Vil frata Klomsæt bevillingen

Tilsynsrådet for advokatvirksomhet mener Sigurd Klomsæt bør miste sin advokatbevilling for å ha lekket bilder fra terroretterforskningen. Nå er saken sendt videre til Advokatbevillingsnemnden.

Advokat Sigurd Klomsæt har «mistet den tillit som er nødvendig i yrket», skriver Tilsynsrådet for advokatvirksomhet i sin innstilling i saken (PDF).

- Dette vedtaket er meddelt Klomsæt i dag. Han vil nå bli gitt anledning til å uttale seg før saken kommer opp til behandling i Advokatbevillingsnemnden, sier daglig leder Hege Bjølseth i Tilsynsrådet for advokatvirksomhet til NTB torsdag.

Det ligger i vedtakets natur at Tilsynsrådet ser alvorlig på saken, fastslår hun.

Det er Advokatbevillingsnemnden som skal ta den endelige avgjørelsen i saken. Nemnda er en del av Tilsynsrådet.

Terrorlekkasjer

Sigurd Klomsæt ble kastet som bistandsadvokat i terrorrettssaken fordi han ble beskyldt for å ha lekket bilder fra etterforskningsmaterialet til pressen. Politiet hadde merket bildene elektronisk for å kunne spore lekkasjen.

Mette Yvonne Larsen, en av de koordinerende bistandsadvokatene i terrorrettssaken, sier til NTB at hun tar innstillingen om Klomsæt til etterretning. Larsen legger til at dette sender et kraftig signal til alle advokater om at det heller ikke for dem er greit å lekke saksdokumenter.

Ifølge Tilsynsrådet for advokatvirksomhet er Klomsæts handlemåte i terrorsaken «i stor grad egnet til å skade norske advokaters anseelse».

Tilsynsrådet mener samtidig at lekkasjene må ses i sammenheng med tidligere saker . «Advokat Klomsæt har gjentatte ganger foretatt handlinger som medfører disiplinære reaksjoner», påpeker Tilsynsrådet i sin innstilling.

Ifølge Tilsynsrådet har ingen rettsinstanser vært i tvil om at lekkasjene var planlagt og stammet fra Klomsæts kontor.

Kan bli anket

Advokatbevillingsnemnden har som mål å behandle saken i sitt møte den 26. juni, opplyser Bjølseth. Blir Klomsæt fratatt advokatbevillingen, vil han kunne bringe vedtaket inn for retten med påstand om at det er ugyldig.

- Da må retten ta stilling til dette, sier Bjølseth.

I utgangspunktet vil en inndragelse av advokatbevillingen gjelde så snart den er vedtatt, men Klomsæt vil ha mulighet til å be om utsatt ikrafttredelse dersom han velger å bringe vedtaket inn for retten, forklarer hun.

Mister Klomsæt advokatbevillingen, vil han verken kunne arbeide som advokat eller som såkalt rettshjelper.

- Men han vil kunne arbeide for eksempel som konsulent, sier Bjølseth, som påpeker at de fleste jurister ikke arbeider som advokater.

(©NTB)

 

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også:

Les også

Siste fra Innenriks

Siste nytt