• Justisminister Knut Storberget hevder han har overoppfylt løftene i Soria Moria-erklæringen. En gjennomgang Aftenposten har gjort viser at statsråden langt på vei har sine ord i behold.

    FOTO: MAGNUS KNUTSEN BJØRKE

Lover 2200 nye politifolk

Justisminister Knut Storberget lover at årets ekstraordinære rekordopptak på 552 politistudenter skal gjennomføres hvert år hvis den rødgrønne regjeringen får fortsette i fire år til.

–Det som i år var et ekstraordinært høyt opptak på Politihøgskolen skal fortsette hvert eneste år i neste periode hvis vi får fortsette. Minst, sier Storberget med ettertrykk.

Les også Harald Stanghelles kommentar:

Den rødgrønne regjeringen har tatt opp nesten 700 flere politistudenter enn den forrige regjeringen. Nå lover han minst 2220 nye politifolk de neste fire årene.

Justisministeren har i løpet av sommeren klekket ut innholdet i Soria Moria II på krimfeltet:

* Flere nye politiposter.

* Mer penger til kjøretøy, verneutstyr, våpen og IKT.

* Ingen skal lenger forlate et norsk fengsel uten bolig, utdanning eller et behandlingsopplegg. Med mindre de er utvist fra Norge.

–Nå har vi fjernet soningskøen, slik vi lovet. I neste periode blir det fullt fokus på køene ut av fengslene. Innholdet i soningen har vært et stebarn i norsk justispolitikk. Den tiden er forbi. 60 prosent av dem som forlater Oslo fengsel i dag, kommer tilbake. Det er uholdbart.

Skryteliste.

I dag presenterer Storberget og politidirektør Ingelin Killengreen skrytelisten for de siste fire årene. Storberget vil påstå at han har overoppfylt løftene i Soria Moria-erklæringen.

En gjennomgang Aftenposten har gjort av Regjeringens Soria Moria-erklæring viser at statsråden som i vinter ble hudflettet for hijabrot og utskjelt for Regjeringens klønete håndtering av blasfemisaken – og som midt i dette ble sykmeldt etter å ha falt om foran sine egne barn – langt på vei har sine ord i behold. Da har vi holdt de mer uforpliktende formuleringene – som Soria Moria-erklæringen er full av – utenom, og kun vurdert konkrete og tallfestede løfter.

Han har gjennomført tidenes største opptak til Politihøgskolen, gjennomført en dyr DNA-reform, langt på vei avviklet soningskøen, opprettet 398 nye fengselsplasser, nesten bygget ferdig Halden fengsel og fått vedtatt ny straffelov. Blant annet.

To år tilbake.

Men det har ikke alltid vært slik.

Justisministeren kikker på en utskrift av Aftenpostens oppslag 5. september 2007, bare dager før kommunevalget. «Løftebrudd på løftebrudd» skriker det mot ham på førstesiden. «Gir blaffen i valgløfter» er oppslaget på innside. Og det er altså Storberget det dreide seg om.

–Ja, huff. Det var en brutal reportasje. Jeg husker jeg tenkte at jeg skulle legge Aftenposten tilbake i postkassen. Starte dagen på nytt, sier Storberget i dag.

Aftenposten hadde tatt seg den frihet å gjengi alle løftene han hadde gitt som opposisjonspolitiker, og som han ikke kunne holde. Uansett hva daværende justisminister Odd Einar Dørum gjorde, så gikk Storberget enda lengre. Storberget drev Dørum nesten til vanvidd med sine overbud, og fikk kallenavnet duracell-kaninen i Justisdepartementet.

–Oppslaget rammet hardt. Og jeg synes mye var urimelig. I uker og måneder kunne jeg nesten ikke åpne munnen uten å bli møtt med det oppslaget. Samtidig gikk det en faen i meg. Jeg skal vise dem, tenke jeg. Jeg skal levere. Og det mener jeg at jeg har gjort, sier Storberget.

Politiskryt.

Etter at Storberget i hele vinter lå i dyp konflikt med Politiets Fellesforbund, har lederen Arne Johannessen nå plutselig blitt justisministerens varme støttespiller. Stridsøksen ble begravd da Storberget rett før ferien la 335 millioner kroner på bordet. Nå skriver Johannessen tidenes politiattest: –Han har levert mer i denne perioden enn jeg har opplevd at noe annen justisminister har gjort. Rekordopptak på Politihøgskolen, en DNA-reform som det også fulgte penger med, utstyr, nye våpen og ikke minst nye fengselsplasser som nesten har fjernet soningskøen. Også nødnettet fikk penger først når Storberget kom, sier Johannessen.

Han er imidlertid oppgitt over at Storberget besvarer all kritikk med å vise til alt som er bra.

–Det provoserer veldig at han viser til milliardvekst i bevilgningene, som for så vidt er riktig, når det ikke finnes midler til å holde åpent mange steder. Han er også ekspert i å pålegge etaten nye krav uten at noe skal prioriteres ned.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå
Klikk + og bli varslet ved nye artikler

Les også

Siste fra Politikk

Siste saker om politiske partier

Nye løfter for neste periode

* Minst 2200 nye politifolk * Flere hundre nye sivile stillinger * Flere politiposter * Flere barnehus, bl.a. i Stavanger og Ålesund. * 1,2 millioner husstander inn under rettshjelpsordningen. * DNA-reformen utbygges videre, skal finansieres sentralt. * Rask utsending av kriminelle. «Hurtigmodellen» i Oslo skal gjennomføres i hele landet. * Alle innsatte skal løslates til arbeid, utdanning og bolig. Eller sendes ut.

Oppfylte løfter

Tidenes største opptak til Politihøgskolen, og 460 nye sivile stillinger. DNA-reformen gjennomført og finansiert. Styrket politiet med 1,1 milliarder kroner. Ny arbeidstidsavtale til 335 millioner kroner. Soningskøen redusert fra 2700 til nesten null. 398 nye fengselsplasser opprettet. Halden fengsel ferdig neste år. Utdanningstilbud i alle fengsler, bibliotek i 24 fengsler. Soning med elektronisk kontroll, mer bruk av samfunnsstraff, promilleprogram, landsdekkende rusmestringsenheter. Økt opptak ved fengselsutdanningen, utdanner 820 nye fengselsbetjenter Økt bevilgningene til fengslene med 1,5 milliarder. Etablert landsdekkende barnehus i storbyene for å styrke hjelpearbeidet for barn utsatt for overgrep. Finansiert nytt nødnett Doblet maksimumsbeløpet for voldsoffererstatning, fra 20 til 40G. Døgnkontinuerlig tilstedevakt ved alle redningshelikopterbasene. Ny helikopterbase i Florø. Opprettet/inngått avtaler om 276 politiråd i 309 kommuner Ny straffelov med skjerpet straff for drap, grov vold, voldtekt og overgrep mot barn. Norsk tilslutning til Prüm-avtalen Ny lov for å beskytte barn mot seksuelle overgrep på internett, såkalt «grooming». Egne team i politidistriktene mot familievold, flere familievoldskoordinatorer, styrket rettshjelpstilbud til overgrepsofre, gratis støttetelefon til voldtektsofre Ny handlingsplan mot vold i nære relasjoner