• Mens "Gjøa" og "Fram" er bevart på museum på Bygdøy, fikk Roald Amundsens "Maud" enn annen og mindre gloriøs skjebne. Hun endte sine dager som vrak på en strandkant nord for Canada.

    FOTO: ANSGAR WALK/WIKIMEDIA COMMONS

...men snart får vi en ny

Etter å ha haiket med tyske, svenske, russiske og amerikanske isbrytere i flere tiår, skal norske polarforskere nå få eget skip.

Ikke siden Roald Amundsens "Maud" ble sjøsatt i 1916 har polarnasjonen Norge hatt et isgående forskningsfartøy. Et skip som kan operere i is har derfor lenge stått høyt oppe på ønskelisten til Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet, Oljedirektoratet og universitetene. Nå kan forskernes drøm bli virkelighet. I statsbudsjettet for 2008 er det satt av 5 millioner kroner til å starte opp prosjektet. Den totale prisen er hele 500 millioner, men resten av summen vil bli bevilget over senere budsjetter. Polarinstituttet regner med at byggingen er i gang innen fire år.

Bredere forskning.

- Dette er en gledens dag. Et slikt fartøy vil styrke Norges posisjon innenfor forskning i polare strøk. Vi vil få tilgang til nye områder som er dekket av is og vil kunne foreta bredere forskning enn i dag, sier direktør Jan Gunnar Winther ved Norsk Polarinstitutt.Winther forutsetter at dette er starten på noe mer, og minner om at Norge trenger spesialfartøy for forskning langs kysten.

100 meter langt.

Man ser for seg et nærmere 100 meter langt fartøy som kan gå i opptil 1 meter tykk is. Skipet har landingsplass for helikopter, og er spesiallaget for å kunne utfør en rekke typer undersøkelser av hav, is og havbunn.Skipet skal også brukes til ekspedisjoner til Antarktis, og med god planlegging kan det være i aktivitet året rundt.
Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Innenriks

Flere bilder

For første gang etter "Maud" skal Norge investere i et isgående forskningsfartøy. Slik er det tenkt å se ut. FOTO: ILL. : NORSK HAVFORSKNINGSINSTITUTT

Siste nytt