• Dette er sakene Frp fikk gjennomslag for

  Se Siv Jensen kommentere det borgerlige samarbeidet her.

  VIDEO: Aftenposten Video

Her er avtalen mellom de borgerlige partiene

Høyre og Frp går videre i regjeringsforhandlinger, men de har utarbeidet en avtale med Venstre og KrF som skal sikre regjeringen et stort flertall på Stortinget de neste fire årene. - Vi presenterer en historisk samarbeidsavtale, sier Erna Solberg.

Følg det politiske dramaet i tekst og bilder i vårt livestudio.

Høyre-leder Erna Solberg bekreftet mandag kveld at Frp og Høyre går inn i reelle regjeringsforhandlinger, med støtte fra Venstre og KrF.

De fire partiene har utarbeidet en samarbeidsavtale som grunnlag for at sentrumspartiene skal støtte en blå-blå regjering. Venstre og KrF har blant annet fått gjennom et amnesti for asylbarna, men må bite i seg en generell tilstramning av asylpolitikken. Til gjengjeld har Høyre og Frp gått med på at Lofoten og Vesterålen ikke skal konsekvensutredes i kommende periode.

KrF har også fått en seier gjennom at kristendommen skal inn igjen i RLE-faget, og at dagens alkoholpolitikk i hovedsak skal stå fast.

Les hele avtalen mellom de borgerlige partiene her.

- Det er den mest forpliktende regjeringsavtale noen gang. Den sikrer KrF og V innflytelse selv om de ikke sitter i regjering. Dette er en historisk dag i norsk politikk. Aldri har vi hatt et så bredt samarbeid på borgerlig side, sier Erna Solberg.

- Krf og V finner det ikke riktig nå å være med i regjering. Nå vil H og Frp starte reelle forhandlinger om regjeringsplattform. Dette er starten på et forpliktende samarbeid, med to partier i regjering, sier Solberg.

- Mer vei

Siv Jensen sier at Frp har fått gjennomslag for blant annet:

 • Lovfestede rettigheter i eldreomsorgen
 • Betydelig satsing på veibygging
 • Fjerning av arveavgiften
 • Innstramning i innvandringspolitikken

- Det er min jobb å få mest mulig gjennomslag for Frps politikk, legger Jensen vekt på.

- Krf er tilfreds

Hareide er fornøyd:

- I løpet av disse 14 dagene har vi oppnådd betydelig mer politisk gjennomslag enn de siste åtte årene, sier Knut Arild Hareide.

Les også

- Den verst tenkelige løsningen for Solberg

Valgforskere spår en vanskelig regjeringstid.

KrF har hatt følgende slagord: Familie og menneskeverd.

Nå får familiene mer menneskeverd og asylbarna mer rettferdighet, ifølge Hareide.

- Det SV har forsøkt i åtte år, har vi klart på 14 dager.

Stoppet konsekvensutredning

Venstre gikk til valg for et grønnere Norge og et løft i klimapolitikken, forklarer Trine Skei Grande.

- Vi har stoppet en konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja, sier Grande.

Det var smertefullt for Frp, innrømmer Siv Jensen.

- Vi erkjenner åpent at det er en sak vi har tapt. Det er et enstemmig landsstyre som har gitt sin tilslutning til avtalen. Det er ingen hemmelighet at dette punktet smerter oss, sier Jensen.

Enstemmig Krf

Grande og Hareide har troen på å få politisk gjennomslag.

- Jeg har mer tro på å bruke Stortinget som plattform. Stortinget vil bli en mye viktigere arena, sier Grande.

- Vi mente at det var lite sannsynlig med en firepartiregjering. Det har vært på grunn av den politiske avstanden. Under sonderingene har vi kommet nærmere, men likevel mener vi denne løsningen er den beste, sier Hareide.

Video

- Tidenes mest forpliktende avtale

Erna Solberg mener de borgerlige partiene har lagt frem en historisk avtale.

