• Kanskje ikke så overraskende at folk sto som sild i tønne under Ski-VM i Oslo i fjor, men representativt for den befolkningsøkningen byen har hatt de siste årene. Rogaland og Akershus følger tett etter Oslo.

    FOTO: GORM KALLESTAD

Straks er vi fem millioner

Mye stiger i Norge: Prisene, folks gjennomsnittsvekt, landmassen som følge av landheving – og befolkningen.

De fleste nordmenn som lever i Norge i dag, har levd i en befolkning med både tre- og fire-millioner mennesker. Et mindretall – førkrigsgenerasjonen – levde frem til 1942 med en befolkning på under tre millioner. I dag er det ikke lenger noen i live som har levd samtidig i en befolkning på under to millioner. 2012 blir imidlertid året da vi garantert runder fem millioner innbyggere.

- Vi forventer at dette skjer i mars-april, sier førstekonsulent Svein Holm i Statistisk Sentralbyrå på Kongsvinger.

- Vi vil kunngjøre en forventet dato for passeringen 15. februar. Selvsagt er det ikke mulig å peke ut hvem som blir borger nr. fem millioner. Det blir født cirka 150 barn i Norge hver dag. Ventelig blir en blant disse tilfeldig utvalgt etter tidspunkt for fødselen, skjønt pga. personvernhensyn vil ikke Statistisk sentralbyrå bidra til noen utvelgelse.

Første million i 1822

Norges befolkning startet trolig med få individer og grupper straks etter siste istid. Og i flere tusen år var det svært få i området som senere skulle bli Norge. Tidlige anslag for befolkningen blir ren gjetning. Men i år null kan det godt ha vært bare noen ganske få titusen her. I år 800, nær vikingtidens begynnelse, har imidlertid islendingen Jon Vidar Sigurdsson i bindet Norsk Historie 800–1536 som utkom i fjor, anslått landets befolkning til 80 000. Ved vikingtidens slutt i 1050 er det steget til 200 000, og i 1300 til 500 000, alt ifølge Sigurdsson.

Det neste mer sikre anslag gjelder 1665, samme år som engelskmennene erklærte krig mot Nederland og byen New Amsterdam ble omdøpt til New York. Da opererer Statistisk sentralbyrå med et befolkningsanslag for Norge rundt 440 000 mennesker. Tallet er steget til en million i 1822, samme år som frie amerikanske slaver grunnla Liberia i Vest-Afrika, selvstendighetskrigen raste i Hellas, og Franz Liszt debuterte som pianist. I 1890 ble den andre norske befolkningsmillionen nådd. Det året ble den elektriske stol tatt i bruk for første gang og Knut Hamsun skrev ferdig romanen Sult. Til tross for verdenskrig og okkupasjon, økte vi til tre millioner i 1942. Siden er tempoet satt opp. 33 år senere, i 1975, ble vi fire millioner. Så har vi brukt ytterligere 37 år på å bli fem millioner.

Høy fruktbarhet

Utviklingen skyldes bl.a. norsk fruktbarhet som for tiden er blant de høyeste i Europa. Hver kvinne her i landet føder i gjennomsnitt 1,95 barn i løpet av livet. Fruktbarheten har økt fra midten av 1980-tallet da fødselstallet varierte mellom 1,66 og 1,75 barn pr. kvinne. For årene 2001–2005 var snittet 1,8 barn pr. kvinne.

- Den økte fruktbarheten skyldes trolig i hovedsak norsk velferds- og familiepolitikk inkludert permisjonsordningene, barnehavedekning samt at norske kvinner arbeider mye deltid, opplyser seniorforsker Helge Brunborg i Statistisk sentralbyrå.

Fruktbarhet er en ting, økt levealder er en annen forklaring på at vi er blitt flere. Særlig de siste 20 har gjennomsnittlig levealder økt, spesielt for menn. I 2010 kunne nyfødte jenter i gjennomsnitt regne med å kunne leve i vel 83 år, nyfødte gutter i nesten 79 år. Går vi 20 år tilbake i tid, var de tilsvarende tallene 70 og 73 år.

- Levealderen har økt jevnt og trutt de siste 200 år. I første del av perioden skyldes denne utviklingen bedre hygiene, etter hvert høyere levestandard, vaksinasjonsprogram, et bedre helsevesen og ikke minst mindre røyking, som er en viktig faktor, påpeker Brunborg.

Innvandring

Men Norges marginale mannsoverskudd skyldes også innvandring, som har gitt 20 000 flere menn siden 2005. Blant innvandrerne ligger i dag polakker på førsteplass, tett fulgt av svensker, deretter pakistanere.

