• - Delt bosted fungerer ikke for alle barn, sier barneombud Reidar Hjermann. Han fraråder at delt bosted blir normalen, når mor og far skiller lag. Flere politikere vil ha en slik anbefaling inn i den nye barneloven. Ombudet mener de er mer opptatt av foreldrerettferdighet enn av barnas beste.

    FOTO: DAG W. GRUNDSETH

Vil at barn skal bo hos mor eller far

- Barn trenger individuelt tilpassede løsninger. Delt bosted bør ikke være hovedregelen ved samlivsbrudd, mener barneombud Reidar Hjermann.


Barneombudet svarer på spørsmål fra leserne akkurat nå. Send inn ditt spørsmål her!


En uke hos mor, og en uke hos far. I løpet av de siste årene er det skjedd en markant økning i andelen foreldre som velger delt bosted for barna etter samlivsbrudd. Flere politikere har tatt til orde for å få delt bosted etablert som normalen i ny barnelov, men Barneombudet går imot. - Når foreldre går fra hverandre skal de fordele både hus, bil, TV og stereoanlegg. Barna kan ikke trekkes med i det regnskapet. En kan ikke fordele barna ut fra hva som er rettferdig for foreldrene, sier Hjermann. - Du anbefaler at "barnas beste" fortsatt skal være hovedregelen i den nye barneloven. Det er et lite konkret råd du gir nyskilte foreldre.- Det er ikke vanskeligere enn at de må samarbeide om å vurdere hva som er den beste løsningen for dette barnet. Når det er sagt, mange foreldre er bevisste på at det å være et barn som lever i en koffert ikke er en ideell løsning. Det er tungvint og upraktisk å bo i to hjem, jeg tror ikke foreldrene hadde holdt ut lenge med en tilsvarende løsning, sier Hjermann.

Konflikter.

Barneombudet lener seg på norsk og internasjonal forskning, når han konkluderer med at ikke alle barn lever godt med delt omsorg. I ombudets uttalelser til barnelovutvalget står det at delt bosted ikke nødvendigvis virker konfliktdempende.- Det er klart at hvis norske foreldre kranglet mindre og samarbeidet bedre, kunne flere barn trives med delt bosted. Vi får altfor mange henvendelser fra barn og unge som blir stående midt i kryssilden for foreldrenes krangling, sier Hjermann. og viser til undersøkelser fra Institutt for samfunnsforskning som kom i 2007. Der kom det frem at én av fire foreldre som praktiserte delt bosted hadde et problematisk forhold til hverandre.

To skoler.

Når fungerer delt bosted? Barneombudet fremhever noen forutsetninger for at delt bosted skal kunne fungere til barnets beste:* Foreldrene må kunne samarbeide. Hvis det er høyt konfliktnivå, anses delt bosted for ikke å være en god løsning for barnet.* Foreldrene bør bo i nærheten av hverandre. Barnet bør gå på én skole eller barnehage og kunne opprettholde kontakt med venner og delta i fritidsaktiviteter fra begge hjem.* Barnet selv må kunne trives med en slik løsning.- Mange barn trives med delt omsorg, da har de fornuftige foreldre som samarbeider godt og forstår at barnas to hjem må ligge i nærheten av hverandre. På den annen side har vi hatt noen saker ved kontoret der foreldrene vil at barna skal gå på to forskjellige skoler. Det fraråder vi på det sterkeste, sier Hjermann.

De minste.

Barneombudet har tidligere uttalt til Aftenposten at små barn bør få slippe ukependlingen. Ombudet er klar på at barn under ett år bare unntaksvis bør overnatte et annet sted enn sammen med primæromsorgsgiver. - Så lenge barnet er under tre år, blir det problematisk med delt bosted. Først i treårsalderen har barna utviklet hukommelse og språk, som er de verktøyene som skal til for å takle en slik hverdag. Før den tid er det "ute av syne, ute av sinn". En baby vil ikke konkret huske mamma når hun er hos pappa, og omvendt, sier Hjermann.

- Ombudet skuffer

. Tidligere barneminister Karita Bekkemellem (Ap) tok initiativet til gjennomgangen av barneloven. Hun er skuffet over barneombudet, og mener han ikke har sett på den delen av forskningen som konkluderer med at mange barn trives med pendlertilværelsen.- Det er meget beklagelig at barneombudet i 2008 ikke ønsker å likestille mors og fars foreldreskap. Det blir bare én av dem som skal få retten til å ha den nære kontakten med barna i hverdagen. All erfaring tilsier at det fortsatt vil være far som diskrimineres, sier Bekkemellem.- Bør ikke barneloven handle vel så mye om barnas som foreldrenes rettigheter?- Jeg får fortsatt henvendelser fra fedre som mener seg frarøvet retten til egne barn. I det ligger det at mange barn mister retten til pappaen sin, sier hun. Bekkemellem mener mange av konfliktene rundt barnefordeling ville vært unngått hvis den nye barneloven klart anbefalte delt bosted.- Da hadde en unngått alle konfliktene rundt fordelingen rundt samværstimer, sier hun.

Flere deler.

I 1996 hadde fire prosent av foreldrene som ikke bodde sammen en avtale om delt bosted for barna, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. I 2004 praktiserte ti prosent av foreldrene som ikke bodde sammen delt bosted. - Fra fire til ti prosent på åtte år er en markant økning. Det er rimelig å anta at denne utviklingen har fortsatt, og at det i dag er enda flere som velger delt bosted, sier Kristin Skjørten,forsker ved Institutt for samfunnsforskning.

Barneombudet svarer på spørsmål fra leserne akkurat nå. Send inn ditt spørsmål her!


Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Innenriks

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

NY BARNELOV

Regjeringensatte i fjor vår ned et utvalg som skal vurdere foreldreansvar, bosted og samvær etter samlivsbrudd. Utvalget skal presentere sine konklusjoner innen 1. mai, som skal lede frem tilen endring i den nåværende barneloven. Barneombudets anbefalinger til lovutvalget: Barnets beste må være hovedregelen.Barns rett til å bli hørt må styrkes.Ombudet fraråder delt bosted som en hovedregel.Begrepet vanlig samværsrett bør fjernes fra barneloven.Det er nødvendig med sterkere sikkerhetsventiler ved uenighet knyttet til utøvelse av foreldreansvaret.Det bør innføres obligatorisk megling ved flytting. Her bør det også legges til rette for høring av barnet.Les mer på barneombudet.no