• Høyre og Frp vil ha en strengere linje for aktivitetsplikt for sosialklienter. Torbjørn Røe Isaksen mener sosialklienter fra første dag skal ut i "lavterskelaktivitet" som f.eks. snømåking, vedhugging, seniorhjelp, flyttehjelp eller andre ting.

Frp og Høyre vil sette sosialklienter til snømåking

Er du frisk og lever av sosialhjelp, skal du arbeide for pengene, mener partiene. En slik aktivitetsplikt kan bli en realitet våren 2014.

Søppelplukking. Vedhugging. Snømåking. Flyttehjelp og annet forefallende arbeid.

Kommer Høyre og Frp i regjering etter valget, kan dette bli pålagte aktiviteter for sosialklienter allerede i 2014.

Arbeide for pengene

Det kan altså gå i retning av "danske tilstander" i Norge. Ingen av partiene sier rett ut at de vil kopiere danskene, men når de skisserer hva de vil, går de i samme retning: Er du frisk og lever av sosialhjelp, skal du arbeide for pengene, mener de.

- Det aller verste som kan skje, særlig for unge mennesker, er at man sitter hjemme, snur døgnet og mister kontakt med omverdenen. Derfor vil vi ha aktivitetsplikt, sier Høyres sosialpolitiske talsmann, Torbjørn Røe Isaksen.

Han mener en 20-åring på sosialhjelp fra første dag skal ut i "lavterskelaktivitet" som f.eks. snømåking, vedhugging, seniorhjelp, flyttehjelp eller andre ting.

Les også

Sosialhjelpen kuttes om de ikke tar «lortjobber»

I Danmark går sosialdemokrater i spissen for å kutte i sosialhjelpen til folk som sier nei å jobbe i parker eller fjerne hundemøkk.

- I lovverket i dag ligger det en åpning for å pålegge folk aktivitet, men ifølge loven kan det først skje etter en individuell vurdering. Jeg mener dette må snus på hodet slik at utgangspunktet er at man er pliktig til å være aktivt, med mindre det er grunn til noe annet, sier han.

- Det er ikke slik at 20-åringer skal hugge ved i mange år. Det skal stilles krav til aktivitet fra første dag mens man venter på andre tiltak, legger han til.

Røe Isaksen som ikke er i tvil om at kommunene vil ha aktivitet nok å tilby.

Trekk i ytelser

Hvis man nekter, skal det være sanksjoner.

- Har du ikke en god grunn til ikke å delta, som sykdom eller barns sykdom, skal du bli trukket i ytelser, sier han.

Med det er ikke er rom for å fjerne ytelsene helt.

Røe Isaksen vil starte med unge sosialhjelpsmottagere, men sier det kan bli aktuelt å utvide aktivitetsplikten til også å gjelde mottagere av arbeidsavklaringspenger og andre som venter på tiltak.

Les også

Finn ditt parti med Aftenpostens valgomat

Aftenposten tilbyr både en kort og en mer omfattende partitest foran stortingsvalget.

Han understreker imidlertid at det er et vanskeligere spørsmål fordi det er helserelaterte ytelser.

- Tror du folk vil sette pris på dette?

- Ja. Mange sosialhjelpsmottagere er misfornøyde med å være passive, sier Røe Isaksen.

Vår 2014

Frp gleder seg over Høyres signaler.

- Siden 2006 har jeg ment at vi bør endre loven slik at allmenn aktivitetsplikt blir lovfestet. Kommunen skal ikke lenger kunne velge å bruke plikten eller ikke. Det er noe de skal, sier Frps sosialpolitiske talsmann, Robert Eriksson.

- Nå har Høyre kommet etter oss. Det danner grunnlag for at vi kan bli enige om dette når vi kommer i regjering. Justeringene i loven bør komme innen våren 2014, sier Eriksson.

Les også:

Les også

Siste fra Politikk

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Siste saker om politiske partier

Aktivitetsplikt for sosialklienter?

Er det riktig å pålegge sosialklienter å gjøre strøjobber som vedhoggs og snømåking?

Dagens regelverk

Kommunene kan stille krav om ulike typer vilkår for å utbetale sosialhjelp: deltagelse i aktivitet, møte til veiledningssamtaler, å søke på relevante jobber, delta på arbeidsrettede kurs, møte til økonomisk rådgivning m.m.

De har også mulighet til å iverksette sanksjoner om vilkårene brytes, men har etterlyst tydeligere retningslinjer knyttet til bruk av slike.

Regjeringen har advart mot å redusere stønader over tid og vist til at stans i stønad kan være i strid med loven.

Det er lovstridig å stoppe stønad hvis mottageren kommer i en nødssituasjon.

Flere bilder

Frps Robert Eriksson mener det er mulig å justere loven slik at aktivitetsplikt slik Høyre og Frp skisserer det, kan bli en realitet våren 2014. FOTO: Frp