• Trafikken i Oslo er byens største miljøhodepine.

    FOTO: BJØRN SIGURDSØN/SCANPIX

Oslos klimasatsing slaktes i rapport

Oslos politikere bruker fine ord, men oppnår lite annet enn økte utslipp med sin klimapolitikk.

Dette er konklusjonen i rapporten "Store ambisjoner - større utslipp", hvor analysefirmaet Civitas på oppdrag fra naturviterforeningen Tekna regelrett radbrekker klimapolitikken i Osloregionen. - Det er et stort sprik mellom gode ambisjoner og en politikk som gir motsatt resultat. Dette bør komme som en kalddusj på politikerne, sier kommunikasjonsdirektør Tore Westhrin i Tekna.

Økte utslipp.

Det er ikke de ambisiøse vedtakstekstene det skorter på. Oslo bystyre satte i 2005 som mål å redusere Oslos klimagasser med 50 prosent i forhold til 1990-nivå innen 2030. Fra 1991 til 2005 økte riktig nok disse utslippene med 11 prosent, og de fortsetter å øke. Veien til målet blir med andre ord lengre mens man går.Og lengst er veien for veitrafikken. I 2005 sto denne for 57 prosent av Osloregionens klimagassutslipp, og mens Oslo tidlig har klart å kutte utslipp fra avfallsdeponier og oppvarming, hadde veiutslippene økt med 32 prosent siden 1991.I et debattmøte i dag inviterer Tekna Oslos politikere til å diskutere denne klimapolitiske problemstillingen. På agendaen står spørsmålet om hva kommunen faktisk kan gjøre med klimaet. Klimaforsker og daglig leder Pål Prestrud i klimastiftelsen Cicero mener det er mye. Hva angår veitrafikk, mener Prestrud at det er tre ting politikerne kan og må gjøre, hvis de virkelig vil snu utslippsutviklingen:- Det må bli dyrere å kjøre bil, det må bli færre parkeringsplasser, og man må bygge ut kollektivtrafikken. Ideelt skal disse tre tingene skje samtidig, sier Prestrud.Han etterlyser flere konkrete løfter og mindre ulne utsagn fra norske politikere.- Alle kan være enige i at man må minske utslippene, men det er ikke før man begynner å snakke om veiprising og parkeringshus at forskjellene på partiene kommer frem, sier Prestrud.

Oslopakke 3.

Teknas Tore Westhrin fremhever arbeidet med Oslopakke 3 som et godt eksempel.- Oslopakke 3, som det var tverrpolitisk enighet om, er i realiteten en gigantisk plan for veiutbygging og privatbilisme. Politikerne må heller ta frem sine gamle klimaplaner. Jeg skal ikke si at rushtidsavgift er løsningen, men det er jo litt påfallende at Oslos politikere ikke tør å ta i den debatten, sier Westhrin- Fra et klimasyn skulle man snudd Oslopakke 3 på hodet, og brukt summen som er satt av til veiutbygginger og parkeringsplasser, på kollektivtrafikk, sier Prestrud.

Les også

Siste fra Politikk

Siste saker om politiske partier