• I 2015 kan Norge bli et av de første landene i verden som innfører kjønnsnøytral verneplikt.
  På bildet er Leya Ghebremedht (t.h.) og Pia Maria Mostad (23), som avtjener sin førstegangstjeneste i Garden.

  FOTO: Grundseth Dag W

Stortinget vedtar verneplikt for kvinner 14. juni

Norske kvinner får verneplikt på lik linje med menn. Vedtaket kommer allerede 14. juni, og kan bli satt ut i livet fra 2015.

Arbeiderpartiets landsmøte sa søndag formiddag enstemmig ja til å gjøre verneplikten kjønnsnøytral. Nå sier alle de tre rødgrønne partiene på Stortinget at vedtaket om kjønnsnøytal verneplikt skal på plass før sommerferien.

Det at norske kvinner kan få verneplikt på lik linje med menn fra 2015.

- 14. juni kommer Stortinget til å vedta prinsippet om kjønnsnøytral verneplikt. Alle de rødgrønne partiene er for. Det er flertall i forsvarskomiteen, og vi vil nå ta initiativ til dette, sier Laila Gustavsen (Ap), medlem av Utenriks- og forsvarskomiteen, til Aftenposten.

Tar ballen

Hun har vært en av de fremste forkjemperne for vedtaket Arbeiderpartiet gjorde denne helgen.

- Den rødgrønne stortingsfraksjonen har vært for hele veien. Vi er klare til å ta denne ballen nå og lage prinsippvedtaket 14. juni, sier Gustavsen.

Video

- Verneplikt for kvinner skal innføres så raskt vi greier

Arbeiderpartiet har vedtatt nytt partiprogram, og en post er kjønnsnøytral verneplikt. Se intervju med Helga Pedersen.

Forsvarsminister Anne Grete Strøm-Erichsen støtter tanken om at Stortinget skal gjøre et prinsippvedtak om ja til kjønnsnøytral verneplikt når kompetansemeldingen skal behandles 14. juni.

- Ja, jeg mener det vil være naturlig, sier Strøm-Erichsen til Aftenposten.

Alle de tre rødgrønne partiene har i vår sagt ja til verneplikt for kvinner på sine landsmøter. Også Venstre har gjort samme vedtak.

- Dette landsmøtet kommer til å bli husket som historisk for det modige vedtaket om kjønnsnøytral verneplikt, sa statsminister Jens Stoltenberg i sin avslutningstale søndag ettermiddag.

Les også

- Vi var for dette lenge før andre begynte å mene noe om dette

Barth Eide og Strøm-Erichsen oppfordrer Ap-landsmøtet til å si ja til kvinnelig verneplikt.

 

Frustrasjon over Regjeringen

SV og Senterpartiets representanter i Utenriks- og forsvarskomiteen bekrefter at de ønsker at Stortinget skal gjøre vedtak om kjønnsnøytral verneplikt når stortingsmeldingen "Kompetanse for en ny tid" skal behandles 14. juni.

- Jeg tror det har vært frustrasjon i alle de tre partiene over at Regjeringen ikke kom med noen konklusjon da de la frem kompetansemeldingen. Det skal bli godt å få dette vedtaket på plass, sier SVs utenriks- og forsvarspolitiske talsperson Snorre Valen.

Endre vernepliktsloven

Sps Lars Peder Brekk kaller vedtaket fra Arbeiderpartiets landsmøte "svært gledelig".

- Nå er det flertall på Stortinget. Når vi allerede har en sak som omtaler kjønnsnøytral verneplikt til behandling, ser jeg ingen grunner til at man ikke skal gjøre et vedtak for dette nå, sier Brekk.

Når vedtaket fra Stortinget er på plass, må Regjeringen begynne arbeidet for å få på plass de nødvendige lovendringene.

- Historisk vedtak

- Vi må gjøre endringer i vernepliktsloven, og se på regelverket når vi får et enda større grunnlag hente inn soldater til førstegangstjeneste. Vi må ha et system som oppleves som rettferdig, det betyr at førstegangstjenesten må være meritterende og attraktiv - det er den i dag - tror ikke det blir mindre i fremtiden, sier Strøm-Erichsen.

Forsvarsministeren ønsker ikke å kommentere når den ferdige loven kan tre i kraft.

Men etter det Aftenposten forstår, er et sannsynlig tidspunkt for innføring av kjønnsnøytral verneplikt 2015.

Ifølge SVs Snorre Valen tar man sikte på at lovforslaget fra Regjeringen skal foreligge før jul.

- Vi behøver ikke gjøre en grunnlovsendring, men vi må gjøre en endring i vernepliktsloven. Et slikt arbeid vil ta noe tid, sier Forsvarsministeren.

Hun kaller vedtaket historisk.

Kjære leser, nyt aftenposten gratis i hele juli
Bli med nå

Les også:

Les også

Siste fra Politikk

Siste saker om politiske partier

Hva mener du?

Bør Norge innføre kjønnsnøytral verneplikt?

Fakta kjønnsnøytral verneplikt

 • I behandlingen av Kompetansemeldingen for Forsvaret vil de rødgrønne partiene komme med et prinsippvedtak om kjønnsnøytral verneplikt. På borgelig side har Venstre gått for. Høyre skal behandle dette på sitt landsmøte i mai. Unge Høyre og Høyres kvinneforum er for, men flertallet i programkomiteen går i mot.
 • Forsvarsdepartementet må begynne arbeidet med å endre vernepliktsloven.
 • I vernepliktslovens paragraf 3 heter det at: ” Norsk mannlig statsborger er etter utskrivning vernepliktig fra 1 januar i det år han fyller 19 til utgangen av det år han fyller 44.”
 • Man trenger ikke endre grunnloven for å få innført kjønnsnøytral verneplikt. Her heter det at alle norske borgere har krav og plikt til å forsvare landet. Hittil har begrepet borger etter vernepliktloven bare omfattet menn.
 • Av ungdomskull på 60.000, gjennomfører 10.000 førstegangstjenesten i dag. 10 prosent av disse er kvinner.
 • Kvinner i dag har ikke verneplikt, men sesjonsplikt.
 • Forsvaret har som mål å ha 20 prosent kvinner innen 2020.

Flere bilder

- Verneplikt for kvinner skal innføres så raskt vi greier

Arbeiderpartiet har vedtatt nytt partiprogram, og en post er kjønnsnøytral verneplikt. Se intervju med Helga Pedersen.