Innflytting utsatt

Kong Harald og dronning Sonja vil ikke ta i bruk Bygdøy Kongsgård før neste høst.

Etter planen skulle kongeparet flytte inn våren eller sommeren 2007. Det skjer ikke.- Det er sannsynlig at kongeparet tar i bruk Kongsgården i løpet av høsten neste år, bekrefter Astrid Versto, informasjonssjef ved Slottet.Både Kongen og Dronningen fyller 70 år i 2007. Han 21. februar, hun 4. juli. Mange trodde kanskje Dronningen ville innvie "nye Kongsgården" i forbindelse med feiringen, men det skjer altså ikke.I den nye kongebiografien, "Harald V", står det også at kongeparet vil ta i bruk gården våren eller sommeren 2007. I boken bekreftes at både Kongen og Dronningen gleder seg til å bruke landlige Bygdøy.Prinsesse Ragnhild, fru Lorentzen, feiret sin 70-årsdag på Bygdøy Kongsgård i juni 2000. Da inviterte hun til hagefest fordi hovedhuset var i så dårlig forfatning at det var umulig å invitere gjestene inn.

Råte.

Den råtne kongsgården på Bygdøy har vært under storstilt restaurering i mer enn to år. Selv om stedet var kong Olavs favoritt, ble ikke eiendommen holdt ved like. Derfor var det en pill råtten kongsgård Statsbygg skulle totalrenovere. Hovedhuset er nå pusset opp i sin helhet, et parkanlegg anlegges, interiør og møbler fornyes, og omfattende sikkerhetstiltak er ferdigstilt.- Det har vært et svært omfattende prosjekt og vi er svært fornøyd idet vi nærmere oss ferdigstillelse. Vi har hatt strenge krav hva gjelder økonomi og fremdrift, men det er ikke gått på bekostning av kvaliteten, sier prosjektleder Oddvar de Brucq i Statsbygg.

Statlige midler.

Kostnadsrammen var på 191 millioner kroner. Ifølge Statsbyggs ferske prognoser vil prislappen bli på 177 millioner (indeksregulert styringsramme). Da Statsbygg restaurerte Slottet, endte det i sin tid opp med en budsjettsprekk på mer enn 400 millioner kroner. Grundige byggtekniske og antikvariske undersøkelser på forhånd gjør at Bygdøy Kongsgård-prosjektet holder seg innenfor budsjettet.Selve restaureringen og sikkerhetsprosjektet er Statsbyggs ansvar. Interiørprosjektet, som favner kunst og møbler samt parkanlegget, ferdigstilles av hoffet. I statsbudsjettet for 2006 er det satt av ti millioner til dette, mens ytterlige fem bringes inn neste år. Dermed bruker staten totalt 192 millioner kroner på Bygdøy Kongsgård.

Les også

Siste fra Kongelige

Bygdøy Kongsgård

Kong Christian VIvar byggherre i 1733. Kongsgården ble bygget i hastverk på vått tømmer.Råteskaderoppdages tidlig, og allerede i 1770 ble kongsgården betegnet som umoderne.Den førstestore ombyggingen skjedde i 1776, og en mer varig endring kom i 1810.Hastverksarbeideskjedde igjen under oppussingen for kong Haakon og dronning Maud i 1905.Våren 2004startet en full restaurering av Bygdøy Kongsgård, som disponeres av kong Harald og dronning Sonja. Tas i bruk høsten 2007.

Flere bilder

Omfattende: Siden våren 2004 har det pågått omfattende restaureringsarbeider på Bygdøy Kongsgård. FOTO: ROLF ØHMAN

Tas i bruk neste høst: Kong Harald og dronning Sonja vil ta i bruk Bygdøy Kongsgård fra høsten 2007. FOTO: JAN TOMAS ESPEDAL

Siste nytt