• Et forrykende tempo har preget motorveibyggingen mellom Grimstad og Kristiansand. Men hovedentreprenøren forregnet seg på kostnadene.

    FOTO: TORE ANDRÉ BAARDSEN/ FÆDRELANDSVENNEN

- Privat veibygging raskest

Det tar tre ganger så lang tid å bygge statlig motorvei i Vestfold som privat motorvei i Agder. Hvorfor?

I dag åpner kong Harald den nye strekningen på fire mil med fire felts motorvei mellom Grimstad og Kristiansand. Byggingen har foregått i rekordfart. 38 km vei på bare tre år gjennom fjell og over juv, med drøssevis av broer, kryss og tunneler. Prosjektet har vært finansiert med OPS-ordning, såkalt Offentlig Privat Samarbeid.

Kontrasten er stor til den nye strekningen på E18 mellom Larvik og Langangen, det såkalte Sky-Langangen-prosjektet som nå skal bygges. Der skal det brukes nesten tre år på bare 11 kilometer vei.

Ingen veiprosjekter er like. Det er forskjell på broer, kryss, tunneler og terreng. Veibredden er litt smalere i Agder OPS enn E18 Sky-Langangen. 20 mot 23 meter. Prisen på Agder OPS er regnet i 2006-kroner, mens det andre er i 2009-kroner. Men i Agder OPS er drift og vedlikehold i 25 år inkludert. Ikke i det andre. Det trekker i hver sin retning.

–Jeg er ikke i tvil om at OPS eller prosjektfinansiering av den nye E18-strekningen ville ha gått både mye raskere å gjennomføre og også gitt lavere pris, sier sivilingeniør Arild Sigurdsen, som har erfaring med planlegging av store prosessanlegg på land og offshore. Han har publisert flere artikler i internasjonale fagtidsskrifter om dette.

–Om det er OPS eller prosjektfinansiering, spiller mindre rolle. Det viktigste er å få fullfinansiering fra dag 1, med den effektiviseringen som da følger. At det har vært feilestimert anleggskostnad i Agder, betyr ingenting. Feilestimat får man alltid, sier Sigurdsen, og viser til at hovedentreprenøren Bilfinger gikk på en stor kostnadssmell. Rundt én milliard kroner ekstra må tas på entreprenørens egen kappe.

Mye raskere.

–Den erfaringen vi har hatt med tre OPS-prosjekter i Norge, viser at det går fra to og en halv til tre ganger så fort. Det gir også bedre trasévalg, sier informasjonssjef i Agder OPS, Lars Gunnar Nag.

Transportøkonomisk Institutt (TØI) konkluderte i en rapport i 2007 at OPS-prosjekter går mye raskere:

Jeg kjenner ikke dette aller nyeste prosjektet på E18, men de tre prøveprosjektene med OPS er gått mye raskere og det er hovedgevinsten. Utbyggerne har måttet ta ekstra risikotillegg og det driver opp prisen litt i OPS-prosjektene. I Agder ser vi jo at det var lurt. Men hovedeffekten er altså at veien blir ferdigbygd tidligere, sier seniorforsker Knut Sandberg Eriksen.

Penger å spare.

–Jeg er ikke i tvil om at dersom man hadde brukt OPS på denne nye strekningen, ville det ha gått mye fortere. Det er også svært mye penger å spare. I Storbritannia regner man med 10-15 prosent lavere pris. Derfor har vi foreslått 23 OPS-prosjekter i neste tiårsperiode, sier Øyvind Halleraker, (H) i Stortingets samferdselskomité.

Det er vanskelig å sammenligne to prosjekter eksakt, men en grovutregning av råtallene Aftenposten har foretatt, tyder også på at det nye prosjektet kan bli langt dyrere pr. mil. 1,5 milliarder kroner eksklusiv moms er prislappen for 11 kilometer for Sky-Langangen i 2009-kroner, 3,3 milliarder for 38 kilometer i 2006-kroner for Agder OPS.

Tidsbruk.

Veidekke er en av de to entreprenørene som skal bygge E18 Sky-Langangen. Prosjektansvarlig Roar Tverå har ingen enkel forklaring på tidsbruken.

–Det er vanskelig å si. Men når man har fire mil motorvei som på Sørlandet, har man flere plasser å bygge på veien samtidig.

Han tror ikke finansieringsmodellen er tidsdrivende.

Prosjektleder Jørn Rinde i Statens vegvesen sier at Sky-Langangen er en «kompleks» utbygging i kupert terreng hvor det blant annet ikke finnes noen anleggsvei fra før. Det er flere broer og tunneler hvor man er avhengig av å bygge rett frem.

–Det er vanskelig å sammenligne to prosjekter, sier han.

Strid.

Det er full politisk strid om finansieringsformene og virkningen på tempoet i prosjektene:

Steinar Gullvåg representerer Ap. i Vestfold:

–Jeg har snakket med Veivesenet om Sky-Langangen og de sier at det ikke hadde gått fortere. OPS forsinker og fordyrer. Men det vi burde ha gjort, er å gjøre som svenskene å opprette et Riksgjeldkontor under Finansdepartementet hvor staten kan låne av seg selv til å fullfinansiere store prosjekter.

Les også

Siste fra Politikk

Siste saker om politiske partier

OPS

Står for Offentlig Privat Samarbeid. Det samlede ansvar for prosjektering, bygging, finansiering samt drift og vedlikehold i en lengre driftsperiode overføres fra det offentlige (Statens vegvesen) til en privat aktør. Disse aktørene bærer risikoen ved kostnadsoverskridelser. Den rødgrønne regjeringen går imot videre OPS-utbygging. Forklaringen er at det ikke er pengemangel i Norge og at OPS er dyrere. Kritikere på borgerlig side hevder at det er rent ideologiske årsaker bak. Årlig budsjettfinansiering: En viss sum penger blir satt av hvert år gjennom det årlige samferdselsbudsjettet i Stortinget. Prosjektfinansiering: Prosjektfinansiering sørger for at utbygger får hele byggesummen tilgjengelig ved oppstart.

Flere bilder