• Stoltenberg: - Bare JSF oppfyller kravene

    Statsministeren og forsvarsministeren holdt pressekonferanse om kjøpet av jagerfly.

    VIDEO:

Forholdet til NATO avgjorde - ikke prisen

Her er rapporten som viser at JSF ikke ble valgt på grunn av prisen.

Regjeringen gikk torsdag inn for det amerikanske selskapet Lockheed Martins fly Joint Strike Fighter som Norges nye kampfly. Valget er tatt på bakgrunn av en rapport fra forsvarsdepartementet, som inneholder faglige analyser av av de to kandidatene F-35 Lightning II Joint Strike Fighter (JSF) og Jas Gripen NG.

Prisen ikke avgjørende

Rapporten viser at det er de fagmilitære kvalitetene og de Norges internasjonale forpliktelser overfor NATO som gjør at regjeringen velger JSF som nytt kampfly. «På bakgrunn av de samlede konklusjoner er flytypen JSF den eneste kandidaten som er egnet til å dekke de fagmilitære kravene til ny kampflykapasitet, og samtidig på en tilfredsstillende måte ivareta Norges nasjonale og internasjonale forpliktelser,» konkluderer styret i jagerflyprosjektet med i rapporten. Det er lagt mindre vekt på kostnadsforskjellen mellom de to kandidatene, og industrisamarbeidet (gjenkjøpsavtalene) som skal være inkludert i en avtale med flyprodusenten.

Må fungere med NATO-systemer

"Gripen NG tilfredsstiller ikke viktige krav til flernasjonalt samarbeid," står det i rapporten. En av forutsetningene for det norske valget av kampfly, er at det må kunne fungere sammen med NATOs luftforsvarssystemer. Rapporten utelukker på dette punktet Gripen som kandidat. De fleste av Norges nære allierte vil velge JSF, og derfor er det flest positive ringvirkninger ved å kjøpe dette flyet, heter det i rapporten. «JSF fremstår som et prosjekt der flere av våre nære allierte med høyere sannsynlighet vil gå til anskaffelse av flyet, enn tilfellet er for prosjektet Gripen NG. Ut ifra en sikkerhetspolitisk vurdering vil et valg av JSF kunne gi flere positive ringvirkninger enn valg av Gripen NG.»

- Viktig med godt USA-forhold

NATO er en hjørnestein i norsk sikkerhetspolitikk. Det er derfor viktig at Norge posisjonerer seg innad i alliansen, og har et like godt forhold til USA som før, står det i rapporten. Gripen NG og JSF tilfredsstiller begge de sikkerhetspolitiske kravene, men det understrekes at de to kandidatene vil gi svært forskjellige konsekvenser for Norges forhold til sine allierte.

Gjenkjøp

Gjenkjøpsavtalen har gjennom hele løpet regjeringen har lagt opp vært en viktig del av prosjektet «Fremtidig kampflykapasitet.» Fra norsk side er målet at flyselskapet skal få på plass et industrisamarbeid som legger igjen like mye penger i norske bedrifter som selve flyene koster. Rapporten konkluderer med at Jas Gripens forslag til industrisamarbeid er vesentlig bedre både i kvantitet og kvalitet, og at selskapet høyst sannsynlig vil tilfredsstille det norske kravet. Det konkluderes forøvrig med at den amerikanske flyprodusenten bare har potensial til å nå det norske kravet.

Prisen

- Joint Strike Fighter er det eneste flyet som oppfyller alle de kravene vi stiller. Det vil være et bidrag til å sikre store sjøterritorier, var billigst i anskaffelse, drift og levetid, forklarte Stoltenberg på pressekonferansen torsdag kveld. Han hevdet at det amerikanske alternativet både var billigst og best. Dette skyldes hovedsaklig at Gripen trenger kostbart ekstrautstyr for å kunne være et multirollekampfly i henhold til NATO-krav. Mens JSF-prisen inkluderer dette ekstrautstyret, ville det vært fire milliarder kroner dyrere å installere dette på Gripen. Artikkelen fortsetter under grafikken.

Omfattende faglig analyse

Rapporten er et resultat av omfattende faglige analyser i regi av Kampflyprosjektet, ledet av Forsvarsdepartementet, Luftforsvarsstaben, Luftforsvarets utviklings- og kompetansesenter, Forsvarets logistikkorganisasjon og Forsvarets forskningsinstitutt. Vurderingene er dessuten eksternt kvalitetssikret av konsulentfirmaene Holte Consulting og Econ Pöyry. Ifølge forsvardepartementets beregninger, vil anskaffelseskostnadene for JSFs 48 fly være 18 milliarder i 2008-kroner, mens Gripen NG vil koste 24 milliarder. Levetidskostnadene i et et 30-årsperspektiv er identifisert til å være 145 for JSF-flyene, mellom 20 og 30 millioner billigere enn Gripen NG.

Les også:

Les også

Siste fra Politikk

Siste saker om politiske partier