• Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen

    FOTO: Torgeir Haugaard

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen: - Lite kvalifisert revisjon

Sverre Diesen mener Riksrevisjonen mangler kompetanse og fagkunnskap på flere områder til å gjennomføre en forsvarlig forvaltningsrevisjon.

- Konsekvensen blir i stedet at Riksrevisjonen er henvist til å gjøre det den kan gjøre uten slik fagkunnskap, som er å telle opp antall produksjonsenheter og se om dette tallet har gått opp eller ned siden forrige revisjon.

Ifølge Diesen vil dette i praksis – for Forsvarets del – innebære å telle innsatsfaktorer eller input til tjenesteproduksjonen, som antall tilstedeværende enheter, fartøyer etc

- Det sier imidlertid svært lite om effekt eller output, som også avhenger av de størrelsene Riksrevisjonen ikke har faglig innsikt til å bedømme, som f eks treningsstandard.

Les også

Beinhard kritikk av Riksrevisjonen

Riksrevisjonen mangler kompetanse, og kritikken fra Riksrevisjonen er ofte ikke hjemlet i Stortingets vedtak, mener en rekke offentlige samfunnstopper.

Han sier Riksrevisjonen bommet da marinen skiftet ut fregatt- og missiltorpedobåtklassene.

- Fordi det var helt umulig å gjennomføre utskiftingen gjennom å opprettholde de eldre fartøyene parallelt med at man innfaset de nye, bl.a. fordi det ville ha krevd doble besetninger og dobbel infrastruktur, førte det nødvendigvis til at beredskapen innenfor disse kapasitetene gikk ned i en overgangsperiode. Dette slo Riksrevisjonen fast førte til svekket forsvarsevne, og var dermed kritikkverdig. Riksrevisjonen gjorde det med andre ord til et problem at Marinen ble modernisert.

Diesen, som har flere slike eksempler, mener Riksrevisjonens manglende kompetanse får alvorlige følger:

- En ting er at det er uheldig at revisjonen gir et skjevt inntrykk av de faktiske forhold. Verre er det at organisasjoner som måles bevisst eller ubevisst tilpasser seg dette ved å innrette virksomheten slik at man unngår kritikk. Det betyr at målbare faktorer prioriteres, mens kvalitative effektivitetsmål, som egentlig er det interessante, forsømmes. Resultatet av så lite kvalifisert revisjon blir dermed det motsatte av hva som var hensikten.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks