• Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) vil ha ny giv i kampen mot frafall. Her er hun på skolebesøk på Sogn videregående sammen med de andre partilederne i den rødgrønne regjeringen. Utdanningsforbundet syns imidlertid det har kommet nok stortingsmeldinger om frafall, og vil heller ha konkret handling. FOTO: BERIT ROALD/SCANPIX

    FOTO: Roald, Berit

Utdanningsforbundet:
- Vil ha mer praktisk læring

For få lærlingplasser og for mye teori er viktige årsaker til at annenhver elev på yrkesfag i Oslo ikke fullfører skolen.

Halvparten av dem som begynner på yrkesfag i Oslo, har ikke fullført videregående etter fem år, viser en ny rapport . Det er en utfordring, mener nestleder i Utdanningsforbundet, Ragnhild Lied.

Hun mener at frafallet på yrkesfag ikke bare er et Oslo-problem, men at det er et problem man kan se over hele landet.

- Det er ingen tvil om at stort frafall er en utfordring, sier Lied til Aftenposten.no.

Bedriftene skummer fløten, og de svake elevene ser at de får svært lite igjen av å fullføre skoletiden med dårlige karakterer Sigve Indregard, elev- og lærlingombud i Oslo

For få læreplasser hovedårsakenHun mener for få lærlingplasser er en viktig årsak til at så mange faller fra yrkesfagene.

- Mange faller fra fordi de ikke får lærlingplass etter to år på skolen, og i Oslo er det gjerne større konkurranse om lærlingplassene enn andre steder, sier Lied.

Hun mener det beste man kan gjøre for å få ned frafallstallene på kort sikt, er å videreutvikle det tredje opplæringsåret som tilbys elever på yrkesfag, til å bli en toårig, og mer praktisk rettet avslutning på den yrkesfaglige utdannelsen. Målet er at programmet skal gjøre elevene som ikke får læreplass i stand til å ta fag- svenneprøven likevel.

Hvorfor faller så mange fra på yrkesfaglige linjer? Diskuter saken!

- Bedriftene skummer fløtenElev- og lærlingombud Sigve Indregard i Oslo jobber har ansvar for å passe på at elever og lærlinger i videregående skoler i Oslo får de rettighetene de har krav på.

Han er enig med Lied i at det er for få lærlingplasser i hovedstaden, men mener det rigide utdanningssystemet også er et stort problem.

- Andre steder i landet eksperimenterer man med ulike ordninger for å få flere elever, spesielt de svake, ut i praksis. Dette ser vi veldig lite av i Oslo, og da er det ikke overraskende at de svake elevene faller fra. Bedriftene skummer fløten, og de svake elevene ser at de får svært lite igjen av å fullføre skoletiden med dårlige karakterer, sier Indregard til Aftenposten.no.

Han mener kommunen og bedriftene derfor har et felles ansvar for å hjelpe de skolesvake elevene.

- Hvilke muligheter man har i bedriftene, vil påvirke motivasjonen i skolen, sier Indregard.

Vi trenger ikke flere stortingsmeldinger om at dette er viktig, vi må ha faktisk satsing Ragnhild Lied, Utdanningsforbundet

Problemene starter i ungdomsskolenSom årsak til frafallet peker Ragnhild Lied i Utdanningsforbundet også på forskning som viser at dem som velger yrkesfag ofte har foreldre med lavere utdanning, og at elevene har dårligere karakterer fra ungdomsskolen enn elevene som velger studiespesialisering.

- Disse faktorene kan forklare mye av forskjellene i frafallet, sier Lied.

Problemene til mange som faller fra, starter allerede i ungdomsskolen. Rapporten fra sosiologiprofessor Gunn Elisabeth Birkelund viser at 87 prosent av dem som hadde mindre enn 30 grunnskolepoeng fra ungdomsskolen, falt fra yrkesfaglig utdanning.

Ragnhild Lied mener at de underliggende problemene må tas tak i mye tidligere i utdanningsløpet.

- Vi må ha tidlig innsats hele veien. Om en elev får problemer i første, sjette, tiende klasse eller i første klasse på videregående, så må vi ta tak i problemene med en gang, og ha tettere oppfølging av elevene. Vi trenger ikke flere stortingsmeldinger om at dette er viktig, med mange flotte ord. Vi må ha faktisk satsing, sier Lied.

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Siste nytt