Bondevik oppretter fredssenter i Oslo

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik stiller seg i spissen for et senter som skal arbeide for fred og menneskerettigheter. Store norske selskaper sikrer driften i fem år framover.

Bondevik presenterte den nye stiftelsen på Nobels Fredssenter mandag. Ved sin side hadde han stortingspresident Thorbjørn Jagland, som går med som styreleder. Einar Steensnæs, en mangeårig venn og medarbeider av Bondevik, blir direktør for senteret.

- Det er en gammel drøm som går i oppfyllelse. Jeg har lenge tenkt at når jeg slutter i politikken, skal jeg vie all min tid til fattige og forfulgte. Vi skal gradvis bygge oss opp, slik at det blir full drift fra høsten av, da med 5-6 personer på heltid, sier Bondevik.

Senteret skal samarbeide nært med Carter-senteret, Kim Dae-jung Biblioteket og Ahtisaaris stiftelse i Helsingfors. Ved full drift er kostnadene beregnet til 8-10 millioner kroner årlig, og dette er så godt som dekket inn. Driften er sikret i fem år framover.

Ingen grasrotbevegelse

Bondevik sier at senteret skal pleie kontakt og dialog på myndighetsnivå i full forståelse med den norske regjering og Utenriksdepartementet. Kanskje også på oppdrag fra det holdet.

Som senterets frontfigur har Bondevik orientert regjeringen om planene. FNs generalsekretær Kofi Annen er også blitt underrettet. Fra begge hold er det bare positive tilbakemeldinger, forsikrer initiativtakeren selv.

Bondevik understreker at det ikke er snakk om å danne et forskningssenter av typen NUPI eller PRIO, snarere en institusjon som kan påta seg oppdrag fra politiske myndigheter i konfliktområder og som aktivt kan bidra til løsninger i felten. Mekling kan være en slik type oppgave, men foreløpig er det vanskelig å være særlig konkret. Senteret har allerede fått tre oppgaver, to av dem knyttet til helseproblemer i Afrika.

Frem mot sommeren skal Bondevik jobbe 20 prosent med prosjektet, resten av tiden går med til å fullføre de politiske memoarene. Fra høsten av er han i full stilling som leder av Oslosenteret. Steensnæs sitter i UNESCOs eksekutivkomité og vil være direktør i 50 prosents stilling. Bondeviks pressetalsmann fra regjeringsdagene, Øystein Mjærum, blir stabssjef ved senteret.

Oslosenterets logo er en olivengren med jordkloden i bakgrunnen.

Religion som løsning

En av Bondeviks kjepphester er at religion kan løse konflikter, ikke skape og skjerpe dem. Derfor vil en av hovedoppgavene til senteret være freds- og forsoningsarbeid med vekt på interreligiøs dialog.

Jagland hilser senteret velkommen og sier at man i Norge har vært altfor lite dyktige til å nyttegjøre seg kunnskap og erfaring fra personer som ikke lenger deltar aktivt i politikken. Han ser ikke noen store problemer med å kombinere jobben som stortingspresident med styreledervervet i det nye fredssenteret.

- Dette fyller et tomrom. Vi har ikke tidligere har noe slikt senter i Norge, og det er en stor glede å kunne bidra. Bondevik har stort engasjement og mye erfaring og kan gjøre et viktig arbeid. Og jeg kan videreføre det jeg har jobbet med i 30 år ved å trekke på et bredt kontaktnett. Men jeg skal være styreleder og ingen aktiv deltaker, sier Jagland.

Både Bondevik og Jagland understreker at Oslosenteret ikke skal gjøre noe som er i strid med norsk utenrikspolitikk.

Interimsstyret består foruten Jagland av Finlands president Tarja Halonen, tidligere statssekretær i UD, Vidar Helgesen, fylkesmann i Rogaland, Tora Aasland, og bedriftsleder Stig Olav Jacobsen.

De private bidragsyterne så langt er Statoil, Hydro, Canica, Aker, DnB NOR, Gjelsten Holding og Berg Jacobsen Gruppen.

Les også

Siste fra Politikk

Siste saker om politiske partier

Flere bilder

FOTO: Åserud, Lise