• Tawekech Shiferaw Tesema (34) og sønnen Eyobe (4) går en usikker fremtid i møte. Fra og med i går kan de bli tvangsutsendt fra Norge til Etiopia.

    FOTO: SIGNE DONS

Liten støtte til Venstres asylbarn-forslag

Bare KrF støtter Venstres forslag om å stoppe utsendelsen av asylbarna. SV og flere Ap-lag er for, men stemmer mot.

Stortinget debatterer mandag et forslag fra Venstre for å bedre vilkårene for asylbarn (se faktaboks).

Situasjonen til de drøyt 450 asylbarna som skal sendes ut av landet har fått stor oppmerksomhet den siste tiden, men forslaget får etter alt å dømme trolig liten oppslutning blant de øvrige partiene.

Dette til tross for at at både SV og Sp vil stanse utsendingen av asylbarn som oppholder seg ulovlig i Norge, og tre av APs lokallag i helgen gikk inn for å stille utsendelsene i bero.

Frp og Høyre opplyser til Aftenposten.no at de ikke vil støtte opposisjonskollegene i Venstre i dette forslaget.

-Prekær situasjon

Geir Bekkevold (KrF).

FOTO: Krf

Dermed er det bare Krf som vil stemme for forslaget.

- Fordi situasjonen er prekær for mange barn, og siden Regjeringen ikke løfter en finger for å ivareta barnas rettigheter og behov, så er det betimelig å støtte et forslag som ivaretar barna, sier KrFs Geir Bekkevold til Aftenposten.no.

Ett sentralt punkt i forslaget er at Regjeringen stopper utsendelsen av asylbarn som har bodd lengre enn tre år i landet inntil stortingsmeldingen om barn på flukt er behandlet.

Regjeringen har varslet denne meldingen i løpet av våren, og punktet er nesten identisk med uttalelser tre av Arbeiderpartiets fylkeslag vedtok på sine årsmøter i helgen.

Kritiserer SV

Bekkevold setter spørsmålstegn ved at SV ikke vil støtte forslaget, slik Bård Vegar Solhjell sier til TV2 mandag.

SV understreker at forslaget fra Venstre kun er en midlertidig løsning, mens partiet vil jobbe for en mer permanent løsning på problemet innad i Regjering.

- Vi vet alle hva SV mener, men hvor mye tåler de ikke å bli lyttet til i Regjeringen? De svarer at de vil fortsette å jobbe med saken i Regjeringen, men det er bare en måte å vri seg unna. I over ett år har de sagt at de jobber med saken - nå må de snart bestemme seg, sier Bekkevold.

Senterpartiet og Liv Signe Navarsete sier i likhet med regjeringspartner SV nei til det omstridte vikarbyrådirektivet.

Liv Signe Navarsete (Sp)

FOTO: S rb , Krister

Han sier han er glad for signalene fra Senterpartileder Liv Signe Navarsete, og håper Senterpartiet kan være med på å legge ytterligere press på regjeringen. Til NRK i forrige uke sa Navarsete at hun mener Regjeringen må stanse utsendelsen av asylbarna som oppholder seg ulovlig i Norge.

Bekkevold mener det er Arbeiderpartiet som sitter med nøklene for situasjonen for asylbarna.

- Det gledet meg å se at grasrota gjorde opprør – partiet må jo se at dette ikke er en måte å behandle asylbarn på som er en rettstat verdig. Nå får vi håpe Arbeiderpartiet sentralt vil snu, sier Bekkevold.

Stemmer mot

Men selv om det i helgen var bevegelse i grasrota i Arbeiderpartiet, ser det ikke ut til å få en umiddelbar effekt på dagens avstemning i Stortinget.

Møre og Romsdal Arbeiderparti stemte man for å utsette en hjemsending av asylbarn til den nye stortingsmeldingen ligger klar, men stortingsrepresentantene fra fylket kommer likevel ikke til å stemme for Venstres forslag.

- Fylkeslaget har sin mening om at vi bør sette disse sakene i bero frem til stortingsmeldingen er klar, og det skal vi følge opp, men vi har ikke vedtatt at asylbarna skal få amnesti. Vi kommer til å stemme sammen med stortingsgruppen, sier Tove-Lise Torve, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet Møre og Romsdal.

- Ikke problematisk

Også Jette Christensen skriver i en SMS til Aftenposten.no at hun kommer til å stemme i tråd med Regjeringens politikk, til tross for at fylkeslaget hennes på lørdag med overveldende flertall vedtok en uttalelse der Regjeringen blir bedt om å vente med utsendelsen.

