• Blasfemiparagrafen forsvinner, men det blir likevel ikke lov å krenke religioner. Liv Signe Navarsete og Senterpartiet vant frem med sitt syn. Knut Storberget og Arbeiderpartiet gikk på et nederlag.

    FOTO: MORTEN HOLM

Sørget for straff for religionskritikk

Sp-leder Liv Signe Navarsete presset justisminister Knut Storberget (Ap) til å endre straffeloven slik at det blir straffbart å krenke religioner.

Justisminister Knut Storberget og Regjeringen har fått massiv kritikk fra forfattere, professorer og pressen fordi han – i forslaget til ny straffelov – vil straffe dem som krenker religioner. Regjeringen fjerner blasfemiparagrafen, men utvider i stedet den såkalte rasismeparagrafen til også å omfatte «kvalifiserte angrep på religion eller livssyn» for å verne «ulike religioner og den enkeltes religiøse følelser».

–Dette er en innskrenking av religionskritikken. Det kan ikke bety noe annet enn at Regjeringen vil reaktivere blasfemiparagrafen som er sovende i dag, sier professor Francis Sejersted til VG. Sejersted er styreleder i Fritt Ord og ledet Ytringsfrihetskommisjonen.

Storberget uenig.

Nå viser det seg at Storberget personlig er uenig i denne endringen i straffeloven. Etter det Aftenposten erfarer ble Storberget overkjørt i Regjeringen av sine Sp-kolleger med samferdselsminister Liv Signe Navarsete i spissen. Storberget vil ikke selv kommentere Aftenpostens opplysninger, utover følgende:

–Regjeringen står samlet rundt dette. Det var viktig å få fjernet blasfemiparagrafen. Samtidig hilser vi debatten velkommen. Vi skal være lydhøre overfor innspill. Her er det vanskelige avveininger mellom ytringsfriheten og vernet i forhold til hatefulle ytringer.

Leder i justiskomiteen Anne Marit Bjørnflaten (Ap) sier det slik:

–Jeg registrerer at utfallet ble som det ble. Her vant Sp frem. Men vi vil nå lytte til de innspill som måtte komme, sier hun.

Navarsete ønsker ikke å kommentere Aftenpostens opplysninger.

Overraskelse!

Det slo ned som en bombe på Stortinget da Regjeringens forslag ble kjent rett før jul. Saken hadde vært gjenstand for grundig behandling i storfraksjonen (Ap, SV og Sp) på Stortinget før Regjeringen skulle ta endelig standpunkt. Alle var klar over at Sp i sitt partiprogram hegner om blasfemiparagrafen. Men «ingen» i fraksjonen trodde Sp skulle vinne frem med sitt syn i selve stortingsproposisjonen.

Men Sp, som ikke har noen medlemmer i justiskomiteen, satte inn støtet på regjeringsnivå. Etter det Aftenposten erfarer gikk det hett for seg da saken ble avgjort i Regjeringen. Regjeringens underutvalg – som behandler store saker når partiene er uenige – skal ha delegert saken til Storberget som forhandlet direkte med Sp-kolleger i Regjeringen. Navarsete satte hardt mot hardt.

Sentrale kilder sier til Aftenposten at denne saken har ridd Regjeringen som en mare i hele perioden. Løsningen kom så sent at proposisjonen ikke inneholder noen lovtekst.

Ikke Muhammed.

Det er altså ikke Muhammed-striden som danner bakteppet for Regjeringens forslag – slik kritikerne har antatt – men Sps behov for å ta hensyn til Kristen-Norges sterkt uttrykte ønske om å beholde blasfemiparagrafen. Bedehusene og Indremisjonen måtte nøye seg med den nest beste løsningen – at deler av innholdet i blasfemiparagrafen ble videreført i en annen paragraf.

Navarsete, som har stått frem med sin kristne tro i Vårt Land, og Sps kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa – også personlig kristen – sto, etter det Aftenposten erfarer, sammen om denne saken i Regjeringen.

Omkamp?

Det brygger nå opp til omkamp på Stortinget. Justiskomiteen skal ha tre høringer i forbindelse med behandlingen av proposisjonen. Sentrale Ap-folk på Stortinget sier til Aftenposten at man vil kjempe for at representantene fra regjeringspartiene skal stilles fritt. I så fall vil det være solid flertall for Aps opprinnelige holdning. Venstre, Høyre og Frp vil trolig gå inn for å fjerne blasfemiparagrafen helt og avvise endringene i rasismeparagrafen. Dermed er det bare Sp og KrF som vil støtte Regjeringens forslag.

Stortinget avgir sin innstilling 12. mai.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også

Siste fra Politikk

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Siste saker om politiske partier

Flere bilder

Blasfemiparagrafen forsvinner, men det blir likevel ikke lov å krenke religioner. Liv Signe Navarsete og Senterpartiet vant frem med sitt syn. Knut Storberget og Arbeiderpartiet gikk på et nederlag.