• Blant hovedkonklusjonene som i dag vil bli presentert, er forslag om at alle må gifte seg borgerlig og at kirken fratas vigselsretten, skriver Vårt Land. Det innebærer at sermonien kan være i kirken, som Vålerenga kirke (bildet), men at ekteskapsinngåelsen må foregå annet sted.

    FOTO: KNUT FJELDSTAD, SCANPIX

Vil frata kirken vigselsrett

Et regjeringsutnevnt utvalg vil ha overgang til borgerlige vigsler for alle.

I dag legges utredningen med forslag til ny politikk på livssynsfeltet frem. Leder for det regjeringsutnevnte utvalget har vært generalsekretær i Kirkens Bymisjon, Sturla Stålsett.

Blant hovedkonklusjonene som i dag vil bli presentert er forslag om at alle må gifte seg borgerlig, skriver Vårt Land  og Klassekampen.

Det vil si at alle må ha en borgerlig vielse for å inngå ekteskap, og deretter står fritt til å ha en kirkeseremoni for å få en religiøs velsignelse.

Det er også en rekke andre forslag til endringer på livssynsfeltet som i dag blir presentert.

Blant disse er forslaget om at forsvarets kobling til kristendom skal løsnes opp, ifølge Vårt Land.

Imamer i fengsel

Andre forslag skal være at livssynsskoler skal behandles likt uavhengig av trosretning, og at trossamfunn skal ha en demokratisk innretning og plass til kvinner i ledelsen for å motta statsstøtte.

Utvalget foreslår også at i tillegg til sykehusprester og fengselsprester bør det ansettes fast ansatte religiøse ledere som imamer.

I en kronikk i Aftenposten skriver utvalgsleder Sturla Stålsett at hovedanbefalingen er at Norge skal være et livsynsåpent samfunn, med stort rom for ulikheter.

- Tror og livssyn bør ikke fryktes, eller gjemmes bort, men tvert imot få utfolde seg synlig og naturlig i meninger, holdninger og handlinger, skriver Stålsett.

Les også

Siste fra Innenriks

Siste nytt