- Fylkeslaget vedtar ikke slikt uten at vi regner med å bli hørt, sa Christensen til Aftenposten søndag.

På spørsmål om hun i dag finner det problematisk å stemme på tvers av det rykende ferske vedtaket til eget fylkeslag, svarer Christensen:

- Forslaget fra Venstre er ikke likt det vi vedtok,  så det mener jeg ikke er problematisk.

- Vedtaket i Hordaland er et forsøk på å påvirke eget parti. Regjeringen og partiets politikk er ikke endret, skriver hun videre, og understreker at også SV kommer til å stemme mot forslaget.

Konsekvente

Statsminister Jens Stoltenberg.
Oslo Arbeiderparti vedtok også i helgen å be Regjeringen vente med å sende ut asylbarna. Leder Jan Bøhler i Oslo Ap svarte ikke på Aftenposten.nos henvendelser mandag formiddag.

Statsminister Jens Stoltenberg sa i radioprogrammet «Politisk kvarter» på NRK i morges at han selvfølgelig lytter til fylkeslagenes innspill i saken om asylbarna, men gikk samtidig til kraftig forsvar av Regjeringens asylpolitikk, og sto fast på at barna må sendes ut.

– Vi er nødt til å være konsekvente. De som ikke får bli i landet har fått sine saker vurdert. Dermed er det konkludert at de ikke blir forfulgt i eget land.

– Vår oppgave er å ta vare på dem som blir forfulgt. De som ikke blir det må sendes hjem. Men i den prosessen har selvfølgelig vi tatt vare på barnes interesser, sa Stoltenberg.

 

Les også:

Les også

Siste fra Politikk

Siste saker om politiske partier

Dette er forslaget til Venstre:

1.      Stortinget ber regjeringen utarbeide en midlertidig forskrift som gir lengeværende barn og barnefamilier med endelig avslag mulighet for få omgjort tidligere avslag. I forskriften skal det presiseres at barn anses for å ha særlig tilknytning til riket dersom de har oppholdt seg i Norge i mer enn tre år. Det samme gjelder foreldre uten arbeids- eller oppholdstillatelse med daglig omsorg for slikt barn.

2.      Stortinget ber regjeringen stille utsendingssaker av barn som har levd i Norge i mer enn tre år i bero inntil stortingsmeldingen om barn på flukt er behandlet.

3.      Utlendingsloven § 38 tredje ledd tredje og fjerde punktum skal lyde: ”Jo viktigere avgjørelsen er for barnet, desto mer skal det til for å la innvandringsregulerende hensyn få forrang. Et avslag på bakgrunn av innvandringsregulerende hensyn må være forsvarlig i et barnerettslig perspektiv.”

4.      Utlendingsloven § 38 annet ledd skal lyde: ”For å avgjøre om det foreligger sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til riket skal det foretas en totalvurdering av saken. Det kan blant annet legges vekt på

a.       om utlendingen er enslig mindreårig uten forsvarlig omsorg ved retur,

b.      om det foreligger tvingende helsemessige forhold som gjør at utlendingen har behov for opphold i riket,

c.       om det foreligger sosiale eller humanitære forhold ved retursituasjonen som gir grunnlag for å innvilge oppholdstillatelse,

d.      om utlendingen har vært offer for menneskehandel, eller

e.       utlendingens botid i riket."

5.      Stortinget ber regjeringen konkretisere hva som faller under begrepet ”innvandringsregulerende hensyn”.

6.      Stortinget ber regjeringen sørge for at de som oppholder seg i landet ulovlig, skal få rett til helsehjelp utover akutthjelp når dette er nødvendig for å unngå alvorlige konsekvenser for personen selv eller andre.

7.      Stortinget ber regjeringen endre forskrift om fastlegeordning i kommunene slik at alle barn som er bosatt i en norsk kommune får rett til å stå på liste hos fastlege.

8.      Stortinget ber regjeringen innføre rutiner for å kunne kontrollere at de som blir tvangsreturnert ikke blir utsatt for forfølgelse

Asylbarna

Omtrent 450 papirløse asylbarn har bodd i Norge i tre år eller mer.

Norge og Etiopia undertegnet en returavtale 26. januar.

Den fikk virkning fra torsdag denne uken.

Norge er det eneste landet i Europa med en avtale som gjør det mulig å tvangsreturnere mennesker til Etiopia.

64 etiopiske barn kan bli berørt av avtalen.

Etiopiske myndigheter har gjentatte ganger fått kritikk for brudd på menneskerettighetene.