• Berit Thorstensen ble dømt til 21 års fengsel.

    FOTO: OLAV RØLI

Tre dømt, én frifunnet for drap på «Dødens gård»

Dom etter ny rettsrunde i saken mot de tiltalte etter drapene på Søndre Land.

Les også:

I dag falt dommen etter en ny runde i lagmannsretten mot de tiltalte etter drapene på Vollheim gård i Søndre Land.

Eidsivating lagmansrett opprettholder dommen for overlagt drap eller medvirkning til overlagt drap for Ole Kristian Bjørnsen, Knut Arne Thorstensen og Berit Thorstensen.

21 års fengselRetten har kommet frem til at Berit Thorstensen skal dømmes til en straff av fengsel i 21 år for drapene. Også hennes bror, Knut Arne Thorstensen, dømmes til 21 års fengsel.

Ole Kristian Bjørnsen får sin straff fastsatt til 19 års fengsel. (Se tidligere dommer i faktarammen til høyre)

- Lagmannsretten finner det bevist ut over enhver rimelig tvil at Bjørnsen skjøt Ragnar B. Abrahamsen som følge av en forutgående forståelse mellom Bjørnsen og søskenparet Thorstensen om at Abrahamsen skulle drepes, heter det i dommen.

I fellesskap må de tre også betale 350.000 kroner i oppreisning til Abrahamsens pårørende.

- Drapet ble gjennomført på en kald og kynisk måte og har preg av likvidering, slår dommerne fast.

FrifinnesKnut Keiko Rønningen Kaasastul frifinnes imidlertid for medvirkning til drap på Ragnar B. Abrahamsen.

Kaasastul var tiltalt for medvirkning til ett av de to drapene på «Dødens gård». Flertallet bestående av tre fagdommere og tre meddommerne har kommet frem til at Kaasastul må frifinnes. Flertallet mener det ikke er bevist at Kaasastul forsto at de medtiltalte planla å drepe Abrahamsen.

I forrige rettsrunde ble også medtiltalte Ronny Kjeldsen frifunnet.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Drapene i Søndre Land:

Knut Arne Thorstensen (35): Tiltalt for overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter på Jan Petter Aarstad og Ragnar B. Abrahamsen. Også tiltalt for to tilfeller av grovt ran. I Gjøvik tingrett dømt til 18 års forvaring, med en minstetid på ti år. Fikk 14 års fengsel uten forvaring i lagmannsretten første gang. Knut Keiko Rønningen Kaasastul (33): Tiltalt for medvirkning til overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter på Ragnar B. Abrahamsen. Også tiltalt for to tilfeller av grovt ran. Dom i tingretten: 17 års fengsel. Frikjent for drap, tre års fengsel for to ran første gang i lagmannsretten. Ole Kristian Bjørnsen (32): Tiltalt for overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter på Ragnar B. Abrahamsen. Også tiltalt for to tilfeller av grovt ran. Dom i tingretten: 18 års forvaring, med en minstetid på ti år. Fikk tre års fengsel i lagmannsretten første gang. Berit Thorstensen (53): Tiltalt for overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter på Jan Petter Aarstad og Ragnar B. Abrahamsen. Også tiltalt for to tilfeller av grovt ran, samt trygdebedrageri. I over ett år skal hun ha mottatt trygden til drepte Aarstad. Til sammen 270.000 kroner. Dom i tingretten: 21 års fengsel. Fikk 16 års fengsel i lagmannsretten første gang. Ronny Kjeldsen (43): Tiltalt for overlagt drap under særdeles skjerpende omstendigheter på Jan Petter Aarstad. Dom i Gjøvik tingrett: 18 års fengsel. Frifunnet i lagmannsretten, og forlot Hamar etter å ha blitt løslatt samme dag.

Siste nytt