• - Det er åpenbart at forbudet også kommer for å rydde noen bort fra gatene våre, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

    FOTO: Bjørge Stein J

Ørstavik: – Romfolk rammes hardt av tiggeforbud

Tiggeforbudet som blir innført i juli, vil innebære å rydde spesielt romfolk bort fra norske gater, mener likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

– Dette handler om å kriminalisere folk i sosial nød. Det er åpenbart at forbudet også kommer for å rydde noen bort fra gatene våre. Disse «noen» er særlig romfolket, som står for mye av den synlige tiggingen i gatene våre, sier Ørstavik til NTB.

Senterpartiet har sikret regjeringen flertall for å la kommunene innføre lokale tiggeforbud gjennom politivedtektene allerede fra 1. juli. Avtalen forutsetter at det skal arbeides fram et nasjonalt forbud innen neste sommer.

- Forbud ikke veien å gå

Det nasjonale forbudet mot tigging ble opphevet i 2005.

- Jeg mener forbudet er med på å ytterligere diskriminere og trakassere en allerede utsatt folkegruppe, sier Ørstavik.

FOTO: Kolstad Tom A

Ørstavik mener det ikke er tvil om at tilreisende tiggere, og særlig romfolket, er årsaken til at den unisone enigheten i Stortinget om at man ikke kunne forby folk å be om hjelp, har slått kraftige sprekker.

– Vi var i vår høringsuttalelse veldig tydelige på at et forbud ikke er veien å gå. Det mener jeg er med på å ytterligere diskriminere og trakassere en allerede utsatt folkegruppe, sier Ørstavik.

Les også:

Les også

Siste fra Politikk

Siste saker om politiske partier