 - Det er ikke en enkelt sak til at et enstemmig Krf har landet på denne konklusjonen.

På spørsmål om hvorfor Krf ikke skal sitte i regjering med Frp, svarer Hareide:

- Det er ikke snakk om Frp, men helheten rundt en firpartiregjering. Vi mener ut i fra den politiske avstanden at det er riktig at det blir en topartiregjering.

Forpliktelse over V og Krf

De fire partiene har en ulik tonelegging, men det er mye partiene er enige om, ifølge Erna Solberg.

- Det vi nå har oppnådd gir grunnlag for en styringsdyktig regjering, sier Siv Jensen.

- Det ligger et felles ansvar i avtalen. Regjeringen forplikter seg til å komme til oss to (V og Krf, red.anm) først, sier Hareide.

Var «lite sannsynlig»

Erna Solberg har vært tydelig på at hun ville gå inn for en firepartiregjering med Frp, V og KrF, fordi hun har hatt en langsiktig strategi, ikke for en fireårsperiode, men en åtteårsperiode.

Like før pressekonferansen mandag kveld ligger det an til at Norge kan få en blåblå regjering med støtte fra sentrumspartiene Venstre og KrF, opplyser en kilde til Aftenposten.

Venstre og KrF har under hele valgkampen understreket at det er «lite sannsynlig» at de skulle sitte i samme regjering som Frp, men partiene har lovet at de skulle delta i sonderingssamtalene og bidra til et regjeringsskifte.

De fire partiene har i 12 dager sittet i «sonderingssamtaler». En uke etter valget 9. september samlet de borgerlige partiene seg i Nydalen for å starte «sonderingssamtaler» for å se om det er mulig å danne ny regjering. Onsdag i forrige uke tok møtene på Radisson Blu hotell i Nydalen slutt. Samme dag konsulterte partiene sine egne organer, og fikk fullmakt til å sondere videre.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Politikk

Siste saker om politiske partier

Avtalen mellom H, Frp, V og KrF

Høyre og Frp går videre i forhandlinger med sikte på å danne regjering, men med en avtale med Venstre og KrF som sikrer regjeringen et stort flertall på Stortinget de neste fire årene.Partiene er enige om blant annet disse punktene:

 • Handlingsregelen ligger fast
 • Fedrekvoten settes til 10 uker
 • Det skal gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden
 • Det skal ikke åpnes for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutrede iht. petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2013-2017, og ikke iverksette petroleumsvirksomhet ved Jan Mayen, iskanten, Skagerrak eller på Mørefeltene.
 • Lovfestet rett til heldøgns pleie og omsorg skal utredes med sikte på innføring i perioden
 • Fradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner styrkes, og byråkratiet overfor frivillige organisasjoner reduseres.
 • Engangsstønaden økes
 • Det gjennomføres et lærerløft i skolen
 • RLE-faget endrer navn til KRLE (Kristendom, religion, livssyn og etikk), der faget skal inneholde minst 55 pst. kristendom
 • Hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk ligger fast
 • Behandlingstilbudet for rusavhengige styrkes, blant annet ved å kjøpe flerebehandlingsplasser og etablere et mer sammenhengende behandlingsløp
 • Behandlingstilbudet innen psykiatri styrkes, blant annet ved å etablere et bedrelavterskel tilbud i kommunene
 • Utbyggingen av infrastruktur økes utover rammene i Nasjonal Transportplan
 • Minstefradraget på lønnsinntekt heves. Privat eierskap ogsparing styrkes gjennom redusert formuesskatt og arveavgift, og bedrefradragsordninger for boligsparing, pensjonsspa ring og medeierskap.
 • Kampen mot svart arbeid forsterkes, i den sammenheng utredes gevinster ogkonsekvenser av et ROT-fradrag i skatten
 • Grunnbemanningen i politiet økes
 • Avkastningen fra miljøteknologifondet økes
 • Det innføres et skattefradrag for ENØK-investeringer i hjemmet