Nei-siden øker

EU-motstanden er størst blant unge.

Stadig tettere samkvem med EU og et sterkt økende antall EU-borgere her i landet, styrker bare nordmenns tro på at vi fortsatt bør stå utenfor de formelle beslutningsprosesser i unionen. På EU-barometeret for mai, utarbeidet for Aftenposten av Respons, har motstanden mot norsk EU-medlemskap økt. Hele 60 prosent av dem som hadde gjort seg opp en mening, svarte at de ville stemme nei i en folkeavstemning om norsk EU-medlemskap.Nei-andelen gikk opp med to prosentpoeng fra en tilsvarende undersøkelse i november i fjor og med fem prosentpoeng fra april i fjor. Den ligger nærmere åtte prosentpoeng høyere enn nei-andelen ved folkeavstemningen om EU i 1994.

Lagt på is.

Med slike tall på målingene er det lite sannsynlig at noe politisk parti - for ikke å snakke om noe flertall på Stortinget - vil ta initiativ til å sette i gang en tredje folkeavstemning om norsk EU-medlemskap.Når vi regner med alle spurte, vil 52 prosent svare nei, 35 prosent ja, mens 13 prosent er usikre. Selv om alle de usikre skulle ende opp på ja-siden, er det flertall mot medlemskap.Nærmere 13 prosent av dem som stemte nei i 1994, ville stemme ja i dag. Motsatt vil også rundt 13 prosent av ja-velgerne stemme nei i dag.Den store økningen i nei-andelen skyldes hovedsakelig mange nei-stemmer blant dem som ikke avga stemme i 1994. Det dreier seg særlig om personer som var for unge den gang eller ennå ikke født.Vi ser da også at nei-motstanden er suverent størst i den yngste aldersgruppen, under 30 år. Her vil 76 prosent i dag stemme nei og bare 24 prosent ja.Blant dem som er i gruppen 30- 44 år og som også stort sett var for unge til å stemme i 1994, svarer 59 prosent nei og 41 prosent ja. Nei-andelen ligger lavere i de eldste aldersgruppene.Som vanlig er nei-andelen høyest blant kvinner, personer med lav utdannelse og inntekt og folk bosatt nordover i landet. I Oslo og Akershus vil 56 prosent stemme ja til medlemskap, mens bare 44 prosent er imot.70 prosent av Høyre-velgerne vil svare ja, og det vil også 51 prosent av Venstre-velgerne - når de usikre holdes utenfor. Forøvrig er det klart nei-flertall i alle partier.

Les også

Siste fra Politikk

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Siste saker om politiske partier