• Hvis SV får det som de vil, vil du ikke få kjøpt biler som spyr ut eksos fra 2015.

    FOTO: STEIN J.BJØRGE

SV vil forby salg av bensinbiler

Finanskrisen har tvunget politikk og næringsliv til å lære lynrask omstilling. Den lærdommen vil Kristin Halvorsen nå bruke til å løse klimakrisen.

– Taktskiftet har allerede skjedd, sier hun, og vil forby bensinbiler om seks år.

Finansministeren og SV-lederen har de siste dagene slått fast at å være med å løse klimakrisen har høyeste prioritet for henne og SV. Klima og nei til oljeboring i Lofoten skal være fremste valgkampsaker.

– Finanskrisen har åpnet perspektivene, den har vist hvor raskt vi kan legge om, og den har vist hva en krise kan føre til. Klimakrisen blir verre. Men finanskrisen kan brukes til raskere å finne klimaløsninger, sier hun.

Her er forslagene Halvorsen vil at skal gjennomsyre politikken fremover:

* Pensjonsfondet skal systematisk kjøpe seg opp i miljøteknologibedrifter. I første omgang ti milliarder kroner. I enkelte bedrifter kjøpe opptil ti prosent.

* Ved mer aktivt eierskap å øke klimasatsingen i de mer enn 8000 bedriftene fondet allerede har eierandeler i.

* Økt satsing på den naturlige skolesekken i grunnskolen med mer klimaopplæring og gi ekstrapoeng til dem som tar realfag på videregående skole for å få flere til å satse på teknologifag.

* Systematisk og økt støtte til miljøomlegging og miljøteknologi i næringslivet.

* Økt kollektivsatsing.

* Nye lovbestemte teknologikrav. Bygningslovens nye krav om 25 prosents redusert energiforbruk skal skjerpes om kort tid.

* Krav om klimavennlig teknologi i statlige byggeprosjekter og innkjøp.

* Nye avgiftsendringer for en mer klimavennlig bilpark

* Forbud mot salg av bensin/dieselbiler fra 2015.

* Nye skatter og avgifter på klimagassutslipp, fulgt av mer tydelige skatte/avgifts-lettelser for klimavennlige løsninger.

* Norske CO2-utslipp kuttes med 40 prosent innen 2020. Større kutt i norske nasjonale utslipp enn dagens klimaforlik innebærer.

* Ny internasjonal klimaavtale skal ha mekanisme hvor to prosent av alle klimakvoter auksjoneres bort for å skaffe penger til å kutte utslipp i fattige land.

Kan det gå?

Hun og SV går inn for kraftig lut.

–Er forbud mot nye bensinbiler i 2015 særlig sannsynlig?

– I 2015 er sannsynligvis teknologien kommet så langt at det er fullt mulig å kreve utslippsfrie biler. SV vedtar det nå som et mål, men det må selvsagt skje i samarbeid med andre land.

– Er det helt slutt på å holde liv i bedrifter med store utslipp bare for å redde arbeidsplasser?

– Ja, men det har det vært slutt på lenge. Vår krisepakke er den grønneste i hele verden. Alt vi gjør overfor eksempelvis tungindustrien, går på å støtte en vridning av produksjonen. Vår lettmetallindustri kan bli sentral i utvikling av klimavennlige produkter. Og vi vil bruke offentlige bevilgninger til å dra opp markedene for slik teknologi. De i næringslivet som nå kjenner sin besøkelsestid, vil få penger til omlegging, sier Halvorsen.

– Så eksempelvis Posten kan få krav om å bruke elbiler i sin store bilpark, eller supplybåtflåten på sokkelen om bruke gassdrift?

– Jeg vil ikke si noe konkret om enkeltting, men det vil ikke forundre meg om Posten allerede har slike planer. Mye vil skje av seg selv fremover. Mye er på gang.

– Er det aktuelt å endre eierskapsbegrensningen på ti prosent når Pensjonsfondet skal miljøinvestere slik at man kan kjøpe større andeler?

– Detaljene vil vi komme tilbake til i statsbudsjettet. Men kravene til at investeringene skal være lønnsomme, skal stå fast. Vi må være forsiktige, det er også en risiko på dette området. Men siden klimaendringene kanskje er den største trusselen fremover mot Pensjonsfondets investeringer, vil vi være tjent med at verdens næringsliv går i en retning som reduserer klimatrusselen. Derfor vil vi være mye mer aktive også i alle de andre bedriftene.

- Kvantesprang

–Tror du virkelig du kan få med deg Arbeiderpartiet på å skjerpe CO2-målet i Norge til 40 prosents kutt innen 2020?

–Vi går inn i en tid da miljøutviklingen vil gå raskere enn på lenge. Vi står foran et kvantesprang i forståelse og løsninger. Mye vil se annerledes ut om kort tid, sier hun.

Under landsmøtet har Halvorsen sagt at for at Norge fortsatt skal være en energinasjon, må det satses på fornybar energi.

– Men norsk oljebransje virker mest opptatt av å åpne nye felt. Er det lederne der som tenker feil, eller har ikke dere politikere gitt klare nok signaler?

– En kombinasjon. Store bedrifter driver helst med det de kan fra før og har hatt alt sitt fokus på det. Det må endres. Klarer vi ikke snu oss i tide, vil vi tape. Vi er best på vannkraftteknologi og olje og gass. Hvis vi gjør det riktige fremover, kan vi også være energinasjon fremover. Bedriftene så hvor raskt de måtte omstille når finanskrisen kom. Det har gitt en kompetanse til omstilling som skal brukes i klimasaken.

Klikk + og bli varslet ved nye artikler

Les også

Siste fra Politikk

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Siste saker om politiske partier

Flere bilder

¿ I 2015 er sannsynligvis teknologien kommet så langt at det er fullt mulig å kreve utslippsfrie biler, sier Halvorsen. FOTO: OLE MATHISMOEN