• UNE-direktør Terje Sjeggestads telefonsamtaler skaper både frykt og ubehag blant stortingspolitikere.

    FOTO: DAG W. GRUNDSETH

Sjeggestad skjelte ut stortingspolitikere

- Svært ubehagelig, forteller en SV-representant.

Les også: Sendte klagebrev til Venstre Sps parlamentariske leder Magnhild Meltveit Kleppa har også blitt ringt opp av sjefen for Utlendingsnemnda.- Som leder av Stortingets kommunalkomité i forrige periode, ble jeg oppringt av direktøren for UNE på grunn av oppslag i media. Det var en spesiell samtale som jeg ikke ønsker å utdype nærmere, sier hun.

Frykt.

En sentral SV-representant ble ringt opp og kritisert av Sjeggestad etter å ha engasjert seg i en UNE-sak. Vedkommende ønsker å være anonym, blant annet av frykt for at Sjeggestad og UNE vil hevne seg ved å stille seg negativ til saker representanten senere måtte engasjere seg i.- Jeg opplevde det som fryktelig ubehagelig, jeg opplevde det som en måte å sette en stortingsrepresentant på plass. Med andre ord en måte å kneble en stortingsrepresentant på, sier SV-eren.Aftenposten skrev i går at Sjeggestad har skrevet klagebrev til Venstre-leder Lars Sponheim fordi han mener nestleder Olaf Thommessen undergraver UNEs arbeid. Nå viser det seg at dette langt fra er eneste gang og eneste måte Sjeggestad har reagert overfor politikere på.

"Knebling".

Stortingsrepresentant Ingvild Vaggen Malvik i SV reagerer mot "forsøk på knebling av folkevalgte politikere".- Sjeggestad er en byråkrat med svært vide fullmakter. Men når han forsøker å kneble politikere, så beveger han seg langt utover sine fullmakter. Vi har ytringsfrihet her i landet. Og politikere har rett og plikt til å si fra når de opplever ting som oppleves urettferdig og kritikkverdige, sier hun.- Finnes det ikke grenser for hva politikerne kan blande seg inn i?- Politisk engasjement rundt enkeltsaker er den ventilen vi trenger i et slikt system. Vi får henvendelser fra folk over det ganske land, og det gir oss et bilde av hva som rører seg. Vi må ha mulighet for å bedrive systemkritikk. Hvis ikke blir det et mye fattigere demokrati, sier Vaggen Malvik.UNE er et politisk uavhengig forvaltningsorgan under Arbeids- og inkluderingsdepartementet. UNE behandler klager over UDIs avslag på søknad om blant annet asyl, familieinnvandring, og oppholds- og arbeidstillatelser.

Les også

Siste fra Politikk

Siste saker om politiske partier