UDI-direktøren trekker seg

Graver-utvalget retter kraftig kritikk mot forhenværende UDI-direktør Trygve G. Nordby. Hans etterfølger, Manuela Ramin-Osmundsen, trekker seg etter kort tid i stillingen.

UDI gjennomførte en lovstridig praksis i forhold til å gi oppholdstillatelse til irakere, ifølge Graver-utvalget som har gransket de interne forholdene i direktoratet. Hele ledelsen i UDI får knusende kritikk av granskingskommisjonen som la fram sin rapport i formiddag.

Manuela Ramin-Osmundsen går av
UDI-direktør Manuela Ramin-Osmundsen fratrer stillingen som UDI-direktør etter kort tid i jobben. Hun går nå over i en ny jobb i Utenriksdepartementet.

Hun skal ha vært orientert om UDIs lovstridige praksis da hun var assisterende direktør høsten 2005, men hun deltok ikke aktivt i å utforme denne praksisen. Det er en av konklusjonene til kommisjonen som har gransket direktoratet. - Manuela Ramin- Osmundsen har ikke ført meg bak lyset. Hun var ikke aktivt deltakende i å lage en politikk som var i strid med departementet, men hun har valgt å fratre stillingen som UDI-direktør, sier Arbeids-og inkluderingsminister, Bjarne Håkon Hanssen. Kraftig kritikk mot Nordby
Graver-utvalget retter kraftig kritikk mot den forhenværende UDI-direktøren Trygve G. Nordby. - Kritikken går mot Nordby. Han engasjerte seg personlig og hadde en ledelseskultur hvor innvendinger ikke ble hørt, sier Hans Petter Graver som har ledet granskningskommisjonen. Hanssen vil ikke foreta seg noe politisk i forhold til den forhenværende UDI-direktøren, og sier det vil være opp til påtalemyndighetene å bestemme en eventuell reaksjon. - Fremskrittspartiets stortingsgruppe har anmeldt Nordby. Det er derfor påtalemyndighetene som må vurdere dette spørsmålet, sier Hanssen. Manuela Ramin Osmundsen vil nå lede et prosjekt i Utenriksdepartementet.

Granskningskommisjonen ble satt i verk for å finne ut hvordan UDI har trosset politiske føringer og innvilget opphold for 197 kurdere fra Nord-Irak.

Graver-utvalget skal også granske UDIs håndtering av rundt 50 homofile iranere som fikk bli i Norge, uten at det ble foretatt en individuell vurdering av risikoen for forfølgelse.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

UDI og irakerne

Striden handler om en større gruppe kurdere fra Nord-Irak som kom til Norge i slutten av 1990-årene. De fleste oppfylte ikke kravene til asyl, men fikk en midlertidig oppholdstillatelse uten rett til familiegjenforening (MUF) for ett år om gangen. På grunn av de urolige forholdene i Irak har de ikke kunnet tvangssendes tilbake. I 2005 bestemte daværende kommunalminister Erna Solberg (H) at bare de som hadde arbeid, skulle få fornyet oppholdstillatelse. En gruppe på 197 sto igjen, og UDI brukte utlendingslovens bestemmelser om sterke menneskelige hensyn som grunnlag for å gi dem opphold i ett år til. Kommisjonen som ble nedsatt for å granske UDIs handlemåte konkluderer med at direktoratets praksis var i strid med utlendingsloven, utlendingsforskriften og politiske retningslinjer. Tidligere UDI-direktør Trygve G. Nordby får hovedansvaret for en praksis i ytterkant av det lovlige. Assisterende direktør Manuela Ramin-Osmundsen kjente til direktoratets praksis, men forsto ikke implikasjonene av dette, ifølge rapporten. Manuela Ramin-Osmundsen fratrer sin stilling som UDI-direktør. Hun meddelte det til statsråd Bjarne Håkon Hanssen (Ap) fredag.

Flere bilder

Manuela Ramin-Osmundsen, trekker seg etter kort tid i stillingen som UDI-direktør. FOTO: Erichsen, Jarl Fr.