Siv Jensen vil avdekke partitilhørigheten til sex-siktet ordfører

Mediene bør avdekke parti-tilhørigheten til den sex-siktede ordføreren i Oppland, siden de har fortalt at det var en Frp-politiker som kjøpte sex i Riga, mener Frp-leder Siv Jensen

I forkant av Frps sentralstyremøte i ettermiddag hadde Siv Jensen et kort møte med mediene. Hun sa at Hoksrud-saken ikke ville bli noe tema på møtet.

Hoksrud har allerede trukket seg fra sin plass i sentralstyret og er fjernet fra partiets nettside. Pål Morten Borgli, ny varaordfører i Sandnes, har rykket opp fra å være 1. vararepresentant til å ta Hoksruds plass.

Etter tilbakekomst fra ferie har Jensen anklaget mediene for forskjellsbehandling av politikere som begår lovbrudd eller skandaliserer seg.

Hun har henvist til at Hoksrud ble presentert med fullt navn og partitilhørighet etter at han ble avslørt som sex-kunde på at bordell i Riga, mens mediene har anonymisert en ordfører i Oppland som er siktet for sexovergrep mot en mindreårig jente.

VG-redaktør Torry Pedersen begrunner vurderingen med hensyn til at både den siktede ordføreren og offeret vil være identifiserbart dersom detaljer som kommunne eller partitilhørighet offentliggjøres.

«Skjermes»Til Dagsavisen sier Jensen at «andre politikere og partier skjermes» av mediene.

Aftenposten spurte henne tre-fire ganger om mediene burde opplyst om partitilhørigheten til ordføreren, siden dette ble gjort med Hoksrud. Jensen snakket seg lenge bort fra spørsmålet. Men til slutt svarte Frp-lederen:

- Ja, jeg mener det ja.

- Mener du at mediene bevisst beskytter politikere fra andre partier enn Frp?

- Jeg vet ikke hvorvidt det er bevisst eller ikke.

Voksne mennesker- Hoksrud reiste sammen med tre medlemmer i Frps ungdomsorganisasjon FpU, og de gikk sammen på strippeklubb. Burde ikke du ha omsorg for tre partiungdommer som blir tatt med på slikt av en godt voksen politiker?

- Spørsmålet ditt sporer helt av. Det har vært voksne mennesker som har vært på tur sammen, svarer Jensen.

Hun fremholder forøvrig at hun har en viss sans for argumentene mot å identifisere den sex-siktede ordføreren, men understreker at hun ønsker likebehandling. I dag mener hun det utvises åpenbar forskjellsbehandling.

- Hvis pressens konklusjon er at det er riktig å identifisere, bør de bruke samme prinsipper for alle partier.

Jensen sier også:

Jeg mener generelt sett norsk presse bør gå opp prinsippene for hvordan dere håndterer denne typen saker. Men vi må tåle at alt det vi gjør, kommer i avisen.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Politikk

Siste saker om politiske partier