• Blasfemiparagrafen forsvinner, men det blir likevel ikke lov å krenke religioner. Liv Signe Navarsete og Senterpartiet vant frem med sitt syn. Knut Storberget og Arbeiderpartiet gikk på et nederlag.

    FOTO: MORTEN HOLM

Sørget for straff for religionskritikk

Sp-leder Liv Signe Navarsete presset justisminister Knut Storberget (Ap) til å endre straffeloven slik at det blir straffbart å krenke religioner.

Justisminister Knut Storberget og Regjeringen har fått massiv kritikk fra forfattere, professorer og pressen fordi han – i forslaget til ny straffelov – vil straffe dem som krenker religioner. Regjeringen fjerner blasfemiparagrafen, men utvider i stedet den såkalte rasismeparagrafen til også å omfatte «kvalifiserte angrep på religion eller livssyn» for å verne «ulike religioner og den enkeltes religiøse følelser».

–Dette er en innskrenking av religionskritikken. Det kan ikke bety noe annet enn at Regjeringen vil reaktivere blasfemiparagrafen som er sovende i dag, sier professor Francis Sejersted til VG. Sejersted er styreleder i Fritt Ord og ledet Ytringsfrihetskommisjonen.

Storberget uenig.

Nå viser det seg at Storberget personlig er uenig i denne endringen i straffeloven. Etter det Aftenposten erfarer ble Storberget overkjørt i Regjeringen av sine Sp-kolleger med samferdselsminister Liv Signe Navarsete i spissen. Storberget vil ikke selv kommentere Aftenpostens opplysninger, utover følgende:

–Regjeringen står samlet rundt dette. Det var viktig å få fjernet blasfemiparagrafen. Samtidig hilser vi debatten velkommen. Vi skal være lydhøre overfor innspill. Her er det vanskelige avveininger mellom ytringsfriheten og vernet i forhold til hatefulle ytringer.

Leder i justiskomiteen Anne Marit Bjørnflaten (Ap) sier det slik:

–Jeg registrerer at utfallet ble som det ble. Her vant Sp frem. Men vi vil nå lytte til de innspill som måtte komme, sier hun.

Navarsete ønsker ikke å kommentere Aftenpostens opplysninger.

Overraskelse!

Det slo ned som en bombe på Stortinget da Regjeringens forslag ble kjent rett før jul. Saken hadde vært gjenstand for grundig behandling i storfraksjonen (Ap, SV og Sp) på Stortinget før Regjeringen skulle ta endelig standpunkt. Alle var klar over at Sp i sitt partiprogram hegner om blasfemiparagrafen. Men «ingen» i fraksjonen trodde Sp skulle vinne frem med sitt syn i selve stortingsproposisjonen.

Men Sp, som ikke har noen medlemmer i justiskomiteen, satte inn støtet på regjeringsnivå. Etter det Aftenposten erfarer gikk det hett for seg da saken ble avgjort i Regjeringen. Regjeringens underutvalg – som behandler store saker når partiene er uenige – skal ha delegert saken til Storberget som forhandlet direkte med Sp-kolleger i Regjeringen. Navarsete satte hardt mot hardt.

Sentrale kilder sier til Aftenposten at denne saken har ridd Regjeringen som en mare i hele perioden. Løsningen kom så sent at proposisjonen ikke inneholder noen lovtekst.

Ikke Muhammed.

Det er altså ikke Muhammed-striden som danner bakteppet for Regjeringens forslag – slik kritikerne har antatt – men Sps behov for å ta hensyn til Kristen-Norges sterkt uttrykte ønske om å beholde blasfemiparagrafen. Bedehusene og Indremisjonen måtte nøye seg med den nest beste løsningen – at deler av innholdet i blasfemiparagrafen ble videreført i en annen paragraf.

Navarsete, som har stått frem med sin kristne tro i Vårt Land, og Sps kommunalminister Magnhild Meltveit Kleppa – også personlig kristen – sto, etter det Aftenposten erfarer, sammen om denne saken i Regjeringen.

Omkamp?

Det brygger nå opp til omkamp på Stortinget. Justiskomiteen skal ha tre høringer i forbindelse med behandlingen av proposisjonen. Sentrale Ap-folk på Stortinget sier til Aftenposten at man vil kjempe for at representantene fra regjeringspartiene skal stilles fritt. I så fall vil det være solid flertall for Aps opprinnelige holdning. Venstre, Høyre og Frp vil trolig gå inn for å fjerne blasfemiparagrafen helt og avvise endringene i rasismeparagrafen. Dermed er det bare Sp og KrF som vil støtte Regjeringens forslag.

Stortinget avgir sin innstilling 12. mai.

Les også

Siste fra Politikk

Kommentarfeltet støtter ikke IE8. Vennligst oppgrader eller bruk en annnen nettleser.
Debatten vil bli moderert i ettertid.

Siste saker om politiske partier

Flere bilder

Blasfemiparagrafen forsvinner, men det blir likevel ikke lov å krenke religioner. Liv Signe Navarsete og Senterpartiet vant frem med sitt syn. Knut Storberget og Arbeiderpartiet gikk på et nederlag.