessere seg for problemstillinger rundt nordområdene. Men det var aldri tanken at andre skulle sette seg ned og drøfte problemene uten at Norge var med, uten at Norge ble invitert. - Vi syntes det var unaturlig at det ble holdt et møte som dreide seg om norske interesser uten at Norge var med. Vi reagerte på det, sier UDs kommunikasjonssjef Anne Lene Dale Sandsten til Aftenposten. Andre kilder bruker ord som oppsiktsvekkende og merkelig for å beskrive norske reaksjonene.Og hva med utenriksministeren?

Taus Støre

- Han ble ikke glad, sier en diplomat. Det er en pen omskriving for å si at Støre "gikk i taket". Deretter grep han telefonen og ringe til sin utenriksministerkollega og partifelle Margaret Beckett for å utbe seg en forklaring. UDs kommunikasjonssjef er noe vag i sin redegjørelse for hva Beckett sa, og utenriksministeren ønsket i går ikke å kommentere saken.Men etter hva Aftenposten forstår, var Londons budskap ment å være beroligende. Det dreide seg ikke om noen sammensvergelse rettet mot Norge, møtet ble holdt på et ikke spesielt høyt embetsmannsnivå, og ministeren selv skal visstnok ikke ha vært kjent med det før Støre var på tråden. Kilder på norsk side sier at de ikke føler seg overbevist om at møtet var så uviktig som britene gir inntrykk av.

Provosert.

Påvirket og kanskje også provosert av Støres aktivistiske linje i nord, sendte London i mars i fjor en note til Oslo. Der presiserte Storbritannia at det mener at Svalbard har egen kontinentalsokkel, og at andre land i henhold til Svalbardtraktatens bestemmelser har lik rett til å utnytte de ressurser som måtte finnes. På norsk side undrer man hvorfor britene først presiserer sitt Svalbardsyn i en note for deretter å innkalle til et internasjonalt møte for å drøfte saken videre med andre land.

Les også

Siste fra Innenriks

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Flere bilder

Jonas Gahr Støre ringte sin britiske kollega Margaret Beckett, her sammen med statsminister Tony Blair, for å utbe seg en forklaring. FOTO: ALASTAIR GRANT/AP

Siste nytt