I overkant av hver tiende nordmann er innvandrer eller norskfødt med innvandrerforeldre. Etter å ha vist en jevn stigning, økte innvandringen voldsomt fra midten av 2000-tallet. 1. januar 2011 utgjorde denne gruppen 12,2 prosent av befolkningen, i alt 600 000 personer (hvorav 100 000 norskfødte personer med innvandrerbakgrunn) med bakgrunn fra over 215 land. I Oslo hadde samtidig 28 prosent av befolkningen, dvs. 170 200, innvandrerbakgrunn. I 2010 innvandret 73 800 personer til riket mens 31 500 utvandret. Befolkningsveksten under ett det året var altså 62 000

- Befolkningsveksten har de senere år vært størst i Oslo, tett fulgt av Rogaland og Akershus. Kommunene rundt Gardermoen har økt spesielt sterkt de siste årene med opp til tre–fire prosent i året. Generelt er det høyere vekst i byene enn ute i distriktene. Flere av utkantkommunene ville normalt hatt nedgang i befolkningen, men kan likevel vise til befolkningsstigning de siste årene på grunn av innvandring, sier Brunborg.

Tilbakeslag

Sykdom har flere ganger vært utslagsgivende for befolkningsveksten, med svartedauden som skrekkeksempelet da rundt en tredjedel av landets befolkning bukket under. Men uår på 1740- og 1770-tallet, dessuten nøden som følge av ny avlingssvikt og blokade under napoleonskrigene mellom 1807 og 1813, medførte også høyere dødelighet. Det samme skjedde under spanskesyken i 1918. Under 2. verdenskrig mistet Norge rundt 9500 mennesker, tilsvarende 0,32 prosent av befolkningen, et beskjedent tap i forhold til de fleste andre land i Europa som var i krig. Sovjetunionen mistet f.eks. 27 millioner mennesker, Polen over 20 prosent av sin befolkning.

- Befolkningen rett før svartedauden er blitt anslått til å ha vært mellom 320 000 og 540 000 mennesker, opplyser professor i historie Ståle Dyrvik ved Universitetet i Bergen.

Nedgangen i befolkningen fortsatte etter svartedauden, men tallene er uklare og kan i beste fall baseres på antagelser.

- Blant annet bygget på skattemateriale fra 1520, har Sigurdsson og jeg beregnet befolkningen til å ha vært 150 000 på dette tidspunktet, mens andre har antyder 180 000. Uansett må det ha vært en kolossal befolkningsnedgang som følge av pesten og dens etterfølgende konsekvenser, sier Dyrvik.

I dag spøker både fugleinfluensa og multiresistente bakterier i det fjerne for vår tilsynelatende helsemessige idyll. Trolig vil vi likevel se en fortsatt befolkningsøkning, med seksmillionersmerket nådd innen 15–20 år fordi befolkningsveksten nå er høyere enn på lange tider.

cato.guhnfeldt@aftenposten.no

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Norske husholdninger

  • Ved utgangen av 2010 var det 2,2 millioner privathusholdninger i Norge. I de fleste bor det i gjennomsnitt 2,2 personer. Til sammenligning bodde halvparten av befolkningen i husholdninger med seks personer eller flere i 1920. De siste 50 år er gjennomsnittshusholdningen blitt redusert med én person.
  • Svært mange bor alene, 23 prosent av alle menn over 16, 22 prosent av alle kvinner over 16. I fire av ti husholdninger bor det bare én person. En femtedel av menn i 40-årsalderen bor alene, og andelen er svært stabil helt opp til 75-årsalderen.
  • Det er mest vanlig å bo alene i sentrale bykommuner, i utkantkommunene i innlandet i Sør-Norge samt i Nord-Norge. I Oslo bor 28 prosent alene.

Flere gutter enn jenter

  • Det fødes flere gutter enn jenter. Årsaken til dette er at dødeligheten for gutter helt fra man befinner seg i mors liv er høyere enn for jenter – over hele verden. Dermed korrigerer naturen for dette. Det fødes fem-seks prosent flere gutter enn jenter i de fleste land. Imidlertid ligger tallet for afrikanere bare rundt tre prosent.
  • 1. januar 2011 var det 50,01 prosent menn mot 49,99 prosent kvinner i Norge. Det var første gang man hadde registrert flere menn enn kvinner.
  • Helt siden 1997 har Norge hatt en spesiell situasjon ved at det har dødd flere kvinner enn menn. Dette skyldes bl.a. at det er flere kvinner enn menn i de aldersgruppene det dør flest.