• - Jo flere permisjonsuker, jo flere omsorgsfulle fedre

  Birger Egge-Hoveid har hele høstsemesteret hjemme med sønnen Tormod (1).

  VIDEO:

 • - Jeg kan ikke bare stenge fjøset

  Melkebonden Kristian Ruud ville hatt problemer med å ta ut veldig mye mer permisjon enn seks uker som han har idag.

  VIDEO:

 • NEI TIL FEDREKVOTE: Katrin Zarruk (33) fra Tyskland og Gustavo Zarruk (35) fra Colombia er svært fornøyd med at de i Norge får et helt års betalt permisjon med Serrafina (3 måneder). Men familiene bør få bestemme selv hvordan de deler permisjonen, om det så betyr at mor er hjemme hele tiden, mener Katrin Zarruk.

  FOTO: ROLF ØHMAN

To av tre spurte sier nei til pappakvote

Et klart flertall i Aftenpostens ferske meningsmåling er imot fedrekvoten. 66 prosent mener foreldrene selv skal velge hvordan permisjonen skal fordeles mellom mor og far.

JA TIL FEDREKVOTE: - Jeg synes det er positivt at fedrekvoten trappes opp. Det er viktig å legge til rette for at far kan delta mer hjemme, sier Katrin Lenander (31). Are Lervik (36) med sønnen Nore (2) støtter fedrekvoten, men synes det holder med 6–8 uker satt av til far. FOTO: ROLF ØHMAN

FOTO: Øhman Rolf

Fra neste sommer vil regjeringen trappe opp fedrekvoten fra 10 til 12 uker. Disse permisjonsukene er forbeholdt nybakte småbarnsfedre og faller bort om ikke far tar dem ut.

Nå viser en fersk meningsmåling utført av Respons på oppdrag av Aftenposten at flertallet heller vil fjerne fedrekvoten enn å utvide den. Bare 28 prosent svarer ja på at man bør ha en egen fedrekvote (se grafikk).

Høyre-jubel

Etter opphetet debatt sa Høyres landsmøte i vår ja til å fjerne fedrekvoten. Julie Brodtkorb Voldberg, leder av Høyres Kvinneforum, er svært fornøyd med resultatet i meningsmålingen.

- Målingen viser at folk er enige med Høyre i at tiden er inne for å fjerne pappakvoten og la permisjonen bli en fleksibel foreldrepermisjon. Småbarnsfamilier trenger mer fleksibilitet i hverdagen, ikke rigide ordninger, sier Voldberg til Aftenposten.

Aps stortingsrepresentant Arild Stokkan-Grande, som ledet Mannspanelet i 2008, mener fedrekvoten har vært en stor suksess. Han advarer mot å avvikle ordningen.

- Hvis vi fjerner fedrekvoten vil færre fedre ta ut permisjon, og likestillingen blir satt tilbake i tid. Det vil være synd for de barna som mister verdifull tid sammen med far, mener Ap-representanten.

Vil velge selv.

Blant familiene som nøt høstsolen i Slottsparken i går var det delte meninger om fedrekvoten. Statsviter Jo Saglie peker på at spørsmålsstillingen i meningsmålinger som dette kan være avgjørende for resultatet.

- Det er alltid problematisk å formulere spørsmål i slike undersøkelser. Det er vanskelig å se for seg helt nøytrale svaralternativer. Men svarene i denne undersøkelsen kan også tyde på at de som forsvarer fedrekvoten har en pedagogisk utfordring. Folk vil i utgangspunktet gjerne bestemme selv hvordan de ordner ting i sin hverdag, sier Saglie.

Han viser til at det er stor forskjell på oppslutningen om fedrekvoten avhengig av hvilket parti de spurte sympatiserer med.

- Tallene tyder på at det bare er de som har en bevisst holdning til likestilling, som går inn for å beholde fedrekvoten. Dem finner du først og fremst i SV og Rødt. For resten av velgerne er dette med å bestemme selv viktigst. Det er det naturlige å svare for de som ikke er spesielt opptatt av likestilling, sier forskeren.

Utdanning avgjør

Undersøkelsen viser at folk med lang utdanning er langt mer positive til fedrekvoten. 41 prosent av de som har mer enn 6 års utdanning er positive til fedrekvoten, mot bare 18 prosent av de som har utdanning inntil tre år.

De som har barn under 16 år, er noe mer positive til fedrekvoten enn de som ikke har barn. Forskjellen mellom menn og kvinner er liten.

De som støtter fedrekvoten, er også spurt om hvor lang de synes den bør være. Over halvparten ønsker at pappakvoten skal være 12 uker eller mer.

NEI TIL FEDREKVOTE: - Jeg er enig i at fedrekvoten bør fjernes. Mor og barn har større utbytte av å være hjemme når barna er så små, mener Halvor Vøllestad (34), pappa til Iben (4) og Even (16 mdr). Lena Bøe (32) synes det er positivt at far har lang permisjon, men mener familiene bør få velge selv. FOTO: ROLF ØHMAN

FOTO: Øhman Rolf

SSB-forsker Trude Lappegård, som har familiepolitikk som et av sine spesialfelt, er overrasket over at så mange sier de vil fjerne fedrekvoten.

- Tidligere undersøkelser som er tatt opp blant småbarnsforeldre, viser at mange ønsker lengre permisjon til far. Det blir spennende å se hvilke resultater den nye barnetilsynsundersøkelsen som er under utarbeidelse vil gi, sier Lappegård.

Hun er ikke i tvil om at menn vil ta mindre permisjon om fedrekvoten fjernes.

- Hvis fedrekvoten forsvinner, er det ikke et spørsmål om menn vil ta mindre permisjon, men om hvor mye mindre permisjon de vil ta, mener forskeren.

- Kan forsvinne

Valgforsker Frank Aarebrot ved Universitetet i Bergen tror fedrekvoten kan bli fjernet i neste stortingsperiode.

- De fleste meningsmålinger forteller om et valgresultat der dette er sannsynlig. Høyre og Frp ligger an til å få flertall, sier Aarebrot. Han vil ikke bli forbauset dersom KrF og Venstre skulle skifte linje og støtte fjerning av fedrekvoten.

- Spørsmål om individets valgfrihet i familiepolitikken ville egentlig vært typiske markeringssaker for både Venstre og KrF, mener professoren.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Fedrekvoten

I dag kan foreldre velge mellom 46 uker permisjon med 100 prosent stønad, eller 56 uker med 80 prosent stønad. Ti uker er forbeholdt far. Disse ukene faller bort om ikke far tar dem ut. Fra 1. juli 2011 økes fedrekvoten til 12 uker. Den totale permisjonstiden økes med én uke til 47 uker, mens én uke tas fra felleskvoten.

Flere bilder