Undersøkte ikke påstander om polititrusler

Gjørv-kommisjonen fikk tips om at politiansatte skal ha blitt truet til taushet av overordnende etter 22. juli, men valgte ikke å sjekke ut tipsene. Nå må Stortinget på banen i saken, mener flere.

Kommisjonen fikk før jul i fjor informasjon om tre navngitte polititjenestefolk som det ble hevdet var blitt truet av sine sjefer i Oslo-politiet. Truslene skal ha kommet etter at de i dagene etter terrorangrepene skal ha uttalt seg kritisk internt om politiets operasjon og bemanning 22. juli.

Trusselpåstandene fikk stor oppmerksomhet under Stortingets 22. juli-høring i januar, hvor stortingspolitikerne så svært alvorlig på saken.

Da 22. juli-kommisjonens rapport ble framlagt 13. august i år, var de påståtte truslene derimot ikke nevnt med én linje. De tre tjenestemennene er heller ikke blitt kontaktet av kommisjonen.

- Vårt mandat var å se på hva som faktisk skjedde 22. juli og beredskapen før det. Vi hadde ikke som oppgave å vurdere ledelse og kultur i Oslo-politiet generelt, sier leder av 22. juli-kommisjonen, Alexandra Bech Gjørv til NTB.

Egen analyse

Gjørv understreker samtidig at de gikk videre med opplysningene om at det ble lagt lokk på informasjon knyttet til bemanning.

- Men istedenfor å forfølge påstandene ved å kontakte personene vi ble tipset om, gikk vi inn og gjorde en veldig omfattende analyse av bemanningen basert på grunndata, sier hun.

- Vi har også flere ganger oppfordret personer som kjenner til kritikkverdige forhold om å kontakte kommisjonen direkte, sier hun.

Det var forfatteren og journalisten Kjetil Stormark som før jul i fjor viderebrakte informasjon om tre påståtte trusseltilfeller til Kommisjonen. Han fikk disse opplysningene da han jobbet med boken «Da terroren rammet Norge» i fjor høst.

Skuffet

Stormark beklager sterkt at kommisjonen ikke har gått inn i sakene.

- Kommisjonen har selv pekt på viktigheten av å få på plass en sunn ledelseskultur i politiet. Da er jeg veldig overrasket og skuffet over at de ikke har tatt seg tid til å snakke med disse tre som kunne hatt veldig relevante opplysninger. Disse personene ville også hatt viktig informasjon om selve gjennomføringen av politioperasjonen, noe som er helt i kjernen av kommisjonens mandat, sier Stormark.

Leder i Politiets Fellesforbund, Arne Johannessen, synes også det er synd at kommisjonen ikke fikk gått inn i sakene.

- Med det fokus som har vært på lederrollen og lederkulturen i politiet, så hadde det vært en fordel å få sjekket det ut. Jeg har samtidig forståelse for at de har hatt svært dårlig tid, sier Johannessen.

Ledelsen i Oslo-politiet har tidligere uttalt at de ikke kjenner til truslene, og har vist til at de er ukjente også for bedriftshelsetjenesten, hovedverneombudet og Oslo politiforening.

Sak for Stortinget

Kjetil Stormark mener Stortinget nå må på banen i saken. Han får støtte av Høyres justispolitiske talsmann André Oktay Dahl.

- Om ikke kommisjonen har gjort det, så må i hvert fall vi på Stortinget stille disse spørsmålene, sier Dahl, som sier han vil ta opp saken når 22. juli-oppfølgingen skal behandles i forbindelse med neste års budsjett.

Han forteller at han de siste månedene har fått en rekke fortvilte henvendelser fra politifolk som forteller om lignende opplevelser etter at saken ble kjent i vinter.

- Alle er nå enige om at det har oppstått noen uheldige kulturer i politiet, men ingen har så langt drøftet hvorfor disse kulturene er der. Men hvis folk blir truet til taushet og opplever at det får konsekvenser for opprykk hvis man sier fra, så skaper man nettopp en kultur hvor det lønner seg med ansvarsfraskrivelse, påpeker Dahl. (©NTB)

Les også

Siste fra Innenriks

Siste nytt